Často kladené dotazy (FAQ)

Vyberte si, co vás zajímá:
Co je to UFO a co létající talíř? | Co je ufologie a kdo jsou ufologové? | Proč zkoumáme UFO jen v České republice? | Jak probíhá vyhodnocování UFO v projektu Záře? | Vědci prý popírají existenci UFO | Jaké jsou hypotézy o UFO? | Co jsou kruhy v obilí, neboli crop circles? | Co jsou tzv. únosy do UFO? | Kdo jsou „kontaktéři“? | Co jsou to „konspirační hypotézy“? | Jakými dalšími záhadami se zabývá projekt Záře?


Co je to UFO a co létající talíř?

Naprostá většina lidí v naší zemi bohužel zcela přesně neví co to vlastně UFO znamená. Pro většinu veřejnosti je to termín neodlučně spjatý s „ufony“, podivnými zelenými mužíčky z fantastických filmů a knížek. Kdo na ně věří je vlastně blázen nebo snílek. Je to termín pro mnohé vhodný k jakémusi povýšení se nad „moderní pohádky“, kterým už dnes přece vzdělaný a moderní člověk nevěří. V nejrůznějších anketách a rozhovorech se často objevuje otázka: „věříte na UFO?“ Kdo si dnes uvědomí, že takhle položená otázka je stejným nesmyslem, jako kdybychom se ptali: „věříte na autobus?“

UFO je zkratka anglického termínu unidentified flying objects, čili neidentifikované létající objekty. Nic více a nic méně. Je to zkrátka něco, co zrovna spatříte na obloze a nedokážete zjistit, co to je. Vězte tedy, že pokud na obloze vidíte něco, o čem jste přesvědčeni, že to je mimozemská kosmická loď, pak to není UFO. Samozřejmě, neboť vy jste si ten objekt už identifikovali.

Jiný, často používaný termín – létající talíře – vznikl vlastně omylem. Brzy po druhé světové válce spatřil americký obchodní pilot Kenneth Arnold nad Skalistými horami devět podivných objektů. Pohybovaly se zvláštním způsobem, jakoby se pohupovaly po vlnách a oslnivě se leskly. Když pak o svém pozorování hovořil s novináři, použil termín, že se to pohybovalo „jako když hodíte talířek po vodě“. A byly na světě létající talíře. Málo platné, že Kenneth Arnold spatřil objekty podobné plochým srpečkům. Hluboce zakořeněná představa, že správné UFO musí mít tvar talíře, čili disku, přetrvává. Přesto naše statistiky jednoznačně ukazují, že nejčastěji pozorovanými tvary UFO u nás jsou světelné body nebo koule. Právě skutečnost, že naprostá většina lidí má o jevech, nazývaných UFO velmi zkreslené představy (mnohdy ještě umocněné propagandou minulého režimu u nás) nás vede k tomu, abychom se pokusili o co nejširší osvětu. a zároveň se snažili záhadě UFO přijít na kloub. Co se tedy skrývá pod pojmem UFO? V projektu Záře každou informaci o pozorování neidentifikovaného objektu zaneseme podrobně do databáze. Občas se nám stane, že stejný objekt zpozorují nezávisle na sobě různí lidé, někdy dokonce z různých míst. Musíme pečlivě zanalyzovat každý detail, zaznamenat každou podrobnost. Potom je třeba provést srovnání s možnými přirozenými jevy, prostě zjistit zda nešlo o něco známého, např. nějaký méně obvyklý přírodní jev (třeba jasný meteor nebo i kulový blesk), nebo o nějakou technickou záležitost (neobvykle osvětlené letadlo, světelné efekty diskoték apod.). Pokud se nám podaří ztotožnit pozorovaný jev s nějakým známým jevem, obvykle o tom pozorovatele, který jev ohlásil, vyrozumíme. V tom případě se z UFO stává IFO (čili identifikovaný létající objekt). Vysvětlit se nám daří přibližně asi 30% hlášených UFO.

Někdy (bohužel dost často) se nám nepodaří shromáždit dostatek informací o pozorovaném jevu, abychom mohli jednoznačně usoudit zda se jedná či nejedná o něco známého. Takovým případům říkáme „UFO z nedostatku informací“ a na jejich vrub připadá něco přes 60% případů.

Zbývá asi 8 až 10% případů, kde se nám přes relativní dostatek věrohodných informací nedaří nalézt vysvětlení. Ty potom nazýváme skutečná (pravá nebo chcete-li „hard“) UFO – čili neidentifikovatelné létající objekty. Ani to však ještě neznamená, že šlo o mimozemšťany (ufony). Je totiž třeba vzít v úvahu naše poněkud omezené možnosti, přestože se při vyhodnocování snažíme využívat stále více vědeckých odborníků. Je docela možné, že některá UFO by šla vysvětlit přirozenou cestou, avšak my jsme na to nepřišli. Také je možné, že část pozorovaní se týká dosud málo známých, vzácných či dokonce dosud neznámých přírodních jevů – např. v poslední době se zejména diskutuje o tzv. zemských světlech. Je velmi pravděpodobné, že určitou část neidentifikovaných objektů tvoří testované a utajované nové druhy letadel, či dalších vojenských prostředků. No, a pak je zde celá řada hypotéz, snažících se pozorování UFO vysvětlit víceméně exotičtěji: např. působením „superorganizmu“ naší planety (teorie Gaia), či psychotronickými experimenty. Existuje hypotéza o možných průnicích tzv. paralelních světů. Potom je zde celá řada návštěvnických hypotéz. Nejznámější je samozřejmě tzv. mimozemská (v angličtině označovaná zkratkou ETH – extra-terrestrial hypothesis), avšak jsou i další varianty. UFO by podle některých přestav mohly být návštěvami z paralelních či alternativních vesmírů, z jiného času či dokonce ze světa „po životě“. Existuje nesmírně zajímavá hypotéza již zesnulého badatele dr. Johannese Fiebaga „mimikry“, podle které jsou nám návštěvníci natolik vzdálení, že používají mimikry – čili jakési maskování, snad proto aby si usnadnili kontakt s námi. Je nutné přiznat, že tyto exotické hypotézy se nedají označit za příliš „pravděpodobné“. Avšak určitá teoretická možnost tady je. Je zde ono „CO KDYBY?“, které nás fascinuje a pohání k této nesmírně zajímavé činnosti, kterou ufologie bezesporu je. Může jít třeba o něco úplně jiného, mnohem převratnějšího, než si dokážeme představit. Mimochodem – kdyby se prokázala pravdivost, kterékoliv z předchozích hypotéz, nebyl by to objev zcela zásadního významu pro celé lidstvo?

