Co je projekt Záře

Projekt Záře je první celostátní akce, zaměřená na zaznamenávání a vyhodnocování poznatků o UFO. Vznik projektu byl inspirován snahou o získání věrohodných a ověřitelných informací o UFO fenoménu, neboť všeobecná znalost o tomto jevu je u nás dosud velmi povrchní a ovlivněná jak bývalou propagandou v naší zemi na straně jedné, tak neseriózními informacemi na straně druhé. Spolu s informacemi o UFO se začaly v projektu shromažďovat i informace o dalších anomálních jevech (jako např. kruhy v obilí, fenomén spontánního hoření osob, či pády neobvyklých substancí na zem), začal se projekt Záře systematicky zabývat i těmito otazníky.

Projekt Záře vznikl 27.3.1992 z iniciativy Čs.archeoastronautické asociace, která k tomu účelu navázala spolupráci s velením čs.vojenského letectva (tato spolupráce však již dnes funguje spíše formálně a zatím se jí nepodařilo obnovit v plné míře). Od roku 1994 pokračuje projekt Záře v činnosti samostatně, i když nejde o sdružení či klub v pravém slova smyslu. Projekt Záře je spíše program, který je uskutečňován sítí jednotlivých badatelů v České republice (jde o amatérskou a nekomerční činnost).

Svojí snahou o racionální přístup a neutrálními postoji k problematice si projekt Záře za dobu své existence vybudoval dobrou spolupráci s nejrůznějšími vědeckými odborníky a experty, jejichž konzultací pak využívá při vyhodnocování získaných informací.

Cíle projektu:
1. Komplexní sběr a statistické zpracování informací o UFO a dalších anomálních jevech na území České republiky.

2. Konzultace těchto informací s vědeckými odborníky různých oborů. Zároveň tak vzbudit zájem vědeckých odborníků o seriózní zkoumání těchto jevů.

3. Využívat sdělovacích prostředků k lepší a serióznější informovanosti naší veřejnosti v této problematice.


Projekt Záře byl 4. dubna 2022 ukončen.

Kompletní podrobnou závěrečnou zprávu projektu Záře je možné si stáhnout ZDE