Další zkoumané záhady

Projekt Záře byl původně založen jen pro zkoumání fenoménu UFO. Brzy se však ukázalo, že s problematikou UFO souvisí anebo je spojováno mnohem více záhadných jevů. Syndrom únosů do UFO, neboli Blízká setkání č.druhu (CE-4) jsou považovány přímo za součást ufologie. Zjevení postav se zase od blízkých setkání liší jen tím, že při nich není pozorován neidentifikovaný objekt. S UFO je také (neoprávněně) spojován fenomén Crop Circles (CC), tedy agrosymbolů.

Původně ufologický projekt Záře se proto postupně začal zabývat i širokou škálou dalších těžko objasnitelných jevů (ať již je nazýváme paranormálními jevy, anomálními jevy nebo třeba mystérii). Soubor záhad zkoumaných projektem Záře proto najdete zde. Jde vždy o záhady vyskytující se v naší zemi, tedy v České republice.

 

 Crop Circles (CC)  Nejde jen o známé agrosymboly v obilí, ale i o obrazce na různých jiných podkladech – na sněhu, ledu, v trávě apod.
 Únosy do UFO (CE-4)  Blízká setkání 4.druhu, neboli zážitky únosu do UFO
 Zjevení postav (ZP)  Pozorování záhadných postav, zjevení (bez současného pozorování UFO)
 Spontánní uhoření osob (SHC)  Záhadná a dosud nevysvětlená uhoření lidí s charakteristickými projevy
 Anomální nálezy (AN)  Nálezy podivných předmětů, nevysvětlené pády kusů ledu či jiných substancí apod.
 Anomální jevy (AJ)  Podivné jevy ve „strašidelných domech“, podivné exploze, neidentifikované zvuky (hum)
 Ostatní záhady  Soubory tajemných jevů vztahujících se k jednomu místu, historické záhady, archeologické otazníky atd.