Speciál: Identifikace UFO

Identifikace UFO: Orby

mini

S příchodem digitálních fotoaparátů se množství fotografií neznámých objektů zmnohonásobilo. A také se objevil o nový typ UFO, který se vyskytuje pouze na fotografiích. Jde o průsvitné kulovité útvary s vnitřní strukturou, někdy připomínající soustředné kruhy. Útvary získávaly různé názvy, někdy i svědčící o snaze autorů přisoudit jim předem nějaké vysvětlení: „plazma balls“, nebo také „UBO – Unidentified ball-shaped objects)“ a konečně také „orbs“, tedy orby.Číst dále »Identifikace UFO: Orby

Identifikace UFO: Reflexy na čočkách v objektivu

Nechtěně odražené světlo v optické soustavě fotoaparátu je věčný problém fotografování. Nevhodný odraz světla dokáže rázem znehodnotit celou fotografii. Výrobci fotoaparátů se s tímto jevem potýkají už celá léta. S tím, jak se zvyšuje složitost používaných objektivů a roste počet optických členů, tím roste i počet odrazných ploch, které mohou vytvořit nepříjemný reflex.

Číst dále »Identifikace UFO: Reflexy na čočkách v objektivu

Identifikace UFO: Dvojexpozice a fotografické vady

fotoaparat

Fotografická technika při nesprávném použití, opomenutí některých postupů, nebo i vlivem technické vady, dokázala už vyrobit nejedno UFO. S některými jevy (jako např. neúmyslná dvojexpozice) se již u digitální techniky nesetkáme, s jinými se však naopak setkáváme častěji, protože dříve si většina lidí nechávala finální fotografie vyrobit ve fotolabu. A tam je jako vadné snímky obvykle vyřadili.

 

Číst dále »Identifikace UFO: Dvojexpozice a fotografické vady

Identifikace UFO: Neobvyklé objekty na fotografii a videu

UFO, která jsou vyfotografovaná, ale pouhým okem nepozorovaná, se vyskytují docela často. Typická situace vypadá takto: fotograf si vybere nějakou zajímavou krajinku nebo záběr, netušíc, že mnohem později (v době kdy už nemůže na místě nic ověřit) na fotografii spatří něco podivného, čeho si dříve nevšiml. Nedokáže vysvětlit, co se tam v době fotografování připletlo. A UFO je na světě.

Číst dále »Identifikace UFO: Neobvyklé objekty na fotografii a videu

Identifikace UFO: Laserová ukazovátka, reflektory

Moderní technika dnes proniká do každodenního života a občas si neuvědomujeme, že se dokáže projevovat někdy nečekanými efekty. Stává se také nejčastějším zdrojem různých světelných efektů, které leckdy pozorujeme a nejsme schopni je zařadit mezi známé věci. A to ať již jde o efekty nechtěné (např. světelné efekty výbojů elektrického zkratu), anebo chtěné a právě tak cílené – jako jsou např. reklamní světla.

Číst dále »Identifikace UFO: Laserová ukazovátka, reflektory

Identifikace UFO: Pozemní zdroje světla, osvětlení

Když se podíváme na naší planetu očima astronautů z kosmického prostoru, vidíme obydlené oblasti protkané hustou sítí světel. Svítíme si na cesty, na silnice, na stavby, svítí reklamní bilboardy. To, že pouštíme více než polovinu světla zbytečně na oblohu, hloupě tak mrháme energií a znemožňujeme astronomům pozorovat oblohu, to ponechme nyní stranou. Obloha je zejména nad městy přesvětlená a občas se stane, že někdo spatří světla, jejichž zdroj nedokáže určit.

Číst dále »Identifikace UFO: Pozemní zdroje světla, osvětlení

Identifikace UFO: Reklamní světla

Když se na počátku 90. let objevila celá řada hlášení UFO, které měly vzhled mlžných světel, uspořádaných do prstenců, bylo jasné, že se objevil nový fenomén. V projektu Záře jsme jej tehdy pracovně nazvali „světelné kolotoče“. K vysvětlení jsme dospěli poměrně brzy, poté, co se podařilo vystopovat původce (místní diskotéku) a také potom, kdy jsme navštívili přímo prodejce promítacích zařízení na oblohu.