Co je ufologie a kdo jsou ufologové?

Nejprve je třeba přiznat, že ufologie není vědecká disciplína. A nejspíš se jí nikdy nestane. Jde však o už zažitý název a ona koncovka –logie označuje spíše to, že bychom při zkoumání UFO měli používat logické myšlení. UFO jsou totiž fenoménem, který vědě uniká a který věda nemůže podchytit. Není to chyba vědy ani vědců, je to dané charakterem tohoto fenoménu. Ufo je něco, co neumíme definovat. UFO nelze připravit v laboratoři a tam jej zkoumat. O UFO máme zprávy převážně od laiků, kteří se problematikou nezabývají a jsme odkázáni na zprostředkovaná svědectví.

Ufologie je vlastně odvětvím záhadologie, která se zabývá obecně záhadnými nebo špatně objasnitelnými jevy. Obvykle jsou to jevy, které věda buď nemůže podchytit (UFO), nebo (v tom horším případě) její představitelé popírají existenci těchto jevů samotných (např. kruhy v obilí).

Náplní činnosti ufologů proto není ani víra v UFO, jak se jim často podsouvá, ale ani čekání či sledování UFO. Ufologové shromažďují informace o proběhlých pozorování UFO, ověřují jejich hodnověrnost a přesnost, třídí je, hledají spojitosti a porovnávají s dalšími zjištěnými poznatky. V některých případech tyto informace konzultují s odborníky nejrůznějších vědeckých oborů, kteří se k nim mohou vyjádřit.

Ufologové by měli zachovávat neutrální postoj k nejrůznějším možným (i nemožným) vysvětlením UFO. Lidé, kteří nekriticky věří v mimozemský původ UFO nejsou ufologové!

Proč zkoumáme UFO jen v České republice?

To je dáno našimi možnostmi. UFO jsou fenoménem, který je opředen spoustou předsudků a bohužel i fám a lží. Velmi usilovně bojujeme za to, aby fenomén UFO byl obecně vnímán jako nevysvětlené jevy na obloze a nebyl spojován s „malými zelenými mužíčky“, novinářskými fámami či výmysly psychicky narušených lidí.

Informace o pozorování UFO je třeba pečlivě ověřovat, mít představu o podmínkách v místě pozorování a často je třeba si vše ověřovat přímo na místě pozorování. Ufologů je v naší zemi málo a máme velmi omezené možnosti – prakticky všichni máme ufologii či obecně záhadologii jako koníčka a jsme vlastně amatérští badatelé. Čas, který můžeme věnovat svému bádání je omezený, stejně tak i finance. Proto jsme ohraničili naše bádání na Českou republiku, kde lze získávat informace z první ruky a na místě je i ověřovat.

Jak probíhá vyhodnocování UFO v projektu Záře?

V první řadě je nutné zjistit o proběhlém pozorování UFO co nejvíce informací. Svědkové pozorování jsou požádáni o vyplnění formuláře na webových stránkách projektu nebo je jim zaslán formulář v příloze emailu, případně je nutné použít služeb pošty. V některých případech kontaktují svědka členové projektu Záře osobně a vyplní podrobný formulář podle jeho přímé výpovědi sami. Často následuje ještě další korespondence se svědky s cílem získat doplňující informace, tak jak vyplývá z průběhu šetření. Pokud je to nezbytné, na místo pozorování se dostaví někdo z členů týmu projektu Záře, aby zde získal přesné údaje (zejména úhlovou výšku a azimut začátku a konce pozorování).

Po získání těchto informací a jejich ověření probíhá další šetření zaměřené již na potvrzení či vyvrácení možných známých vysvětlení. Dá se říci, že vlastně probíhá pomocí vylučovací metody. To znamená, že se pokoušíme najít vhodné „konvenční“ vysvětlení pozorovaných jevů – jako např. meteorů, jasných planet, neobvyklých letadel, diskotékových světel apod. K ověřování je dnes možné použít mnoho užitečných zdrojů na webu nebo i (např. astronomických) programů. Pokud je to nutné, vyžadujeme si pomoc u odborníků např. u astronomů, fyziků, meteorologů, Řízení letového provozu ČR, nebo čs.armády. Nemůžeme si stěžovat: jak jednotliví odborníci nebo vědci, tak ani instituce, nám nikdy přímo neodmítly pomoc.

V případě, že se nám podaří najít vysvětlení pozorovaného UFO jako známého jevu, je šetření případu ukončeno jeho zařazením do kategorie „A“, čímž se z UFO (neidentifikovaného létajícího objektu) stává IFO (identifikovaný létající objekt). Daří se nám to podle občas prováděných statistik zhruba v 30ti až 40ti procentech nahlášených pozorování.

