Anomální nálezy (AN)

Čas od času na zem spadne něco nepatřičného, o čem se domníváme, že by v nebi nemělo být. Může to být velký kus ledu (na kroupu příliš velký a letadlo, z něhož by mohl pocházet, nikde), nebo sprška rosolovité substance, která se ukázala být směsí vyšších alkoholů. Nebo neznámá hnědá rosolovitá hmota nalezená na trávníku, která však byla později identifikována jako neobvyklá houba (Tremella foliacea). Pátrali jsme po původu železné sekerky nalezené v korytě Nisy v Liberci, která ač tvarem a opracováním připomíná sekeromlaty z doby kamenné, je však z téměř čistého železa. 

Anomální nálezy mají jednu velkou výhodu: často je dotyčný předmět k dispozici, lze jej tedy zkoumat, podrobit rozboru a tak zjišťovat jejich složení a původ. Jsou ale případy, kdy je získání takového nálezu složité: jednou nálezce nesouhlasí s rozborem, nebo jsou nalezené předměty takové povahy, že se rozpadají nebo odpařují tak rychle, že výzkumníkům vzorek nepodaří získat. Tento problém s sebou nesou např. kusy ledu občas padající občas z nebe, ale třeba také známý jev andělské vlasy, který jsme zatím neměli tu možnost zkoumat.

Některé zaznamenané případy projektu Záře:

2000.04.02.01-AN-Turnov zvláštní rosolovitá hmota nalezená na zahradě
2002.07.01.01-AN-Hradec Králové podivný ohraničený déšť bezbarvého rosolu, který zasáhl jedoucí automobil
 2002.08.00.01_AN-Liberec  nález opracované sekerky z velmi čistého železa v korytě řeky Nisy
 2010.11.18.02-AN-Ohrazenice  pád kusu ledu 20-30cm v průměru na střechu domu, kterou prorazil