Agrosymbol u Přivětic – další padělek

c20140706a_privetice

Už první dojem z obrazce, když jsme jej spatřili na stráni obrácené k silnici, nebyl dobrý. Nápadný obrazec okamžitě přilákal pozornost lidí, a tak na krajích silnice stálo několik aut a v poli se po obrazci procházela asi desítka zvědavců. Obrazec mi svým tvarem připomenul nejspíše figurku z letité počítačové hry Pacman.

Nepřijeli jsme však pro dojmy, ale pro fakta. Protože v současné době probíhá mezi záhadology intenzivní diskuze o možných způsobech dalšího zkoumání agrosymbolů, proběhlo zkoumání tohoto obrazce již podle nově navržených pravidel. Tady jsou tedy základní fakta:

Datum objevení: 6.7.2014 odpoledne
Průzkum provedl: 7.7.2014 V.Šiška (projekt Záře), L.Šafařík (KPUFO)
Lokalita: Přivětice (RO) – po pravé straně silnice z Bezděkova do Přivětic 49°49’43.248″N,13°36’18.638″E
Druh porostu: pšenice setá (Triticum aestivum) výška 60-70cm
Nákres a rozměry obrazce:

c20140706a_privetice

1. Vizuální vzhled obrazce:

1.1. Provedení okrajů obrazce:
Okraje jsou velmi nepravidelné, rovné linie jsou narušovány svazky neúplně polehlého obilí, nebo obilí vtlačeného do porostu mimo obrazec.

okraje

1.2. Středové víry:
Vyznačují se velkým množstvím zlámaných stébel, zejména v jejich těsné blízkosti.

střed malého kruhu

1.3. Nedotčenost půdy pod položeným obilím:
Vzhledem k tomu, že v týdnu předcházejícím objev obrazce bylo převážně suché počasí bez srážek, půda pod obilím je prakticky nedotčená a to přesto, že už před průzkumem se po obrazci prošlo několik desítek lidí. Na půdě lze však nalézt jednotlivé vydrolené obilky, ale i to může být způsobeno pošlapáním od návštěvníků obrazce.

půda

1.4. Otisky nohou, středového kolíku, trojnožky atd.:
Ve středu celého obrazce, i středu malého kroužku byl nalezen vyhloubený důlek, který lze přičíst opření středového kolíku při vyměřování obrazce padělateli.

důlek

1.5. Jak se chovají jiné rostliny v obrazci (plevel):
nebyly nalezeny

1.6. Další růst polehlých rostlin v obrazci:
Rostliny nebyly v některých místech dokonale polehlé.

další růst

1.7. Viditelnost obrazce z komunikací, umístění středů v kolejnicích po traktorech:
Viditelnost z komunikací velmi dobrá, středy mimo traktorové koleje.

viditelnost

2. Vizuálně zjistitelné anomálie na rostlinách:
Při hledání anomálií byl v obrazci vyznačen čtverec o hraně 25 cm, spočítány stébla a hledány na nich anomálie. Stejný postup byl zopakován i v obilí mimo obrazec.
Počet stébel ve čtverci 0,25m2 v obrazci – 42 = 672 stébel/ m2
Počet stébel ve čtverci 0,25m2 mimo obrazec – 39 = 624 stébel/ m2

2.1. Zlomená stébla
Prakticky všechna stébla v obrazci byla zlomena nebo nalomena. Zlomeniny byly nejčastěji na hraně nadzemní části rostlin, tedy těsně nad kořínkem, často v 1. kolénku (vlevo), nebo na stéble těsně u kořenové části, kde docházelo spíše k přehnutí stébla, aniž by bylo nějak významněji poškozeno (vpravo).

zlomená stébla

2.2. Ohnutí stébel v kolénkách i mimo ně:
nepozorováno

2.3. Zvětšený průměr kolének:
Srovnávána velikost kolének ve sledovaných čtvercích 0,25 m2, nezjištěny žádné anomálie – největší kolénka měla zhruba stejnou velikost v obrazci i mimo obrazec.