Zhruba v 50ti až 60ti procentech případů se nám stává, že se nepodaří sehnat dostačující množství informací k tomu, abychom mohli s jistotou vyloučit, zda nešlo o nějaký známý jev. Mnohdy jde o víceméně náhodné pozorování jedné osoby, často laičtí pozorovatelé prostě nejsou schopni zaregistrovat nebo zprostředkovat všechny potřebné informace k identifikaci, často také ohlašující člověk už nereaguje na upřesňující dotaz a není tak jisté, zda vůbec myslel ohlášení UFO vážně, jindy prostě nelze objektivně získat víc informací (např. z nekvalitní fotografie). Takové případy řadíme do kategorie „B“, kterou jsme nazvali „UFO z nedostatku informací“. Vůbec to ale neznamená, že taková hlášení jsou bezcenná! Velmi často nám slouží jako doplňující informace k dalším pozorováním, které spolu souvisí.

Nakonec nám zbývá zhruba 8 až 10 procent případů, které zařadíme do kategorie „C“, jinak nazvané UFO (neidentifikovatelné). Jsou to případy u nichž získané informace vylučují vysvětlení pomocí známých jevů. Zde již musíme uvažovat v rámci hypotéz – tedy pracovních domněnek. K již uzavřeným případům v kategorii C se občas vracíme a snažíme se je posuzovat znovu s dalšími poznatky, které jsme mezitím získali – často je porovnáváme s novými případy a hledáme možné souvislosti. Domníváme se totiž, že právě toto může přinést přinejmenším argumenty pro některou z hypotéz a vysvětlit alespoň část jevů dosud označovaných jako UFO.

Vědci prý popírají existenci UFO

To je velmi často citovaný omyl. Vědci nepopírají existenci UFO – to vyplývá jen ze špatného pochopení definice UFO jako neidentifikovaného létajícího objektu. UFO přece existují a nelze to popřít. U nás v České republice je ročně ohlášeno několik desítek pozorování UFO a odhadujeme, že pozorování UFO bez jejich ohlášení některé z badatelských skupin se odehrává u nás mnohonásobně více. Něco jiného je ovšem interpretace UFO. Skeptici a s nimi celá řada vědci tvrdí, že interpretace UFO jako mimozemských dopravních prostředků je nesmyslná a nepřipadá v úvahu. Není to však pravidlem a řada vědců víceméně připouští nebo nevylučuje mimozemský původ některých pozorování UFO. Skeptičtěji orientovaní vědci tvrdí, že prakticky všechna pozorovaná UFO lze vysvětlit:

  • špatnou interpretací známých jevů (letadla, družice, meteory, diskotéková světla atd.)
  • lživou nebo přikrášlenou výpovědí svědků
  • méně obvyklými nebo dosud neznámými přírodními jevy

Triviální spojování UFO a mimozemšťanů je bohužel v naší společnosti hluboce zakořeněné mj. i „díky“ sdělovacím prostředkům. Důsledkem je pak odmítání existence UFO a strach vůbec toto slovo ve „slušné společnosti“ používat. Myslíme si, že je třeba ještě mnoho osvěty aby naše veřejnost vnímala slovo UFO skutečně v tom smyslu, který má tato zkratka.

Jaké jsou hypotézy o UFO?

Základní otázkou ufologie tedy není zda existují UFO, ale co se za těmito jevy skrývá. Pokud vyloučíme případy u nichž se podaří nalézt vysvětlení a z nichž se stanou IFO a sporné případy, jejichž interpretace ztroskotala na nedostatku informací, zůstávají nám případy pozorování neidentifikovatelnych létajících objektů. O tom, co by tyto UFO mohly být, hovoří hypotézy. Nejčastěji jsou diskutovány tyto:

1. Neznámé přírodní jevy 1.1. piezoelektrické projevy hornin
1.2. plazmoidy
1.3. chemoluminiscenční jevy
1.4. vícerozměrové jevy
1.5. kontakt se světem jiných energií
2. Tajné a utajované zbraně 2.1. černé projekty USA ( Aurora, Black Manta atd.)
2.2. tajná zbraň nacistů z 2.světové války, po válce dále vyvíjená
2.3. důsledky působení psychoelektronické zbraně
2.4. tajné působení skryté vládní či mimovládní skupiny používající implantáty, vyvolávání falešných vzpomínek apod.
2.5. teorie konspirace (ukradené, nalezené nebo darované) mimozemské technologie
3. UFO jako psychotronický fenomén 3.1. UFO = psychotronicky vytvářené obrazy (či snad i fyzické objekty), vědomě či nevědomky vyvolané samotnými svědky, či jinými osobami
3.2. organizované působení nějaké tajné skupiny využívající psychotroniku k působení na lidi
4. Hypotéza Gaia 4.1. podle této hypotézy Země funguje jako živý a inteligentní organizmus jehož jsme nevědomky součástí. Je tvořen nejenom fyzickým „tělem“ vlastní planety, ale především jakýmsi společným nadvědomím. Podle některých variant této hypotézy by mohlo jít o jakési informační pole planety (Akáša, Sheldrakovo morfogenetické pole?). Projevy tohoto inteligentního pole by pak mohly mít nejrůznější podoby – například i pozorování UFO či prožívání blízkých setkání. Působení „superorganismu“ naší planety je také jedním z možných vysvětlení vzniku záhadných obrazců z polehlého obilí
5. UFO – návštěvy odjinud 5.1. mimozemská civilizace – návštěva z jiného hvězdného systému v našem vesmíru, případně z jejich základny skryté v naší Sluneční soustavě
5.2. mimozemská civilizace – návštěva z tzv. paralelního vesmíru (tj. nám podobného vesmíru, avšak umístěného jinde ve čtyřrozměrném prostoru)
5.3. mimozemská civilizace – návštěva vícerozměrných bytostí
5.4. mimozemská civilizace – návštěvy z tzv. alternativních světů (vesmírů)
5.5. mimozemská civilizace – návštěva ze světa tvořeného hmotou (energií), kterou za normálních podmínek nevnímáme (jinoenergetický vesmír, hmota o jiné frekvenci /spinu/ atomového jádra, astrál?)
5.6. pozemská civilizace – návštěva z jiného času (z budoucnosti, ale třeba i z minulosti)
5.7. návštěvy ze „světa po smrti“
6. Náboženské hypotézy 6.1. UFOni jsou andělské bytosti o nichž hovoří již bible
6.2. UFO jsou dílem ďábla (zejména pokud jsou mimozemského původu)
6.3. UFO jsou Boží zázraky
7. Skryté civilizace na Zemi 7.1. potomci bájných Atlantiďanů, Lemuřanů atd.
7.2. skrytá vyspělá civilizace v podzemí (Tibet, Agartha)
7.3. jiné (nelidské) inteligentní bytosti v podzemí
7.4. podmořská nelidská civilizace paralelní s naší
7.5. energetické bytosti nebo živočichové v atmosféře
7.6. mimozemské bytosti tajně žijící na Zemi
8. Hypotézy „mimikry“ 8.1. nedefinovatelní „cizinci“ jsou nám natolik cizí, že jejich existenci neumíme pojmout, pravděpodobně umí manipulovat s naší realitou (tak jako my vytváříme virtuální realitu na počítači. Podle této hypotézy je UFO či zážitky únpsů do UFO vpodstatě to co je nám dovoleno vidět (meno vkládáno do mysli?), přičemž skuteční původci (mimozemšťané?) jsou svým charakterem pro nás nepostižitelní a nepochopitelní. Jejich jednání může být:
a) přípravou na kontakt (eliminace civilizačního šoku)
b) náhodným důsledkem jiné činnosti
c) jejich experimentem s lidskou rasou a nám neznámým cílem
d) jakousi nám naprosto nepochopitelnou činností

