Anomální jevy (AJ)

Do této kategorie patří všechny ostatní jevy, které se jejich pozorovatelům nepodařilo identifikovat a nelze je zařadit do žádné z ostatních kategorií.

Ve výčtu těchto jevů najdeme široké spektrum událostí, které se nepodařilo či stále nedaří vysvětlit. Například náhlá exploze uvnitř panelákového bytu (aniž by byly nalezeny stopy po výbušninách), nebo podivný před bezpečnostní kamerou. Patří sem i podivné jevy v některých domech, kde dochází k nevysvětlitelným výpadkům elektřiny, k přemisťování předmětů či jejich náhlému vznícení. 

Také jsme řešili několik případů fenoménu hum, což jsou neidentifikované zvuky, obvykle nízkých frekvencí.

Některé zaznamenané případy projektu Záře:

 1993.06.00.02-AJ-Rudná  silná rána, pak nalezen vypálený kruh a polámané stromky
 2003.04.21.01-AJ-Liberec  podivná exploze v bytě
 2006.03.23.01-AJ-Bobrová  anomální jevy v domku (padající skříně, létající stůl, praskající okna)
 2010.07.04.05-AJ-Rataje nad Sázavou  divný objekt na bezp.kameře a spouštění alarmu na zámku v Ratajích