Crop Circles (CC)

Jedná se o jednu z největších podivuhodností, záhad, které provokují naší fantazii a znepokojují svojí nevysvětlitelností. Jev dostal nejrůznější názvy – všechny jsou více či méně zavádějící a neobjasňují vlastní podstatu fenoménu: Crop Circles (obilné kruhy), agroglyfy, piktogramy, obrazce v obilí. O co vlastně jde?

Tento jev nemá jasnou příčinu, ani známý průběh. Můžeme sledovat pouze jeho následky. Ty se projevují nejčastěji na zemědělsky obdělávaných plochách s monokulturami. Obilí je v těchto místech spirálovitě polehlé, s přesně ohraničenými okraji v jednoduchých kruzích i složitěji strukturovaných obrazcích. Pozoruhodný je způsob slehnutí rostlin v obrazci. Stébla rostlin totiž nejsou zlámané, ale ohnuté, většinou v prvním kolénku nad zemí. Kolénka obilí bývají zvětšena a jsou na nich patrné mikroskopické trhlinky, zřejmě způsobené prudkým zvětšením objemu.

Obilí pak roste dál. Polehlé obilí velmi přesně vymezují okraje obrazce, jakoby uříznuté neviditelným nožem v chirurgicky přesném řezu. Polehlé obilí bývá poskládáno někdy zvláštním způsobem v několika vrstvách přes sebe, někdy dokonce bývají stébla vzájemně propletené. Obrazce jsou velké od několika desítek centimetrů až obřím útvarům o rozměrech přesahujících stovku metrů. Pokud jde o jednotlivé kruhy, jejich tvar nebývá přesně kruhový, ale jde většinou o elipsy s různou mírou výstřednosti. Zdá se, že na výstřednost eliptických obrazců může mít vliv i sklon podloží, což vede některé badatele k myšlence o působení nějaké síly shora. Velké obrazce mívají někdy velmi složitou strukturu, bývají složeny i z mnoha desítek dílčích kruhů, cestiček, ale i trojúhelníků a dalších geometrických tvarů. Velmi často mají tyto obrazce fraktálovitou strukturu – to znamená, že základní tvar je tvořen opakováním nějakého menšího vzoru. Podobný způsob uspořádání mají např. krystaly, sněhové vločky, ale např. i uspořádání hmoty ve vesmíru.

Obrazce se však neobjevují jen v obilí. Setkali jsme se již s obrazci vytvořenými v travnatém porostu, ale také třeba na ledu nebo ve sněhu. Tam je však pravděpodobné, že mechanizmus jejich vzniku bude odlišný od těch obilných (tedy pokud nepočítáme obrazce padělané, čili falzifikáty vytvořené lidmi).

Tento fenomén je natolik zvláštní a nápadný, že se vzápětí po jeho medializaci objevila celá řada padělatelů (circlemakerů), kteří se více či méně úspěšně snaží obrazce napodobit. Důvodem k takové činnosti bývá snaha po zviditelnění, přivedení pozornosti k určitému místu, obci nebo okresu, někdy se takto snaží skeptici „dokázat“, že vlastně fenomén neexistuje a vše je dílem vtipálků. Vytváření padělků se stalo i „módou“, přičemž circlemakeři označují své výtvory za „umění“. Nejde však o nic jiného, než o vandalizmus, nehledě na to, že circlemakeři prakticky znemožňují seriózní zkoumání tohoto jevu.

O tom, že lze vytvořit během poměrně krátké doby i poměrně velký a složitý obrazec, se můžete přesvědčit v tomto videu:


(zdroj: Youtube.com)

Padělané obrazce v obilí lze však snadno rozeznat, pokud se však badatelé dostanou na lokalitu včas, dříve než jí znehodnotí davy zvědavců po zveřejnění v médiích. Bylo zjištěno, že v rostliny v obrazcích jsou zasaženy neznámou silou, která způsobuje narušení buněk, někdy je dokonce tkáň rostlin v ohybu stébla uvnitř zcela zničena, přičemž povrchové buňky jsou nepoškozené a normálně fungují.

Za původce záhadných obrazců v obilí bývají často označovány UFO, ovšem nejspíše ve smyslu mimozemských prostředků. Pravdou je, že v době pravděpodobného vzniku u mnoha obrazců bylo zároveň pozorováno UFO. Obvykle to však byly neidentifikovaná světla, nebo záhadně svítící „mraky“. Skutečného původce fenoménu CC ve skutečnosti ještě nikdo nepřistihl přímo při činu. Nikdo dosud neviděl UFO, jak vytváří obrazec v obilí, tak, aby viděl zároveň objekt a zároveň vznikající kruh (i když v 90.letech koloval na internetu film znázorňující několik světelných koulí pod nimiž se vytváří obrazec – šlo však o primitivní padělek).