Stojíme zcela určitě před novými vědeckými objevy, před novými vynálezy i objevy nových dosud neznámých přírodních zákonů. Těžko se dá odhadovat, co ještě neobjeveného se skrývá za neidentifikovanými objekty. Kdysi jeden z ufologů výstižně podotkl na toto téma: „Nelze pochopit, jak se ladí barevný televizor, pokud nebyl vynalezen rádiový přijímač“.

Nezbývá nám nic jiného než fenomén UFO poctivě a bez předsudků zkoumat. Pokud by se prokázala pravdivost snad kterékoliv z uvedených hypotéz, bude to mít zcela zásadní význam pro celé lidstvo. Nemáme právo opomíjet i ty „málo pravděpodobné“ hypotézy.

Co jsou kruhy v obilí, neboli crop circles?

Jedná se o jednu z největších podivuhodností, záhad, které provokují naší fantazii a znepokojují svojí nevysvětlitelností. Jev dostal nejrůznější názvy – všechny jsou více či méně zavádějící a neobjasňují vlastní podstatu fenoménu: crop circles (obilné kruhy), agroglyfy, piktogramy, obrazce v obilí. O co vlastně jde?

Tento jev nemá jasnou příčinu, ani známý průběh. Můžeme sledovat pouze jeho následky. Ty se projevují nejčastěji na zemědělsky obdělávaných plochách s monokulturami rostlin (i když byly nalezeny obrazce i v trávě, a dokonce na sněhu či v ledu). Obilí je v těchto místech spirálovitě polehlé, s přesně ohraničenými okraji v jednoduchých kruzích i složitěji strukturovaných obrazcích. Pozoruhodný je způsob slehnutí rostlin v obrazci. Prakticky vždy dojde k ohnutí stonků těsně nad zemí (až 4 cm), aniž by přitom byla stébla zlomena. Obilí pak roste dál. Polehlé obilí velmi přesně vymezují okraje obrazce, jakoby uříznuté neviditelným nožem v chirurgicky přesném řezu. Polehlé obilí bývá poskládáno někdy zvláštním způsobem v několika vrstvách přes sebe, někdy dokonce bývají stébla vzájemně propletené, což na větších plochách prakticky vylučuje zásah lidskou rukou. Obrazce jsou velké od několika desítek centimetrů až obřím útvarům o rozměrech přesahujících stovku metrů. Pokud jde o jednotlivé kruhy, jejich tvar nebývá přesně kruhový, ale jde většinou o elipsy s různou mírou výstřednosti. Zdá se, že na výstřednost eliptických obrazců může mít vliv i sklon podloží, což vede některé badatele k myšlence o působení nějaké síly shora. Velké obrazce mívají někdy velmi složitou strukturu, bývají složeny i z mnoha desítek dílčích kruhů, cestiček, ale i trojúhelníků a dalších geometrických tvarů. Velmi často mají tyto obrazce fraktálovitou strukturu – to znamená, že základní tvar je tvořen opakováním nějakého menšího vzoru. Podobný způsob uspořádání mají např. krystaly, sněhové vločky, ale např. i uspořádání hmoty ve vesmíru.

Tento fenomén je natolik zvláštní a nápadný, že se vzápětí po jeho medializaci objevila celá řada padělatelů (circlemakerů), kteří se více či méně úspěšně snaží obrazce napodobit. Důvodem k takové činnosti bývá snaha po zviditelnění, přivedení pozornosti k určitému místu, obci nebo okresu, někdy se takto snaží skeptici „dokázat“, že vlastně fenomén neexistuje a vše je dílem vtipálků. Vytváření padělků se stalo i „módou“, příčmež circlemakeři označují své výtvory za „umění“. Nejde však o nic jiného, než o vandalizmus, nehledě na to, že circlemakeři prakticky znemožňují seriózní zkoumání tohoto jevu.

