Havárie UFO u Rudné

V červnu 1993 se na projekt Záře obrátili lidé z obce Rudná u Prahy. Prý v blízkosti obce zřejmě havarovalo cosi neznámého, snad UFO? Obyvatelé zaslechli ohlušující ránu a druhý den u vápencového lomu za obcí nalezli vypálený kruh v trávě a polámané stromky.

To vypadalo velmi tajuplně, a proto jsme se na místo údajné havárie ihned vydali. Opravdu: na místě byla velká plocha ožehlé trávy. Nebyla přesně kruhová, jak jsme znali z jiných zpráv o UFO v zahraničí, ohraničení poškozeného prostoru nebylo pravidelné, ani přesně ohraničené, ale přesto byl ožeh dobře patrný. Nalezli jsme i několik polámaných keřů, zlomené větve byly čerstvé, evidentně šlo o stopy nedávné události, kterou obyvatelé Rudné slyšeli.

Přesto se po několika minutách podrobného zkoumání místa podařilo najít vysvětlení tajemné události. Nalezli jsme několik kovových střepin částečně zarytých do země či válejících se v blízkosti. Nešlo však o trosky mimozemského korábu, který skončil svojí mezihvězdnou pouť u Rudné. Střepiny pocházely z čerstvě odstřelené dělostřelecké munice z druhé světové války, kterou někdo v lomu neodborně odpálil. Naštěstí svůj riskantní experiment zřejmě přežil, protože žádná (ani pozemská ani mimozemská) těla nalezena nebyla…

1993.00.00-Rudná_stromky 1993.00.00-Rudná_strepina