Kruh u Štědronína

1992.11.23.01-CC-Štědronín-Plazy

Velký prstenec na louce u Štědronína není sice úplně typickým představitelem kruhů v trávě, ale byl jedním z prvních, kterým se záhadologové začali zabývat. Díky tomu byl i dlouhodobě sledovaný.

19930529-foto

Vzhled kruhu 29.5.1993.

Prstenec s potlačeným růstem porostu poutal velkou pozornost především svými rozměry, jeho průměr byl přes 24 metrů. Ještě než mohl být důkladně zkoumán, upoutal velkou pozornost médií. V tehdejším Československu byl v dubnu 1993 na návštěvě německý spisovatel a autor knih o UFO Michael Hesemann, který si kruh prohlédl i ze vzduchu v letadle hudebníka Michaela Kocába.

M.Hesemann a M.Kocáb před startem z příbramského letiště

M.Hesemann a M.Kocáb před startem z příbramského letiště.

O kruhu vznikají první fámy. Prý se do něj bojí vstoupit psi. Toto tvrzení je podepřeno fotografií statného vlčáka s evidentně staženým ohonem. A tak někteří chodili po kruhu s virgulí v ruce a pečlivě zakreslovali zóny s negativní nebo pozitivní energií.

Necítí se dobře?

Necítí se dobře?

19930529-pejsek

Tomuto jezevčíkovi to ovšem nijak nevadí.

Během dalšího roku však záhadologové tento kruh začali zevrubně zkoumat. Měřila se radioaktivita, zkoumaly se vzorky půdy, zakresloval se přesný tvar mezikruží.

Ing.Ivan Mackerle při měření radioaktivity.

Ing.Ivan Mackerle s radiometrem.

Tvar a rozměry obrazce v r. 1993

Tvar a rozměry obrazce v r. 1993.

Test smáčivosti vzorků půdy (vzorek C je odebrán z prstence)

Test smáčivosti vzorků půdy (vzorek C je odebrán z prstence).

Avšak radioaktivita byla v normě, magnetická odchylka prakticky žádná a jediné, co upoutalo naší pozornost byla výrazně menší smáčivost půdy, odebrané z mezikruží prstence.

Další rok bylo provedeno další podrobné měření rozměrů a tvaru obrazce. Ukázalo se totiž, že se mezikruží téměř zdvojilo. Obrazec se postupně rozšiřoval.

Porovnání rozměrů obrazce

Porovnání rozměrů obrazce

Bylo jasné, že příčinu vzniku tohoto útvaru budeme muset hledat jinde. V prstenci jsme totiž objevili plodnice hub. Odebrali jsme jejich vzorky a odnesli je zkušenému mykologovi. Pan ing. Kuželka určil druhy hub a jednoznačně potvrdil i to, že kruh má na svědomí právě podhoubí těchto hub, které se postupně šíří pod zemí a odebírá živiny ostatním rostlinám.

houby z kruhu

Zjištěné druhy hub ve štědronínském kruhu.

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*