Padělané obrazce v obilí lze však snadno rozeznat, pokud se však badatelé dostanou na lokalitu včas, dříve než jí znehodnotí davy zvědavců po zveřejnění v médiích. Bylo zjištěno, že v rostliny v obrazcích jsou zasaženy neznámou silou, která způsobuje narušení buněk, někdy je dokonce tkáň rostlin v ohybu stébla uvnitř zcela zničena, přičemž povrchové buňky jsou nepoškozené a normálně fungují.

Za původce záhadných obrazců v obilí bývají často označovány UFO, ovšem nejspíše ve smyslu mimozemských prostředků. Pravdou je, že v době pravděpodobného vzniku u mnoha obrazců bylo zároveň pozorováno UFO. Obvykle to však byly neidentifikovaná světla, nebo záhadně svítící „mraky“. Skutečného původce fenoménu CC ve skutečnosti ještě nikdo nepřistihl přímo při činu. Nikdo dosud neviděl UFO, jak vytváří obrazec v obilí, tak, aby viděl zároveň objekt a zároveň vznikající kruh (i když v 90.letech koloval na internetu film znázorňující několik světelných koulí pod nimiž se vytváří obrazec – šlo však o primitivní padělek).

Co, nebo kdo tedy podivné obrazce vytváří? Takové jsou dosavadní hypotézy:

Vliv člověka – mechanická činnost lidí (circlemakerů)
– vliv hnojení či chemických prostředků
– následky po leteckých manévrech vrtulníků
– následky rázových vln po průletu nadzvukových letadel, nebo zanikajících družic
– vliv prehistorických staveb v podloží
– výsledky vojenských nebo komerčních pokusů s bezdrátovým přenosem energie
– psychoenergetické působení
Vliv přírody – činnost zvířat
– houby
– vzdušné víry
– kulový blesk a jiné neobvyklé výboje
Neznámý vliv – důsledek přistání UFO
– komunikace mimozemšťanů
– energetické projevy organismu Gaia
– projevy neznámých energií

Určitým vodítkem pro vysvětlení fenoménu Crop Circles by mohla být výpověď jednoho svědka vzniku obrazců u nás na Moravě:

„Mohlo mi být tak 10 let a bydleli jsme tenkrát na okraji Vyškova na Moravě. Děda byl bývalý zemědělec a často mne bral s sebou do polí, kam se chodil dívat jak hospodaří noví majitelé /JZD/. Jednou večer, už byla skoro tma, mi říká: „Vidíš jak to bliká nad polem, zítra tam bude polámané obilí“ A doopravdy jsem nad polem, v malé výšce tak do dvou metrů, viděl něco jako když srší jiskry. „Co to je ?“ zeptal jsem se. „Elektrika. Klasy se o sebe třou, a když je sucho tak se to nesvede do země, protože jsou suchá stébla. A když je toho moc a nad ránem začne vlhnout vzduch, tak se to vybije přes klasy do země. „ Druhý den ráno jsme se tam šli s dědou podívat a někde uprostřed lánu bylo kolo tak 10 m v průměru, jak odměřené kružítkem. Když jsem se zeptal, proč se to tak krásně vytvořilo, tak mi to děda vysvětlil po svém: „ Jak se ta elektrika (dnes již samozřejmě vím, že to mohla být jedině statická elektřina) vybíjí přes klasy, tak dostanou křeč a ohnou se. „Nikdy jsem to už neviděl, ale vždy si na dědovo selské vysvětlení vzpomenu, když někde čtu, že nám mimozemštané poslali do obilí zprávu v podobě kruhů.“

Obrazce v obilí tedy zůstávají záhadou a výzvou pro zvídavé lidi. Věda dosud tento fenomén pomíjí, nepovažuje jeho existenci za prokázanou. Vysvětlení, které jednou musí přijít, však musí být reálné a nesmí používat nahrazení za jinou záhadu – to považujeme v záhadologii za nepřípustné. Vysvětlení jedné záhady druhou je jen vytloukání klínu klínem a nic nevysvětluje.

Co jsou tzv. únosy do UFO?

Blízká setkání 4. druhu, jak je pojmenovali badatelé, představují tzv. únosy do UFO, nebo jak zní lepší a opatrnější název „zážitky únosu do UFO“. Dodnes totiž není ani mezi badateli a výzkumníky v oblasti UFO jednotný názor, jak se k tomuto pozoruhodnému fenoménu stavět. Jde o skutečné a reálné zážitky? Jsou důsledkem činnosti mimozemských bytostí, nebo jde o nějaký nepoznaný jev týkající se skrytých procesů našeho vědomí?

Únosy do UFO bývají považovány za jednu z nejbláznivějších smyšlenek, které kdy kolem UFO vznikly. Ve skutečnosti jsou mnohem reálnější a také mnohem závažnější fenomén, než např. historky tzv. kontaktérů s UFO, které jsou známy již od padesátých let. Postižení lidé totiž obvykle ani nevyhledávají ufology ani novináře, mnohem častěji jsou návštěvníky psychiatrů, neboť se často dostávají do situace, kdy se těžko vyrovnávají s realitou svých zážitků.

