Kruh bez trávy

1993.05.27.01-CC-Jenišovice

Na počátku tohoto případu byl telefonát majitele zahrady v obci Jenišovice (okr.Jablonec n.N.), který popsal zvláštní útvar, který se vyskytuje na jeho zahradě.  Jednalo se o kruh o průměru 25 metrů, po jehož obvodu na jaře neroste tráva a zarůstá později na podzim.

Plodnice hub, rostoucích v mezikruží.

Plodnice hub, rostoucích v mezikruží.

Tajemný kruh byl prozkoumán a odebrány vzorky půdy.  Zde je znění zprávy z průzkumu této lokality:

Návštěva lokality byla provedena dne 25.9.1993. Kruh se nachází na zahradě p.xxxxx. Zhruba prostředkem kruhu vede vyježděná cesta, uvnitř kruhu a na jeho obvodu se nachází několik ovocných stromů (švestky). V době návštěvy lokality nebyl celý kruh patrný. Podle vyjádření svědků (p. xxxxx a jeho bratr) bývá kruh patrný vždy na jaře, kdy po jeho obvodu neroste tráva. Mezikruží (obvod) zarůstá později. Na mezikruží však hojně rostou houby – a to v průběhu roku různé druhy. Na jaře to byl nějaký druh pečárky (asi ovčí – Agaricus arvensis), nyní byly části obvodu kruhu hustě porostlé plodnicemi Mechovky obecné (Clitopilus prunulus). Průměr kruhu byl odhadnut na více než 25 m. Magnetická odchylka nebyla nikde zaznamenána. Z místa uvnitř kruhu (X), z mezikruží z houbami (C) a z místa mimo kruh (D) byly odebrány podpovrchové vzorky zeminy. Bylo pořízeno několik fotografií.

Zpracoval: Vladimír Šiška
V Praze 26.9.1993

 

Nákres obrazce.

Nákres obrazce.

Analýza vzorků půdy, odebraných v místě, neukázala nic zvláštního. V době, kdy jsme kruh zkoumali, bylo podezření spíše na nějaké hnojivo nebo chemikálii, které jsme takto chtěli vyloučit.

Analýza vzorků půdy.

Analýza vzorků půdy.

Nakonec se, stejně jako v ostatních případech prstenců jinak zbarvené trávy nebo s potlačeným růstem porostu, ukázalo, že původcem tohoto úkazu nejsou tajemné síly, ale podhoubí některých hub. Podrobnější informace o tomto úkazu najdete ZDE.