Speciál: Identifikace UFO

UFO nad Prahou – hledáme možné svědky

V tomto případě svědek kupodivu nalezl dříve naše slovenské kolegy, od kterých doputovalo jeho hlášení k nám.  Při procházce se psem po pražském nábřeží v Holešovicích se kochal pěkným západem slunce nad Vltavou, když nad městem zahlédl podivný předmět. Zcela určitě nebyl sám, kdo ten podivný předmět nad centrem Prahy spatřil. Obracíme se proto na další možné svědky z 25.11.2016, kteří mohli podivný předmět také spatřit. Nedaří se nám totiž pro něj nalézt uspokojivé vysvětlení.Číst dále »UFO nad Prahou – hledáme možné svědky

Identifikace UFO: Několik rad na závěr

Neměli bychom apriori předpokládat, že svědkové pozorování neobvyklých jevů lžou nebo si úmyslně vymýšlí, i když i to se občas stává a je třeba s tím počítat. Je však třeba mít na paměti, že se svědkové mohou mýlit. Svědkové anomálních jevů jsou vždy náhodní a nepřipravení pozorovatelé, u kterých hraje hlavní roli moment překvapení. Jejich smysly se v tu chvíli velmi snadno nechají ošálit. Číst dále »Identifikace UFO: Několik rad na závěr

Identifikace UFO: Seznam možných identifikací UFO

Seznam možných identifikací UFO je zatím nejúplnějším shrnutím znalostí, které je potřeba k vyloučení poznatelných jevů v ufologii.  Celý tento seriál je zároveň i návrhem na systém třídění a zařazení možných identifikací, které přicházejí v úvahu při pozorováních UFO. Je vhodný pro nastudování alespoň základních informací pro začínající ufology, kteří se chtějí vážně tomuto oboru věnovat. Měl by však být i inspirací pro badatele, kteří s ním již mohou v budoucnu pracovat a rozvíjet jej.Číst dále »Identifikace UFO: Seznam možných identifikací UFO

Identifikace UFO: Upravované a falzifikované fotografie a videa

Je třeba přiznat, že prakticky všechna alespoň trochu věrohodná videa a fotografie UFO nejsou příliš zřetelné a neukazují mnoho detailů. Důvodů je mnoho: UFO jsou spatřena nečekaně, většinou v noci, kdy se velmi špatně pořizují kvalitní snímky, pozorování obvykle trvá jen krátce. A na druhé straně se možnosti v digitální úpravě fotografií a videa rozšiřují a dnes lze vytvořit prakticky téměř cokoliv, od nezřetelných útvarů až po úchvatné vesmírné lodi s množstvím detailů. A to je pro padělatele UFO snímků veliké lákadlo.

Číst dále »Identifikace UFO: Upravované a falzifikované fotografie a videa

Vlatislavs

Identifikace UFO: Uvedení falešných údajů o svědcích

Výmysly, lži, podvody, nejapné vtípky … to vše se bohužel v ufologii vyskytuje velmi často. Okolo ufologie se pohybuje velmi mnoho lidí s touhou „být zajímavými“, ale i lidí více či méně psychicky narušených. Z těchto důvodů se dostává celá ufologie a lidé s ní spojení do hledáčku lidí, kteří si rádi tropí žerty z druhých. Je to vděčné téma a i když je někdy objektivně nutné přiznat, že mnohá tvrzení i lidé v ufologii si výsměch zasluhují, celkově je to pro ufology velmi nepříjemná překážka v racionálním bádání.Číst dále »Identifikace UFO: Uvedení falešných údajů o svědcích

Identifikace UFO: Epilepsie spánkových laloků

EpilepsieEpilepsie je nepříjemné onemocnění, projevující se opakovanými epileptickými záchvaty, jejichž původ je v chybném fungování skupin mozkových buněk. Tuto nemoc známe také pod různými názvy, jako např. padoucí nemoc (padoucnice), latinsky také morbus sacer (svatá nemoc) nebo morbus divinus (božská nemoc). Pokud epiletický záchvat vychází ze spánkových (temporálních) laloků mozku, může postižený zažívat stavy, které lze ztotožnit s některými zážitky s UFO nebo blízkých setkání.Číst dále »Identifikace UFO: Epilepsie spánkových laloků

Identifikace UFO: Schizofrenie

Schizophrenia_PET_scan

Schizofrenie je závažné psychické onemocnění, které se projevuje zkresleným vnímáním reality, rozpadem myšlení i změnami sociálního chování. Afekty jsou buď nepřiměřené, nebo naopak otupělé. Schizofrenie se může u člověka projevovat zpočátku skrytě a velmi zvolna se rozvíjet. Je to nemoc, způsobená anatomickými a chemickými změnami v mozku. Nepostihuje inteligenci nemocného, proto citové strádání, posměch a nepochopení okolí jen problémy schizofrenika prohlubují a ten se vyděluje ze společnosti.