K čemu vlastně dochází při tomto zážitku? Postižený obvykle pozoruje UFO nebo nějaký světelný efekt (např. proud světla oknem do místnosti) a zjišťuje, že je vtahován dovnitř. Při přenosu dochází subjektivně k porušování známých zákonitostí: např. je člověk protažen zdí či zavřeným oknem. Někdy už při tomto přenosu nebo ještě před ním pozoruje zváštní humanoidní bytosti, jejichž popis je obvykle shodný. V ufologii se ustálilo jejich pojmenování jako „malí šedí“ – bytosti jsou velmi malého vzrůstu (100 až 120cm), mají nezvykle velkou hlavu a ohromné, tmavé oči mandlovitého tvaru, do nichž prý je pro postižené téměř nemožné pohlédnout (tvrdí, že je to, pokud jsou k tomu nuceni, horší než fyzické násilí). Poté se ocitnou v „kosmické lodi“, kde na nich neznámé bytosti vykonávají lékařské experimenty, či odběr biologických vzorků. Některé popisované případy dokonce naznačují snahu o vytváření smíšené rasy. U žen často po únosech dochází k tzv. falešným těhotenstvím. Poté jsou obvykle unesení vráceni zpět na místo, přičemž téměř vždy dochází k paměťové anamnéze. Únosy se často u některých osob opakují. Zážitky jsou vždy na rozmezí reality a snu, i když někdy po nich zůstávají fyzické stopy. K alespoň částečnému obnovení paměti dochází teprve po regresních sezeních u psychologa, přičemž není nutné používat hypnózu, která je používána především americkými výzkumníky.

K vysvětlení zážitků únosu do UFO se nabízí celá řada hypotéz (tyto nabízí americký badatel dr. David Jacobs):

Psychologická vysvětlení – výmysl, touha po zviditelnění, finanční efekt
– potlačené zneužívání. Oběti zneužívání z dětství trpí podobnými problémy. Únosy pak mohou být krycím zážitkem, vybavujícím se a kryjící zneužití v minulosti v pozměněné podobě.
– hysterická nákaza. Lidé věří, že se jim něco stalo, pokud jsou si vědomi, že se totéž stalo i jiným.
– hypnogické a hypnopomické stavy, čas mezi vědomím a spánkem a spánkem a vědomím. V tomto stavu je člověk paralyzovaný a může prodělávat živé sny
– vůle věřit. Někteří lidé chtějí být unesenými, přesvědčují se, že byli unesení.
– spiritismus. V současnosti mohou styky s cizími bytostmi nahrazovat duchy ze spiritistických sezení. halucinace. Obrazy dříve uložené do paměti nebo do fantazie spletené dohromady.
– fantazie. Lidé mají sklony k fantazii, k vyprávění svých erotických nebo dramatických dobrodružství.
– vliv hypnózy. Samotné používání hypnózy v rukou nepovolaného praktika může vyvolat příběh o únosu.
– stigmata. Jizvy aj. fyziologické následky mohou být vyvolány psychickými představami u velmi senzitivních osob, nebo ve stavu jiného stavu vědomí.
Psychiatrická vysvětlení – potíže vznikají z organického poškození mozku nebo z vážných duševních poruch
– psychóza. Zážitky o únosu mohou být součástí duševní nemoci.
– mnohočetná porucha osobnosti.
– psychogenický stav amnézie. Obdoba mnohočetné poruchy osobnosti s epizodou ztráty časového úseku z paměti. Pokus nahradit nesnesitelné záležitosti těmi, jež se dají psychologicky snadněji zvládnout.
– dočasně přerušená funkce mozkového laloku. Elektrické výboje a el. nabité částice v atmosféře, které vznikají třeba jako důsledek tektonického napětí země při tření zemských desek a ker o sebe, mohou stimulovat dočasnou nestabilitu mozkového laloku, a vést člověka k halucinacím. Může jít také o důsledek dočasné epilepsie.
Kulturní vysvětlení – touha po dítěti. Zážitky o únosu a sexuálních vyšetřeních apod., mohou být důsledkem posedlých fantazií, založených na touze po dítěti.
– vliv science-fiction. Představy o únosech mohou být vlivem sci-fi filmů a knih.
– folklór. Povídky o únosech se vyskytovaly po celou zaznamenanou historii, jsou popsány v mýtech a legendách.
Exotická vysvětlení – kolektivní nevědomí. Zážitky obsahují jisté archetypální vzpomínky, dané všem lidem.
– trauma zrození. Zážitky únosu se podobají traumatickým prožitkům z doby narození.
– alternativní skutečnosti. Lidská mysl může jistým způsobem vytvořit fyzickou realitu duševními procesy.

Zdá se, že na vysvětlení tohoto fenoménu si budeme muset ještě počkat. Realita existence těchto zážitků u evidentně dosti vysokého procenta lidí je nesporná. Ať již se jedná o nějakou (dosud vědecky nepopsanou) anomálii lidské psychiky, nebo jsou tyto zážitky reálné, měl by se tomuto fenoménu věnovat dostatek pozornosti i v seriózní vědě. Podle názorů některých badatelů jsou právě zážitky únosů do UFO nejspíše klíčem k pochopení celé záhady UFO a nemusí to být zrovna na základě ET hypotézy. Podle našich zkušeností, které jsme zatím učinili, tento fenomén úzce souvisí nejen s problematikou UFO ale i s celou řadou dalších tzv. paranormálních jevů, souvisí i s mytologií, přesněji řečeno – vyskytuje se již celá staletí a nikoliv jen v moderní době.


Kdo jsou „kontaktéři“?

Kontaktéři jsou lidé, kteří tvrdí, že komunikují s mimozemskými bytostmi. Komunikace obvykle probíhá neverbálně „telepatickou“ cestou, prostřednictvím vnitřních hlasů, při meditaci, pomocí automatického psaní či jiných metod.