2.4. Významné, okem patrné praskliny v kolénkách:
nepozorováno

2.5. Nálezy mrtvého hmyzu na rostlinách:
nepozorováno

2.6. Vizuálně zjistitelné poškození stébel a klasů (ožeh):
nepozorováno

2.7. Spirálovitě zakroucené části stonku pod klasem:
nepozorováno

2.8. Další zjištěné anomálie či zvláštnosti (vydrolení či poškození klasů):
Pozorováno částečné vydrolení zrna z klasů, ale vzhledem k tomu, že po obrazci již šlapalo patrně několik desítek lidí, lze to přičíst jim.

3. Měření v lokalitě:
Nebyla prováděna

4. Laboratorní zkoumání vzorků:
4.1. Kyselost půdy:
Odebrány dva vzorky půdy A – z obrazce, C – mimo obrazec. Po dvouhodinovém vyluhování v dest. vodě byla změřena kyselost vzorků pomocí univerzálních indikátorových papírků. Nebyla zjištěna žádná odchylka v kyselosti půdy.

kyselost

4.2. Zjišťování neporušenosti buněčných membrán v kolénku stébla
4.2.1. elektrickou metodou:
neměřeno

4.2.2. kolorimetrie:
Úkolem tohoto experimentu bylo zjištění, zda obilí v obrazci nemá poškozenou vnitřní strukturu natolik, aby propustil barvivo přes přepážky v kolénkách stébel.
Test byl proveden tak, že byly z o obrazce i mimo něj odebrány stébla a oddělena z nich část s prvním spodním kolénkem. Tyto části byly obráceny spodkem vzhůru do kolmé polohy a do stébla bylo vpraveno injekční stříkačkou několik kapek barviva (červený inkoust). Po 3 hodinách byly testované části stébel vyjmuty ze stojánku, rozříznuty podélně na dvě části a fotografovány.

Z provedeného experimentu vyplývá, že v obilí odebraném uvnitř obrazce nebyla narušena přepážka v kolénkách stébel:

barvení mimo CCstébla odebraná mimo obrazec

barvení uvnitř CC stébla odebraná uvnitř obrazce

 4.3. Další zkoumání

4.3.1. Zjištění průchodnosti kapilár přes nalomenou část stébla:
Zjištěno, že přes různé druhy poškození stébel , které se v agrosymbolu vyskytly -přehnutí stébla v dolní části (1), přehnutí stébla pod i nad prvním kolénkem a zároveň jeho podélném prasknutí (2) a prasknutí v prvním kolénku (3), dokáže poškozené stéblo distribuovat barvivo kapilárami v jeho stěnách dále vzhůru.

kapiláry z CC

 

Závěr:

Lze konstatovat, že na agrosymbolu 2014.07.06-CC-Přivětice nebyly nalezeny žádné anomálie, které by odpovídaly jinému druhu poškození, než polehnutí obilí mechanickým způsobem.
Naopak většina zkoumaných kritérií odpovídá tomu, že obrazec byl vytvořen lidmi vyšlapáním, tedy že jde o falzifikát.

Zpracoval:
Vladimír Šiška, projekt Záře 9.7.2014

 

 

 

 

10 komentářů na “Agrosymbol u Přivětic – další padělek”

 1. Borci, ty vase vypocty jsou taky jedna velka anomalie :D

  Ctverec 25 cm x 25 cm rozhodne neni ctvrtina (25%) metru ctverecniho..

  Metr ctverecni ma 100 cm x 100 cm = 10 000 cm2

  Ctverec 25 cm x 25 cm = 625 cm2. To je 6,25% m2; tento ctverec se do jednoho metru ctverecniho vejde 18x.

  Ale jinak fandim ;)

 2. To Michal: Máte pravdu, že je tam chyba – uvažovali jsme původně o čtverci o hraně 0,5 metru, ale to už bylo na počítání stébel v terénu moc. Nějak mi to uvízlo v hlavě. Čtverec o hraně 0,25m se ale vejde o 1 metru čtverečního vejde 16x :-) V článku je to už opraveno.

  1. Důvodem jsou i ekonomické zájmy – je psaní o tom obrazci v podstatě reklama zdarma pro obec – upozorní na ní a tím třeba i na její turistickou paměti hodnost a na tom všem pak i vydělá místní restaurace zvýšenými tržbami od zvýšeného počtu hostů. A na počátku právě i zájemců o shlédnutí toho obrazce.
   Dále pak i natáčení TV štábu na soukromých pozemcích – to pole někomu patří a proto si majitel může říct o peníze jinak jim tam natáčet prostě nedovolí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*