Co, nebo kdo tedy podivné obrazce vytváří? Takové jsou dosavadní hypotézy:

Vliv člověka – mechanická činnost lidí (circlemakerů)
– vliv hnojení či chemických prostředků
– následky po leteckých manévrech vrtulníků
– následky rázových vln po průletu nadzvukových letadel, nebo zanikajících družic
– vliv prehistorických staveb v podloží
– výsledky vojenských nebo komerčních pokusů s bezdrátovým přenosem energie
– psychoenergetické působení
Vliv přírody – činnost zvířat
– houby
– vzdušné víry
– kulový blesk a jiné neobvyklé výboje
Neznámý vliv – důsledek přistání UFO
– komunikace mimozemšťanů
– energetické projevy organismu Gaia
– projevy neznámých energií

Možná by určitým vodítkem pro vysvětlení fenoménu Crop Circles mohla být výpověď jednoho svědka vzniku obrazců u nás na Moravě:

Mohlo mi být tak 10 let a bydleli jsme tenkrát na okraji Vyškova na Moravě. Děda byl bývalý zemědělec a často mne bral s sebou do polí, kam se chodil dívat jak hospodaří noví majitelé /JZD/. Jednou večer, už byla skoro tma, mi říká: „Vidíš jak to bliká nad polem, zítra tam bude polámané obilí“ A doopravdy jsem nad polem, v malé výšce tak do dvou metrů, viděl něco jako když srší jiskry. „Co to je ?“ zeptal jsem se. „Elektrika. Klasy se o sebe třou, a když je sucho tak se to nesvede do země, protože jsou suchá stébla. A když je toho moc a nad ránem začne vlhnout vzduch, tak se to vybije přes klasy do země. „ Druhý den ráno jsme se tam šli s dědou podívat a někde uprostřed lánu bylo kolo tak 10 m v průměru, jak odměřené kružítkem. Když jsem se zeptal, proč se to tak krásně vytvořilo, tak mi to děda vysvětlil po svém: „ Jak se ta elektrika (dnes již samozřejmě vím, že to mohla být jedině statická elektřina) vybíjí přes klasy, tak dostanou křeč a ohnou se. „Nikdy jsem to už neviděl, ale vždy si na dědovo selské vysvětlení vzpomenu, když někde čtu, že nám mimozemštané poslali do obilí zprávu v podobě kruhů.

Obrazce v obilí tedy zůstávají záhadou a výzvou pro zvídavé lidi. Věda dosud tento fenomén pomíjí, nepovažuje jeho existenci za prokázanou. Vysvětlení, které jednou musí přijít, však musí být reálné a nesmí používat nahrazení za jinou záhadu – to považujeme v záhadologii za nepřípustné. Vysvětlení jedné záhady s pomocí jiné záhady je jen vytloukání klínu klínem a nic nevysvětluje.

V projektu Záře se budeme snažit hledat možné příčiny vzniku agrosymbolů objektivní, racionální cestou, přijatelnou i pro současné přísné podmínky vědeckého výzkumu. Znamená to ale, vydat se na dlouhou, velmi obtížnou cestu s nejistým výsledkem. Nemůžeme jen tak od boku střílet nejrůznější domněnky. Čekají nás tyto fáze výzkumu:

  1. Sbírání zkušeností: Nejprve musíme získat podrobný přehled o tom, co můžeme vlastně na obilí z agrosymbolů zkoumat. Je třeba vybrat kritéria, podle kterých bude posuzován každý zkoumaný případ agrosymbolu, a která pak mohou být vzájemně porovnávána. Musíme vyvinout metody jak tyto kritéria zaznamenávat. A v neposlední řadě se musíme naučit správným metodám měření a detekce těch anomálií, které chceme sledovat.
  2. Hledání těch kritérií, které se opravdu stoprocentně vyskytují jen na „pravých“ CC a odlišují je tak od falzifikátů vytvořených circlemakery. Není to tak jednoduché, jak by se zdálo a dodnes se ani badatelé přesně neshodují v jejich rozlišení.
  3. Hledání příčin a mechanizmu vzniku skutečných agrosymbolů. Teprve posledním krokem můžeme dosáhnout kýženého cíle. Zkoumáním vybraných kritérií můžeme dojít k nějaké teorii vzniku agrosymbolů a tuto teorii se pak můžeme snažit dokázat nebo vyvrátit.

Příklady různých obrazců:

Kruhy s potlačeným růstem nebo jiným zbarvením trávy:

1992.11.23.01-CC-Štědronín-Plazy velký prstenec v trávě bez porostu, časem se zdvojil
1993.05.27.01-CC-Jenišovice neúplný prstenec s potlačeným růstem trávy

Obrazce ve sněhu:

1996.03.15.06-CC-Praha 8 – Karlín dvě esovité spirály ve sněhu
 2010.02.16.01-Rudoltice v Čechách  kruh bez sněhové pokrývky, teplejší než okolí

Obrazce na ledu:

2012.03.03.02-CC-Netolice kruhy v ledu
2014.01.31.01-CC-Semily obrazec v podobě květu na ledě řeky Jizery

Obrazce vypálené v podkladu:

1994.07.30.03-CC-Mokrosuky trojúhelníkový obrazec vypálený do trávy a vytlačený do půdy

Obrazce z polehlého obilí nebo jiných rostlin:

1994.09.04.02-CC-Rtyně obrazec ve vojtěšce tvořený kruhem s prstencem a čtyřmi satelitními kruhy
1994.08.11.03-CC-Záříčí trojice pravidelně rozmístěných prstenců levotočivě polehlého jetele
2014.07.06.01-CC-Přivětice obrazec v pšeničném poli