Na počátku 50. let v atmosféře zvýšeného zájmu o „létající talíře“ se objevili i první lidé, kteří tvrdili, že jsou v kontaktu s osádkami mimozemských plavidel. Jednou z prvních osob, která se „proslavila“ svými údajnými kontakty s mimozemšťany byl George Adamski, polský imigrant v USA. Adamski byl podivínskou osobou, již v roce 1940 založil vlastní náboženskou sektu s názvem „Královský řád Tibetu“ a vydával se za profesora orientalistiky a znalce východní mystiky. Potom se přestěhoval do blízkosti Mt.Palomarské observatoře, živil se prodejem hamburgrů, kde jej zastihla vlna „ufologické horečky“. V roce 1953 vydal svojí první knihu Flying Saucders Have Landed (Létající talíře přistály) v níž popisuje své zážitky. O rok předtím prý byl v Kalifornii nedaleko Desert Center svědky přistání vesmírného korábu. Bytost, která vypadala jako pohledný plavovlasý mladík, se Adamskému představila jako Orton a vysvětlila mu, že přiletěl na Zem s úmyslem odradit lidi od zkoušek atomových zbraní. Orton a ostatní vesmírné bytosti, s kterými se postupně Adamski seznámil, prý přiletěli z Venuše. Adamski se stal slavným, napsal další knihy, zúčastnil se řady přednášek a získal celou řadu příznivců. Objevili se jeho následovníci.

Nejslavnějším evropským kontaktérem se stal švýcar Eduard „Billy“ Meier, který v roce 1975 prohlásil, že je v osobním kontaktu s příslušníky mimozemské civilizace, pocházející z hvězdokupy Plejády. Billy Meier si získal celou řadu stoupenců a obdivovatelů, především díky propracovanému příběhu s nímž vystoupil na veřejnost a doložil jej celou řadou kvalitních a ostrých fotografií. Plejáďané prý žijí na planetě podobné Zemi, kterou nazývají Erra. Jednou z nejčastěji kontaktovaných bytostí je mladá dívka, kterou Meier pojmenoval Semjase. Billy Meier natočil několik filmových záběrů a pořídil stovky fotografií údajných kosmických lodí jeho přátel z Plejád. Jejich pravost je však velmi sporná, u některých jde o zřejmý podvod, jiné zkoumali odborníci, kteří je sice ozačili za pravé, avšak sporná byla zase „pravost“ odborníků. Dnes žije Meier na své farmě v kruhu svých stoupenců a založil sdružení FIGU, což má být „Svobodné zájmové sdružení badatelů v oblasti duchovních věd a pro ufologická studia“.

Možností, co vlastně představují tyto „kontaktérské“ zážitky je mnoho. Většina badatelů nepředpokládá, že by si všichni tito kontaktovaní své zážitky vymýšleli. Jejich vysvětlení však nemusí odpovídat tomu, za co se tyto zážitky zvnějšku vydávají – tedy za komunikaci s vesmírnými bytostmi. Je docela možné, že mysl v některých změněných stavech vědomí (např. při meditaci nebo automatickém psaní) podléhá vlastnímu podvědomí, které za určitých podmínek dokáže vyrobit falešné zážitky. Vysvětlovalo by to i smysl většiny poselství kontaktovaných, které se soustřeďují na globální nevyřešené problémy lidstva – zbrojení, zneužívání atomové energie, ničení životního prostředí apod.

Problematika kontaktů s mimozemšťany vždycky lákala nejrůznější podivíny a brzy se také stala podhoubím pro vznik celé řady náboženských společností a sekt. Tak vznikla např. společnost Aetherius jejíž hlavní představitel George King tvrdí, že je pozemským vyslancem v „galaktickém parlamentu“. Obdobné je Raeliánské hnutí, které založil hudebník Claud Vorilhon.Podle Raeliánů mimozemšťané stvořili veškerý život na Zemi a jsou totožní s Elohim, tedy starozákonním bohem. Raeliáni navrhují zrušit vojenskou službu, sjednotit lidi z celého světa, zrušit svobodné volby a nechat vládnout pouze vědce na základě testů inteligence.

V Čechách založil ing. Ivo Benda se společenství Vesmírných lidí. Tito zase vyvolávají pozornost svým aktivním vystupováním v médiích, pilným rozesíláním svých propagačních letáků a otevřenými dopisy čelním představitelům státu i církve.

Klasičtí ufologové tyto „hnutí“ nemají v lásce. Oprávněně se obávají ztráty věrohodnosti celé problematiky UFO, kontaktéři jim totiž svými halasnými výroky v tisku konají medvědí službu. Výsledek je ten, že veřejnost považuje za ufology často i představitele kontaktérských společností a vědci (po jejichž spolupráci často ufologové volají) s tím vším nechtějí mít nic společného. Nebezpečí kontaktérských společenství však spočívá ještě v něčem jiném a to především v jejich sektářském charakteru. Mnohé z těchto společenství hlásají brzký příchod konce světa a tvrdí, že mimozemšťané mohou část lidí zachránit (samozřejmě, že přednostně věrné příslušníky jejich sekty). Nechvalně známý je příklad sekty „Nebeská brána“. Při objevení se komety Hall-Bopp v roce 1997 jí členové sekty pokládali za kosmickou loď nebešťanů, která je měla vyzvednout „do další úrovně“. 39 členů této sekty následně spáchalo hromadnou sebevraždu v domnění, že po odhození jejich tělesné schránky budou vyzvednuti na palubu mimozemského plavidla.

Co jsou to „konspirační hypotézy“?

