Identifikace UFO: Poruchy spánku

Lecomte_du_Nouy_Il_sogno_dell'eunucoJde o široký soubor nejrůznějších nepřirozených stavů, které doprovázejí spánek, přičemž některé z nich mohou být původci pozorování a hlavně blízkých setkání s UFO či domnělými mimozemšťany. Všechny spánkové poruchy, čili parasomnie, se odehrávají ve stavu změněného vědomí. Jedná se buď přímo o poruchy spánku, nebo o poruchy mechanizmu přechodu z bdělosti na spánek a opačně.

5.4.     Psychické poruchy
5.4.1.  Poruchy spánku

2012.03.21.01-UFO-Praha
Nedávno jsem se začal zajímat o stavy vědomí, vědomé, resp. lucidní snění a astrální cestování. V dané oblasti jsem začátečník a zatím se výsledky při práci s vědomím příliš nedostavují, vzhledem k tomu, že nemám příliš praxe a příhodné podmínky doma panují málokdy.
Asi nejintenzivnější zážitek se mi stal výše uvedeného data. 21.3 jsem si šel lehnout kolem jedenácté hodiny. Snažil jsem se maximálně uvolnit a vnímat energii prostoru kolem sebe, hmoty Země a vesníru jako takového a navodit si stav vědomí umožňující prožít lucidní sen. Nedaří se mi to často.
Určitý výsledek se dostavil, ocitl jsem se ve vědomém snu, kde jsem byl schopen ovládat to, ve kterém prostředí budu, ce se v něm bude dít. Bylo to velmni příjemné. Pak se jsem se pokusil vznést(což se podařilo), a stoupat stále výš a výš, přičemž stále jsem viděl náš dům, kontinent planetu.. Vznášel jem se prostorem a měl jsem pocit určité sounáležitosti s nějakou nehmotnou formou života na vědomé úrovni (ano, lidská fantazie umí opravdu divy). Pak jsem se pomalu vracel, viděl jsem velmi živě, jak se přede mnou naše planeta zvětšuje, jak mezi mraky hledám Evropu.. A pak jsem dostal nějakou křeč a potřeboval jsem změnit na posteli polohu. Viděl jsem své tělo jakoby zvenčí. Cítil jsem svalovou křeč a nemohl se pohnout. Což mne vyděsilo, snažil jsem se co nejrychleji probudit..
Jednalo se o velmi intenzivní a živý sen. Dokonce natolik, že jsem si zapamatoval čas probuzení a ráno jsem se zeptal, zdali jsem nekřičel ze spaní, což mi spolubydlící potvrdila.“

Lucidní sen není spánkovou poruchou. Je to stav, kdy si ve snu uvědomujeme, že sníme a můžeme svůj sen vědomě ovládat. Schopnosti lucidního snění se údajně dá naučit. Jsou však různé názory na škodlivost či prospěšnost takovýchto technik. V uvedeném případě si dotyčný byl vědomý, že jde o lucidní sen, který si úmyslně navodil. Avšak zároveň bezděky popsal i nepříjemný průvodní jev, který již spánkovou poruchou je – a to svalové křeče, které obvykle postihují dolní končetiny a dochází k nim ve fázi NREM spánku.

Spánková opilost je poruchou vznikající při přechodu z hlubokého NREM spánku do bdění. Projevuje se dezorientací, zmatením, leknutím. Dotyčný se po dobu několika minut, ale někdy i hodin, chová zmateně, jako by byl opilý, mluví z cesty a zkresleně vnímá okolní realitu.

Somnambulismus, čili náměsíčnost je stavem, kdy se projevuje komplexní motorické chování ve spánku, opět obvykle v jeho hluboké NREM fázi. Spící má otevřené oči, provádí i složité pohyby je schopen i chůze. Náměsíční se nemají budit a lze je odvést zpátky do postele, aniž by se probudili.  Tato spánková porucha může snadno vést k přesvědčení, že u dotyčného mohlo dojít k „únosu do UFO“, dokonce může mít po takovém nočním zážitku fyzické stopy (znečištěné oblečení, modřiny).

Noční děs (pavor nocturnus) postihuje obvykle děti a dochází k němu (na rozdíl od noční můry) v NREM fázi spánku. Postižený se prudce probudí s pocitem děsu a nějakou dobu nevnímá své okolí. Je zajímavé, že se tato porucha často vyskytuje v rámci rodiny, ale způsob přenosu zatím odhalen nebyl.

Noční můra je důsledkem nepříjemných a děsivých snů. Na rozdíl od nočního děsu dochází k probuzení v REM fázi spánku a proto si dotyčný sen nebo jeho část pamatuje. Noční můry mají proto konkrétní obsah, do kterého se často promítají naše obavy, skutečné zážitky, ale třeba i to, co jsme sledovali v televizi nebo v kině.

Hypnagogické pseudohalucinace jsou přeludy, které přichází těsně před usnutím nebo po probuzení. Někdy postihují i zdravé lidi, můžou však být průvodním jevem závažnějších poruch (narkolepsie). Někdy jsou halucinace velmi komplexní, doprovázené zvukem (hlasy), dějově a emočně velmi složité.

Spánková obrna je stav vznikající opět při přechodu mezi spánkem a bděním. Tato nepříjemná porucha způsobuje, že dotyčný je částečně při vědomí, avšak není schopný se pohnout ani mluvit. Tento stav bývá doprovázen pocity intezivního strachu a často jej doprovází halucinace. Přestože vypadá hrozivě, jde o poměrně neškodný jev, postihující i zdravé lidi (např. při nepravidelném spánku, přeletech časového pásma apod.). Spánková obrna je uváděna jako pravděpodobné vysvětlení syndromu únosu do UFO.

Další informace naleznete zde:

Somnambulismus
Noční můry
Noční můry a děsy
Zvláštní spánkové jevy
Parasomnie
Parasomnie – přehled
Sen

Čtěte také další díly seriálu.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*