Zjevení postav (ZP)

Nejde o blízká setkání 3.druhu, protože při tom nejsou pozorovány žádná UFO. Občas se v domácnostech i venku zjevují postavy. Někdy jsou tyto jevy považovány za duchy, jindy za návštěvy z jiných vesmírů, patří sem i známá Mariánská zjevení, v historii bychom k nim zařadili třeba zjevení bílé paní. Zvláštní kategorií jsou tzv, stříbrňáci, jak jsme si kdysi tuto charakteristickou kategorii zjevení pojmenovali.

Spatření nejrůznějších postav bylo vždycky vysvětlováno v kontextů historie, náboženství i momentálního společenského zájmu. Velmi častá jsou tato zjevení v domácím prostředí při usínání, přerušení spánku, nebo při probouzení. Pocit narušení soukromí v tak zranitelné chvíli, kdy je člověk v posteli a odpočívá, je ohromný a nelze se divit silnému uleknutí, stresu až děsu. Takto silný zážitek dotyčným obvykle zacloumá a zůstává v paměti mnoho let.

Když se začala objevovat obdobná hlášení s popisy bytosti spatřené v blízkosti usínajícího či probouzejícího se člověka, dali jsme jim tehdy společný název „stříbrňáci“. Název byl bohužel zprofanován a pokroucen ve sdělovacích prostředcích a kde kdo tehdy popisoval jako „stříbrňáky“ jevy naprosto odlišné anebo evidentní výmysly. Název jsme dovodili z toho, že lidé často popisovali zjevení jakoby lidských postav obvykle kolem 2 metrů vysokých, stříbřitě lesklých, ale zároveň často průsvitných, u kterých však nebyla rozeznatelná tvář. Tyto postavy se obvykle zjevily v blízkosti probuzeného nebo usínajícího člověka, chovaly se netečně a pohybovaly se po místnosti. Během celého zjevení byl obvykle dotyčný znehybněn, měl pocit silného brnění probíhajícího celým tělem a cítil i nemožnost křičet nebo volat o pomoc. Později jsme zjistili, že tito noční návštěvníci bývají v anglicky psané literatuře označováni jako „bedroom visitors“ (noční návštěvníci) a jsou obvykle spojováni s počátkem zážitku „únosu do UFO“.

Proto i možná vysvětlení jsou vlastně stejná, jako v uvedené kategorii Únosy do UFO (CE-4).

Je však třeba ve všech těchto případech vyloučit i možná „přirozená“ vysvětlení ZP. A těch není málo:

Glórie Pokud jde o zážitek ve venkovním (obvykle horském) prostředí
Zvířata Možné pozorování nočních tvorů (sovy, netopýři, kočky, kuny, divoká prasata atd.). Některým tvorům mohou ve tmě svítit oči (kočky, sovy, psi, ale třeba i někteří pavouci). Také se již vyskytla pozorování neobvyklých zvířat uprchlých ze ZOO.
Lidské postavy Lidé někdy bývají na nepatřičných místech v nepravou chvíli…
Následky požití drog nebo léků Halucinační stavy mohou vyvolat nejen klasické drogy, ale celá řada léků (antidepresiva, léky proti bolesti apod.)
Fantazie dokresluje pozorování Jde o snahu svědků zdůraznit neobvyklost, či podivnost zážitku. Někdy jde o domýšlení skutečné reality, ovlivněné četbou příslušné literatury (film, internet atd.)
Podvědomé vjemy Ve chvílích vypětí, stresu, velkého leknutí nebo strachu může docházet k záměně podvědomých vjemů za realitu.
Poruchy spánku Spánkové poruchy bývají velmi častým zdrojem podivných zážitků. Jde zejména o tyto poruchy:
Lucidní snění
Svalové křeče
Spánková opilost
Somnabulismus
Noční děs
Noční můra
Hypnagogické pseudohalucinace
Spánková obrna
Syndrom bájivé lhavosti Občas musíme vyloučit svědectví motivovaná snahou o sebeprezentaci některých svědků
Schizofrenie Jde o nepříjemnou psychickou chorobu, provázenou častými smyslovými halucinacemi, stihomanem a omezenou vůlí.
Epilepsie spánkových laloků Tato choroba se také projevuje množstvím nejrůznějších typů halucinací, poruch chování, pocitu „deja vu“ apod.
Vymyšlená svědectví Bohužel i tady musí záhadologové čelit množství podvodů od pubertálních vtípků až po složité podvody s různou motivací.

Některé zaznamenané případy projektu Záře:

1969.08.00.01-ZP-Vítkovice Jeden z prvních zaznamenaných případů zjevení tzv. „stříbrňáka“.