Teorie konspirace jsou všeobecně založeny na předpokladu, že vláda, armáda či tajné služby něco důležitého tají: vláda občanům, armáda vládě, tajná služba oběma. Na tomto předpokladu je založeno mnoho lterárních a filmových děl, zejména z oblasti sci-fi. Všechny těží z přirozeného lidského strachu před zneužitím znalostí úzkou zájmovou skupinou. V záhadologii se teorie konspirace nejsilněji projevuje v americké ufologii, kde velká většina badatelů nedůvěřuje své vládě a podezírá jí, že zatajuje důležitá fakta o předmětu jejich zájmu. V některých případech si to svým jednáním americká vláda přímo vykoledovala – např. tvrdošíjným zamlžováním faktů kolem Rosswellské havárie UFO ze č.července 1947. Vládní a armádní představitelé neustále měnili svá tvrzení, že šlo o meteorlogický balon, poté japonský balon FUGO, pak to měl být balon utajovaného projektu Mogul a nakonec měly být zprávy o nalezených mrtvých tělech vysvětleny shazováním plastikových figurín z letadel. Když senátor za Nové Mexiko dosáhl odtajnění celého svazku dokumentů Roswellské základny, zjistilo se, že jej kdosi už skartoval, přestože šlo o tzv. permanetní spis.

Spekulace, které se poté kolem Roswellu a dalších událostí vyrojily, jsou už hodně „divoké“: americká vláda prý s mimozemšťany tajně spolupracuje v podzemí tajných základen (Area 51), zkouší jejich technologie, které získala na základě povolení mimozemšťanům provádět únosy lidí. Vynořila se celá řad zaručeně pravých, kdysi tajných dokumentů, které US vládu usvědčují (Majestic 12, Dulce aj.) A na dovršení všeho se objevil dokumentární film zachycující údajnou pitvu mimozemšťana nalezeného po havárii v Rosswellu. Získal jej filmový producent Ray Santilli údajně od vojenského kameramana, který záběry pořizoval. odborná vyjádření k filmu s pitvou jsou různá: část odborníků film označila za pravý, část jej považuje za podvrh.

Jedna divočejší teorie stíhá druhou, vycházejí na toto téma knihy a filmy a vlády se ani nenamáhají vše vyvracet. Proč? Možná proto, že např. vojenským kruhům se v takové atmosféře mnohem lépe daří utajovat to co skutečně utajit potřebují. Mimořádný úspěch seriálu Akta X a benevolentní spolupráce US army při natáčení filmu Den nezávislosti, kde hraje důležitou roli Area 51 – to vše jen ukazuje na situaci, která ve skutečnosti existuje. A tak část lidí ani nevěří, že američtí astronauté skutečně přistáli na Měsíci (že by důsledek filmu Kozoroh-1 ?), objevují se ještě divočejší teorie, že Zemi řídí tajná skupina iluminátů, tajných zasvěcenců či hrstka vyvolených.

Kolik pravdy může být na konspiračních hypotézách? Mocní našeho světa ve skutečnosti nejsou žádní nadlidé. Jsou to lidé, kteří mají stejné vlastnosti a chyby jako všichni ostatní. Ti, že by měli spřádat tyto ďábelské konspirace a hrát si s celým světem jako s loutkovým divadlem? A my, běžní lidé bychom měli být v roli těch, s prominutím, blbců? Necháváme na posouzení čtenářů, jaká je realita.

Jakými dalšími záhadami se zabývá projekt Záře?

Záhadologie se zabývá mnohem širší problematikou než jen neidentifikovatelnými objekty na obloze. Původně ufologický projekt Záře se postupně začal zabývat i širokou škálou dalších těžko objasnitelných jevů (ať již je nazýváme paranormálními jevy, anomálními jevy nebo třeba mystérii). Tady jsou některé z nich:

Crop Circles: Byly již popsány výše.

Únosy do UFO: Byly již popsány výše.

Pády neznámých substancí a objektů na zem: Čas od času na zem spadne něco nepatřičného, o čem se domníváme, že by v nebi nemělo být. Může to být velký kus ledu (na kroupu příliš velký a letadlo, z něhož by mohl pocházet, nikde), nebo sprška rosolovité substance, která se ukázala být směsí vyšších alkoholů. Nebo neznámá hnědá rosolovitá hmota nalezená na trávníku, která však byla později identifikována jako neobvyklá houba (Tremella foliacea).

Neidentifikované jevy: Jde o jevy, jejichž příčinu se nepodařilo objasnit. Například náhlá exploze uvnitř panelákového bytu (aniž by byly nalezeny stopy po výbušninách), nebo podivný kráter, který se objevil v roce 2003 u Brušperku. Patří sem i podivná zmizení nebo přemístění předmětů a snad i lidí.

SHC (Spontaneous Human Combustion), čili Spontánní uhoření osob: Podivné a velmi těžko vysvětlitelné případy, kdy lidské tělo, obsahující obvykle kolem 70% vody, začne hořet. Oheň je lokálně tak silný, že spálí i velké kosti, zatímco často zbytky končetin i s oděvem zůstanou netknuty. V Čechách došlo k několika prokazatelným případům tohoto fenoménu, na jejich zkoumání se podílel i projekt Záře.

Ostatní záhady: Záhad a neobjasněných momentů třeba v naší historii je velmi mnoho. Snažíme se vyhledávat a řešit záhady, které se odehrály nebo odehrávají v naší zemi, neboť jen tak máme možnost si vše ověřovat, prohlédnout na místě či třeba pátrat po okolí. Začali jsme s průzkumem na hradě Zvíkov, místě, v němž je soustředěno hned několik záhad – v korunní síni Hlízové věže (Markomanky) se projevují podivné fyzikální anomálie působící na přístroje i na lidi, v kamenech tvořících stěny této věže jsou vytesány podivné znaky (podle skeptiků kamenické značky, podle lidového podání runy), z hradu má vést pověstmi opředená úniková chodba, kterou dosud nikdo nenalezl a na dovršení všeho neznáme stáří ani původ nejstarší části hradu – právě zmíněné Hlízové věže.

Chybí vám zde odpovědi na další otázky? Napište nám je!