 

Číst dále »Identifikace UFO: Reklamní světla

Identifikace UFO: Světlice

Vojenská cvičení probíhají často v noci, kdy je třeba například osvětlit nějakou plochu, nebo dát rychlé znamení (např. vyhlášení poplachu). K tomu již léta slouží vojenské světlice. Světlice je vlastně malá raketa, která vynese do vzduchu osvětlovací hlavici. Ta se pak pomalu snáší na padáčku, zatímco osvětluje okolí intenzivním světlem hořící směsi, obvykle na bázi kovového hořčíku. Existují i signální světlice, které nejsou vybaveny padáčkem, zato ale svítí různými barvami.Číst dále »Identifikace UFO: Světlice

Identifikace UFO: Startující rakety

Zajímavou podívanou nám mohou poskytnout startující rakety, ať již kosmické nebo třeba vojenské při různých střelbách nebo testech. V našich podmínkách bohužel startující kosmickou raketu nemáme šanci spatřit a testy vojenských raket, jsou v naší malé zemi také nemyslitelné. Jinak je tomu ale ve světě, známe i několik velmi zajímavých případů, kdy startující raketa zapříčinila pozorování UFO.Číst dále »Identifikace UFO: Startující rakety

Identifikace UFO: Zanikající družice a raketové stupňě

Život družic vynesených na oběžnou dráhu kolem Země není nekonečný. Teoreticky by měly všechny družice kroužit kolem Země po stále stejné dráze nekonečně dlouho. V praxi tomu tak není. Prostředí, kde se družice pohybují, totiž není absolutním vakuem. Družice je pomalu, ale jistě bržděna třením o řídké vrstvy atmosféry a její dráha se snižuje. Po čase pak vpluje do zemské atmosféry a rozsvítí se podobně jako meteor.

Číst dále »Identifikace UFO: Zanikající družice a raketové stupňě

Identifikace UFO: Činnost kosmické techniky

Občas se můžeme dočíst, že žijeme v kosmickém věku. No, dnes v době ekonomicky podmíněného útlumu kosmických aktivit o tom můžeme úspěšně pochybovat (kdy jsme to byli naposledy na Měsíci?), nicméně alespoň v blízkosti naší planety panuje ve vesmíru čilý ruch. Na oběžnou dráhu kolem Země míří nejrůznější družice k praktickému užití a na kosmických stanicích (dnes ISS, dříve Mir a Saljuty) se provádějí nejrůznější experimenty.

Číst dále »Identifikace UFO: Činnost kosmické techniky

Identifikace UFO: Družice Iridium

Když budete mít štěstí, nebo si to předem zjistíte, můžete se stát svědky zvláštního a nápadného jevu na noční obloze. Objeví se letící světelný bod a ten se náhle rozzáří, mnohem jasněji než okolní hvězdy. Po několika sekundách zase pohasne a zmizí. Co to bylo, ptáte se? Stali jste se svědky tzv. Iridium flare, neboli záblesku družice systému Iridium.

Číst dále »Identifikace UFO: Družice Iridium

Identifikace UFO: Kosmická technika na oběžné dráze

Za více než 50 let kosmické éry, kdy lidstvo vysílá do vesmíru družice, se na oběžné dráze kolem naší planety shromáždilo více než 8500 těles větších než 10 cm.   Z toho je funkčních družic zhruba 3300.  Když si za jasného počasí uděláte chvíli a pohlédnete na oblohu brzy po západu slunce nebo před jeho východem, spatříte určitě nejednu z nich. Některé z nich svítí více, jiné méně, některé pravidelně mění jasnost. Občas jsou ty jasnější z nich považovány za UFO.Číst dále »Identifikace UFO: Kosmická technika na oběžné dráze

Identifikace UFO: Ultralehká letadla, padákové kluzáky a rogala

Letecká amatérská činnost je u nás velmi rozmanitá a proto je dobré vědět, s čím vším se na obloze můžeme setkat. Nejčastěji se můžeme setkat s malými amatérsky sestavenými letadly (ultralighty), rogaly či padákovými křídly. A opět se může stát, že to bude setkání s neobvyklým typem nebo za neobvyklých podmínek a vznikne tak další UFO.

Číst dále »Identifikace UFO: Ultralehká letadla, padákové kluzáky a rogala