Andělské vlasy

Andělské vlasy nejsou ve skutečnosti žádné vlasy andělů. Tento termín se vžil mezi ufology a označuje jeden podivných fenoménů občas doprovázející pozorování UFO. Jde o neznámou látku, která se během některých pozorování UFO snáší z oblohy k zemi.

 

Tato látka mívá vzhled bílých nebo průsvitných vláken, trochu podobných pavučinám. Vlákna po dopadnutí velmi rychle mění strukturu – jakoby zrosolovatí a pak mizí, nejspíš sublimací (tedy odpařením přímo z pevného skupenství). Právě z tohoto důvodu existuje jen velmi málo zdokumentovaných pokusů o zkoumání této látky.

K jednomu z nejznámějších případů pozorování „andělských vlasů“ došlo 17. října 1952 nad francouzskou obcí Oloron-Ste-Marie. Bylo asi 13:00 hodin, když ředitel místní školy pan Pridget s rodinou zpozoroval zvláštní nebeský úkaz. Na obloze se zvolna pohyboval mohutný svítící válec, z něhož vycházely obláčky kouře nebo mlhy. Okolo tohoto válce, skloněného k zemi v úhlu 45°, kroužilo asi 30 menších objektů, které vypadaly jako červené koule obklopené žlutým prstencem, podobně jako planeta Saturn. Během asi 20 minut trvající podívané se k zemi snášela dlouhá vlákna, která pokrývala stromy, domy i elektrická vedení v okolí. Podivný úkaz pak zmizel nad Španělskem, kde byl údajně pozorován ještě nad obcemi Orin a Géronce.

Syn pana Pridgeta vylezl na strom a posbíral část podivných vláken, která visela všude kolem. Když si je později pan Pridget chtěl prohlédnout, zjistil, že vláken zbyla již jen malá část. Pokusil se vlákna zapálit a zjistil, že hoří asi jako celofán. Po nějaké době všechna vlákna úplně zmizela.

O deset dní později, 27. října 1952, byl v 17. hodin místního času pozorován stejný jev v nedaleké obci Gaillac. Úkaz zde sledovala asi stovka lidí po dobu dvaceti minut. také zde se k zemi snášela zvláštní bílá vlákna, která se rychle odpařovala. Několik minut poté hlásila meteorologická stanice v Brives Charensas průlet stříbřitě se lesknoucího disku, který byl doprovázen dalším objektem ve tvaru doutníku.

Podivná vlákna se snášela k zemi také z neznámého objektu ve tvaru doutníku, který byl pozorován 22.října 1954 u města Jerome v americkém státě Ohio.

6. listopadu 1954 se nad Římem objevily desítky bílých bodů, prolétávajících nad městem ve formacích tvaru kosočtverce nebo písmene V. Neznámé objekty, jejichž rychlost byla odhadována na 1300 kmúh a výška asi na 6000 metrů, za sebou občas zanechávaly stopy kondenzovaných par. Také při této události se k zemi snášela bílá vlákna z neznámé látky, podobná pavučinám. Mezi více než stovkou svědků této zvláštní podívané byl i známý politik dr. Alberto Perego.

O možném původu záhadné látky, pro kterou se vžil název „andělské vlasy“, bylo vzneseno několik hypotéz. Nestor české ufologie, ing. V. Patrovský, poukázal na podobnost objektu pozorovaného v Oloronu v r. 1952 se zařízením, které kdysi firma Grundig používala ke zkouškám ovládání leteckých modelů rádiem. Šlo tehdy o několik větších balonů, propojených navzájem dlouhým lanem. Pod nimi byl upevněn systém malých barevných balonků, které se měly podle rádiového signálu otáčet vpravo či vlevo. malé balonky natřené signální barvou mohly být ztotožněny s červenožlutými objekty připomínajícími Saturn. Co však měla být bílá hmota? Nemohl by jít o tuhý oxid uhličitý, který se používal k pohonu?

Byl také vysloven názor, že alespoň v některých případech by mohlo jít o vojenské pokusy. V 50. letech se totiž intenzívně zkoušelo použití velkého množství staniolových proužků, vypouštěných z letadel ke znemožnění jejich zaměření radiolokátory. Jenže proužky by v tom případě musely být kovové, aby fungovaly (kvůli hmotnosti se obvykle používal hliník) a proto by se nemohly rychle odpařovat.

