Nejzajímavější UFO případy

Na této stránce najdete odkazy na nejzajímavější a dosud nevysvětlená pozorování UFO nad Českou republikou. Jde o případy, které jsou většinou stále neuzavřené, u nichž se nám těžko hledá přirozené vysvětlení, nebo série případů, které jsou nějak charakteristické. Tyto případy byly po podrobném zkoumání zařazeny do kategorie C, což znamená, že i když k nim máme relativně dostatek hodnověrných informací, nelze k nim nalézt žádné „konvenční“ vysvětlení.

Co se asi skrývá za těmito případy? I když jde o poměrně malé procento z ohlášených pozorování (obvykle se v našich statistikách pohybuje od 2 do 10ti procent všech ohlášených případů), je jisté, že právě tyto případy dokazují, že zkratka UFO je naprosto oprávněná, že UFO nejsou jen omyly pozorovatelů nebo výmysly chorých mozků. nemáme zatím žádný důkaz, že se za těmito tajemnými případy skrývá mimozemská inteligence nebo podobného. Můžeme pouze poukazovat na možná vysvětlení pomocí hypotéz.

Část těchto pozorování bude velmi pravděpodobně způsobena vědě dosud neznámými přírodními jevy. Je přeci jisté, že o světě kolem nás a jeho zákonitostech zdaleka ještě nevíme vše. Je možné, že určitou část námi zkoumaných pozorování UFO lze přičíst na vrub neznámé či utajované vojenské techniky. Můžeme však i směle spekulovat o možnostech „návštěvnických“ hypotéz, mezi něž patří i ta mimozemská. Nevíme a proto můžeme popustit uzdu své fantazii.

Rádi bychom, aby se i čtenáři těchto stránek zapojili do pátrání po možném vysvětlení těchto případů a také budeme vděční za každou možnou doplňující informaci, která by mohla pomoci vrhnout více světla na tyto případy. Pokud tedy zaujmete jakýkoliv názor, stanovisko či si povšimnete čehokoli, co nám mohlo uniknout, neváhejte a napište.

Dívat se na oblohu, za to jsem byl placen… Nejstarší pozorování UFO, které bylo zařazeno do kategorie C – neidentifikováno.
Podivní návštěvníci Opakované pozorování kulovitého objektu a asi třímetrových postav v okolí Miličína.
Tajemné deltaplány Trojúhelníkovité objekty se světly v rozích, podobné těm známým z Belgie byly pozorovány i v Čechách.
Co se dělo 21. a 22. srpna 1993? Vlna pozorování neznámých objektů.
Incident nad Vranovem Jižní Morava, okolí Vranovské přehrady 12. července 1987. Tehdy došlo k pronásledování neznámého objektu vrtulníkem čs. letectva. Posádka dostala rozkaz neznámý objekt sestřelit.
Neviditelný fantom Neznámý objekt překročil naší hranici v západních Čechách a více než třičtvrtě hodiny se pohyboval nad Čechami. Radiolokátory jej zachytily, ale vyslané stíhačky ani vrtulníky tak úspěšné nebyly.
Fidelovy doutníky Skupina zajímavých pozorování zaznamenaných v roce 2005, která má množství shodných znaků. Jde o jeden a tentýž fenomén?
Setkání ve vzduchu Setkání zkušeného pilota padákového kluzáku s čímsi, co nepřipomíná žádnou známou vojenskou ani komerční leteckou techniku.
Obilný duch? Podivný objekt těsně nad zemí v oblasti vzniku agrosymbolu
1990 – Ostrožská Nová Ves Oranžová koule nad krajem a příliš blízké setkání s ní