Identifikace UFO: Epilepsie spánkových laloků

EpilepsieEpilepsie je nepříjemné onemocnění, projevující se opakovanými epileptickými záchvaty, jejichž původ je v chybném fungování skupin mozkových buněk. Tuto nemoc známe také pod různými názvy, jako např. padoucí nemoc (padoucnice), latinsky také morbus sacer (svatá nemoc) nebo morbus divinus (božská nemoc). Pokud epiletický záchvat vychází ze spánkových (temporálních) laloků mozku, může postižený zažívat stavy, které lze ztotožnit s některými zážitky s UFO nebo blízkých setkání.

5.4.4. Epilepsie spánkových laloků

Epilepsie může být buď primární, vrozená, kde příčinou může být buď dědičný vliv, nebo nepříznivé vlivy prostředí během prenatálního vývoje. Sekundární, získaná epilepsie může být nejčastěji následkem úrazů, blokády páteře, nádorů nebo infekce. Je třeba rozlišovat: epilepsie je nemoc, epileptický záchvat může (ale nemusí) být projevem této nemoci.

Epileptický záchvat je způsoben poruchou funkce části nebo celého mozku. Tato porucha je způsobena abnormálním elektrickým výbojem skupiny nervových buněk. Tyto buňky mohou být poškozeny nebo podrážděny z nejrůznějších příčin. K epileptickému záchvatu může dojít také např. nízkou hladinou cukru v krvi (u lidí postižených cukrovkou), poruchou rovnováhy minerálů (hořčíku) v krvi, nebo nedostatkem kyslíku způsobeném nedokrevností (u cévních mozkových příhod). Epileptické stavy mohou být způsobeny také alkoholem, léčivy, hormonálními změnami, nespavostí a stresem. V takových případech se jedná o pseudoepileptické záchvaty.

Spánkové laloky jsou funkčně nejkomplikovanější  části mozku. Podílejí se na zajištění senzorických funkcí, zejména sluchu a jsou rozhodující pro tvorbu paměťových stop. Zprostředkovávají i další funkce (zrakové, čichové a chuťové podněty) a mají i vliv na sexuální chování. Epileptický záchvat vycházející ze spánkových laloků (TLE) mívá obvykle složitější a méně obvyklý průběh. Kromě sluchových a zrakových halucinací jej mohou provázet i poruchy chování a nepřiměřené emoce. Mohou se při něm objevit směsice různých pocitů, emocí, myšlenek a zážitků, které mohou být důvěrně známé, nebo naopak člověku úplně cizí. Mohou při něm vznikat jakési falešné záznamy do paměti, tedy falešné vzpomínky. Často se objevuje fenomén déja vu nebo jamais vu.

zdroj: http://www.epilepsiebrno.cz

1996.06.2201-UFO-Praha 5
„… Najednou jsem ucítila v celém těle podivné cukání, asi jako když si člověk pustí myostimulátorem do těla více proudu, než je zvyklý a svaly se mu začnou nepříjemně škubat. Myslela jsem, že jsem se nějak přeležela a chtěla se obrátit. Nemohla jsem se ale ani hnout. Ležela jsem na pravém boku, s pokrčenýma nohama a ruce jsem měla sevřené mezi koleny. Nepodařilo se mi pohnout ani prstem a chtěla jsem zavolat na manžela, ale nemohla jsem ani mluvit, brněly mi i rty a nevydala jsem vůbec žádný zvuk. Oči jsem měla zavřené a nepodařilo se mi je otevřít, měla jsem však pocit, že je v ložnici silné světlo. Přestože jsem měla oči zavřené a nepodařilo se mi je otevřít, řekla bych, že přicházelo od okna – snad proto, že mi neprozařovalo víčka (ležela jsem k oknu zády). Zároveň jsem slyšela hluk, který bych asi přirovnala k fénu na vlasy puštěnému na vyšší výkon.
Dostala jsem strach, co se to se mnou děje a přemýšlela jsem, jestli to cítím jen já, jestli jsem ochrnula, nebo jestli to je nějaké působení zvenčí. Myslet jsem mohla normálně, hlavu jsem měla naprosto jasnou. …“

Je celkem jasné, že mnoho tzv. únosových zážitků, nebo blízkých setkání může být vysvětleno epileptickým záchvatem spánkových laloků. Na druhé straně asi nejde dost dobře laicky zjistit, zda se opravdu o tento projev jedná. V každém případě by měl hodnotící ufolog takový případ buď konzultovat s lékařem, nebo svědkovi návštěvu lékaře doporučit.

Další informace naleznete zde:

Informace o epilepsii pro laickou i odbornou veřejnost
Epilepsie na Wikipedii
Hemisferální symptomy a syndromy – Spánkový lalok
Celostní medicína – epilepsie
Epilepsie spánkového laloku
Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS)
Brno Epilepsy Center

 

 

 

1 komentář na “Identifikace UFO: Epilepsie spánkových laloků”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*