Jiné, poněkud bizarnější vysvětlení měl po ruce parapsycholog Francois Favre, který tvrdil, že tato látka je stejného charakteru jako ektoplasma, kterou vylučují některá média při seancích. To sice zní velmi přitaženě za vlasy, ale – jedna z nemnohých analýz této substance, které byly provedeny, ukazuje na obsah organických látek.

Další pokus o vysvětlení se opírá o některé charakteristické vlastnosti, připisované UFO, jako jsou prudké změny směru a rychlosti a mohutné magnetické pole. Látka, která se snáší v podobě bílých vláken k zemi, by mohla vznikat superionizací vzduchu. Podle některých názorů, by totiž mohlo jít o nestabilní formy oxidů dusíku, které někdy vznikají při úderu blesku.

Aby všechno nebylo příliš jednoduché, ukazuje se, že tento jev se zřejmě neomezuje pouze při příležitosti pozorování UFO, ale dochází k němu i při jiných paranormálních jevech. Jako příklad lze uvést některá mariánská zejvení, o nichž jsou někteří křesťané přesvědčeni, že jde o zjevení Panny Marie.

V roce 1917 došlo u města Fatima v Portugalsku k sérii šesti „zjevení Panny Marie“. Zatímco možnost spatřit bytost, která byla označena nejprve za „krásnou paní“, byla přisouzena pouze třem chudým vesnickým dětem, některé další průvodní jevy pozorovaly tisíce shromážděných osob. Během pátého zjevení 13. září 1917 pozorovalo shromážděných 20 až 30 tisíc lidí tyto neobvyklé jevy: Došlo ke snížení svítivosti Slunce (přičemž byla obloha bez mráčku) dokonce natolik, že lidé pozorovali i hvězdy za dne. Udeřil blesk, či spíš silný záblesk bez hromu a okolí obklopila jakási žlutá mlha. Na obloze zazářil světelný pruh a objevila se zářící světelná koule, pomalu a majestátně plující po obloze k východu. Již tehdy se mluvilo o „aeroplánu Panny Marie“ (v roce 1917 ještě nikdo nepoužíval termín UFO). Během seance, trvající asi 15 minut, se s nebe snášely vločky jakési jemné bílé hmoty, podobné lupínkům květů, které však většinou ještě před dopadem na zem mizely.

Tato událost sice nijak nevysvětluje, co by mohlo být onou záhadnou substancí, zvanou andělské vlasy. Názorně však ukazuje, že spolu mnohé nevysvětlitelné jevy souvisejí. Možná existuje jakýsi společný faktor X, který nám u těchto jevů zatím nedovoluje poznat jejich podstatu.

Literatura:
Prof.Dr.L.G.Fonseca – Fatima, Výchoslovenské vyd. Košice 1990
Ing. V.Patrovský – UFO stále záhadné, nakl.Radost Praha 1991
MUDr. Ludvík Souček – Velké otazníky, SNDK Praha 1967
John Spencer – Encyklopedie UFO, Etna Praha 1994

 

2 komentáře na “Andělské vlasy”

  1. Popustím trochu uzdu fantazii. Vypadá to jako rozmnožovací akt nějakých živočichů. Menší objekty byli samci a větší valcovitý objekt byla samice. A to co padalo dolů bylo možná něco jako sperma. Mohla by být pozemská forma života, která žije vysoko v atmosféře a vzácně se dostane do nižších výšek při rozmnožování. Taky by to mohla být mezihvězdná nebo meziplanetární forma života, která dorazila k naší planetě se rozmnožovat.

  2. Ja si spis myslim ze tyto vlakna jsou odpadnim produktem UFO pohonu (stejne jako u aut dym). Objekty na obloze se nejak udrzet musi tak vyuzivaji nam neznamou chemickou reakci kolem sveho plaste pro pohon (neviditelne vybuchy, dmychani vetru,..) Myslim si ze muzou ridit reakci kolem celeho obektu proto dokazou tak dobre manevrovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*