 

Číst dále »Identifikace UFO: Schizofrenie

Identifikace UFO: Syndrom bájivé lhavosti

adamski-and-venusian-painting

Tato psychická porucha je známá pod různými názvy: mytomanie, pseudologia phantastica či bájivá lhavost. Určitě jste se někdy s takovou osobou setkali. Postižený je nutkán neustále vyprávět vymyšlené příběhy. V těch může vystupovat nejen jako hrdina a snažit se tak získat obdiv a respekt okolí, ale často také jako oběť, která vyžaduje od okolí soucit a péči. Důvodů lhavosti může být více, ale nejčastější je podvědomá snaha o zvýšení společenské prestiže a zvýšení dojmu své důležitosti.

 

Číst dále »Identifikace UFO: Syndrom bájivé lhavosti

Identifikace UFO: Poruchy spánku

Lecomte_du_Nouy_Il_sogno_dell'eunucoJde o široký soubor nejrůznějších nepřirozených stavů, které doprovázejí spánek, přičemž některé z nich mohou být původci pozorování a hlavně blízkých setkání s UFO či domnělými mimozemšťany. Všechny spánkové poruchy, čili parasomnie, se odehrávají ve stavu změněného vědomí. Jedná se buď přímo o poruchy spánku, nebo o poruchy mechanizmu přechodu z bdělosti na spánek a opačně.

Číst dále »Identifikace UFO: Poruchy spánku

Identifikace UFO: Podvědomé vjemy

47A712C0AE[1]

Podvědomí je součástí lidské psychiky, která není obsažena ve vědomém vnímání světa. Je to vlastně rozšířený výraz pro to, co psychologové nazývají nevědomím. Obsahuje mnoho informací, mnohdy i těch, které jsou sice uloženy v lidském mozku, ale člověk si je již ve vědomém stavu nevybavuje. Naše podvědomí někdy velmi silně ovlivňuje naše jednání i způsob myšlení – a to velmi často tak, že nejsme schopni poznat, že nejde o naše racionální uvažování.

Číst dále »Identifikace UFO: Podvědomé vjemy

Identifikace UFO: Fantazie dokreslující pozorování

IMAG0106

Stává se to velmi často. UFO má bohužel velmi špatné jméno nejenom u skeptiků, ale i u velké části veřejnosti. Pokud někde ve společnosti prohlásíte, že jste viděli UFO, dozajista uslyšíte poznámky o „ufonech“, v horším případě dotazy na množství vypitého alkoholu a podobně. Nakonec i u seriózních badatelů ufologů takový člověk brzy zjistí, že ti se snaží nejprve hledat nějaké „přirozené“ vysvětlení.

 

Číst dále »Identifikace UFO: Fantazie dokreslující pozorování

Identifikace UFO: Následky požití drog nebo léků

léky v ruce

Lidské vnímání mohou zásadně ovlivnit látky, které jsou obsaženy v lécích a samozřejmě i drogy, které někdy vědomě užívají. Ne nadarmo je na již na krabičce mnoha léků upozornění, že mohou ovlivnit vnímání a nelze je použít před řízením automobilu nebo obsluhou strojů. Některé zdánlivě nevinné léky mohou být velice nebezpečné v kombinaci s jinými nebo s alkoholem.

Číst dále »Identifikace UFO: Následky požití drog nebo léků

Identifikace UFO: Oslnění

2004.07.29.01-UFO-Miroslav

Naše vidění je založeno na vnímání tzv. viditelného světla . Čím je tohoto světla méně, tím hůře vnímáme, oko se snaží této situaci přizpůsobit a zvyšuje svojí citlivost na maximum. Pokud v této situaci dojde k náhlému zvýšení intenzity světla, dojde k náhlému oslnění. Způsobí, že člověk na okamžik ztratí schopnost vidění. Obvykle to trvá nějakou dobu, kdy se zrak přizpůsobí a vzpamatuje se z oslnění.Číst dále »Identifikace UFO: Oslnění

Identifikace UFO: „Mušky“ v oku

mušky-sklivec3_bigLidské tělo můžeme považovat za nesmírně složitý soubor jemně vyladěných mechanizmů. Často stačí jen nepatrná chybička a soubor se rozladí. Nemusí jít o žádné závažné onemocnění nebo poruchu. Často jde o banalitu způsobenou buď vnějším podnětem, nebo vnitřní nerovnováhou v našem těle. Rozladěný organizmus nám pak může v těchto případech dodávat falešné informace o vnějším světě.

Číst dále »Identifikace UFO: „Mušky“ v oku