Co se dělo 21. a 22. srpna 1993?

Od roku 1992 v Čechách působí několik ufologických a záhadologických spolků, které sbírají informace od náhodných pozorovatelů UFO a jiných anomálních jevů. Čas od času dojde k prudkému navýšení počtu pozorování, které evidentně signalizuje, že se opravdu něco zvláštního na obloze děje. První takovou vlnu pozorování UFO jsme zaznamenali v létě roku 1992, ke druhé došlo  přesně o rok později, uprostřed srpna 1993.

Dne 21. srpna byl pan Š. na procházce se svým psem na malé silničce mezi obcemi Telecí a Borová na Svitavsku. Asi 20 metrů před sebou spatřil těsně nad silnicí naprosto zvláštní a neobvyklý předmět.  Byl tvarem podobný ploché rybě bez ocasu a velký asi 70cm na délku a 40-50cm na výšku. Podivný předmět stál nebo visel asi 30 nebo 40cm nad vozovkou a nehýbal se. Pan Š. i jeho pes se zastavili a chvíli jej pozorovali.

V prvé chvíli jsem se domníval, že se jedná o nějaký žertík vesnických dětí, známý nám z dětství. Že je to zbytek nějakého nafukovacího zvířátka a až k němu dojdeme, cuknou šňůrkou a předmět nám zmizí v nejbližším vrbovém keříku,“ vypověděl později pan Š.

Jenže pes, fenka kokršpaněla, se k podivnému předmětu za nic nechtěl přiblížit a začal hystericky štěkat. Přesto se k předmětu přiblížili asi na deset metrů. Bylo vidět zblízka jeho povrch podivně pomalovaný pestrými barvami – zelenou, žlutou, hnědou, červenou, v jakýchsi podivných spirálovitých vzorech. Bylo patrné, jak se předmět mírně pohupuje, kolébán slabým vánkem.

Po chvíli vzájemného pozorování (alespoň takový měl svědek pocit), kdy se již pes uklidnil, se předmět dal do pomalého pohybu. Udržoval si stejnou vzdálenost nad zemí, naprosto neovlivněn bočním vánkem, se přemístil asi o deset metrů nad louku. Na chvíli se zastavil a pak pokračoval v plynulém, tichém a přímočarém letu. Mezitím se změnil i úhel pozorování a pan Š. si jej mohl prohlédnout i odzadu a z druhého boku. Předmět byl evidentně velmi plochý, nemohl být silnější než nějakých 5cm. V jednu chvíli se jeho přední část zaleskla ve slunci. Vycházely z ní dva stříbřité drátky, asi 10cm dlouhé a směřující k zemi jako „zplihlé kníry“. S malými zastávkami takto pokračoval ve své cestě.

Teprve mnohem později si pan Š. uvědomil podivnost svého chování: vůbec se nedostavila ona přirozená lidská zvídavost a touha nutící člověka jít, sáhnout si, přesvědčit se. Naopak, rozhostil se v něm jakýsi naprosto nedefinovatelný pocit klidu, který mu nedovolil nic jiného než se jen dívat. Po celou dobu pozorování, které podle odhadu pana Š. trvalo asi 5 až 6 minut byla okolní příroda v naprostém, jakoby mrtvolném klidu a bylo naprosté ticho.

Spíš věřím jen hmatatelným důkazům a najednou jsem nebyl schopen udělat 20 kroků, sáhnout si a přesvědčit se,“ podivoval se pan Š. sám sobě.

Druhý den poté došlo doslova k explozi pozorování UFO a to hned na několika místech v Čechách a na Moravě. Nejprve se v odpoledních hodinách objevily dva podivné objekty nad vrcholem moravského vrchu Hostýn. Měly doutníkovitý tvar a zářily podivným oranžovým svitem, přičemž jejich vrchní část měla fosforově světélkující zelenou barvu. Objekty stály nejprve na místě, poté se oba najednou daly do pohybu, každý však jiným směrem. To však byla jen předzvěst událostí v tomto dnu.

K večeru zhruba od 22. hodiny pozorovaly již desítky občanů jižní Moravy jakýsi podivný „letecký den“. Na obloze se pohyboval jakýsi tmavý plochý objekt vybavený několika stálými žlutobílými světly a jedním červeně blikajícím. Na rozdíl od letadla, které shodně všichni pozorovatelé vylučovali, tento objekt se pohyboval naprosto nehlučně. I jeho pohyb byl značně neobvyklý, lidé obvykle popisovali, že se jaksi ploužil, nebo klouzal těsně pod spodní vrstvou mraků – schylovalo se totiž k bouřce. Po rozboru, který později provedli ufologové z projektu Záře, bylo jasné, že nešlo pouze jeden objekt. Ve stejnou dobu se nad jižní Moravou pohybovalo objektů několik – nejméně dva, pravděpodobně však tři. První z nich se objevil nad hlavami užaslých obyvatel přibližně ve 22.00 hodin měl tvar trojúhelníku se 3 až 4 bílými světly na okrajích a blikajícím červeným světlem mezi nimi. Druhý objekt se objevil o půl hodiny později. Měl zřejmě tvar víceúhelníku či oválu lemovaný větším množství světel, pohyboval se velmi nízko a naprosto bez nejmenšího hluku. Pravděpodobná je existence ještě dalšího objektu, který byl pozorován ještě okolo 23.15 hod, také s mnoha světly, blikající a za sebou táhnoucí jakýsi „oheň“.

Obyvatelé jižní Moravy však nebyli sami, kdo mohl oné noci sledovat podivnou leteckou show. Obec Auersbergsreiut se nachází na Šumavě pouhých 200 metrů od naší hranice v SRN. Odtud pochází jedno z prvních svědectví o této tajemné noční podívané.

Manžel na mne vzrušeně volal abych se šla podívat na balkon, na něco, co ještě v životě neviděl. Uviděla jsem, jak z lesa u hory Heidel vystupuje kolmo vzhůru seskupení světel ve formaci: dvě velká žlutobílá světla a uprostřed menší červené. Velká světla byla asi třikrát jasnější než nejjasnější hvězdy na obloze. Světla se pohybovala pravidelně, zřejmě umístěna na jednom objektu. Objekt letěl velmi pomalu, bezhlučně a velmi nízko nad zemí. Když přelétal nad vysokým stromem u našeho domu, měla jsem pocit. Jakoby to byla jakási plošina z níž zářila tato tři světla. Tvar té plošiny neumím přesně popsat, byla totiž tma , jíž byl objekt jakoby zahalen, tudíž byla zřetelná pouze ona světla. Objekt přeletěl českou hranici a letěl dále do vnitrozemí nad lesy mezi obcemi Stožec a České Žleby. Když byl více vzdálen byla světla ve tvaru dvou vodorovně protáhlých obdélníků. Tato světla jakoby jiskřila – vyzařovala do výše slabé praménky světla. V jedné chvíli jsem měla pocit, jakoby těleso trochu kleslo, nakonec zmizelo za obzor.“

Tito manželé však po půlhodině spatřili další objekt, tentokrát nejméně dvakrát větší oválný a jakoby zlatožlutě světélkující. Byl asi 0,5 km od nich severním směrem a směřoval opět mezi obce Stožec a České Žleby. Po chvíli se za ním objevil ještě další, také oválný zlatožlutý kotouč, směřující také stejným směrem.

Strašidelné divadlo se přesunulo nad další jihočeské obce. V Kubově Huti na Prachaticku sledovali obyvatelé přelety několika podivných objektů, vybavených čtyřmi žlutými a jedním červeně blikajícím světlem, které kroužily ve velikých kruzích nad vsí, doprovázeny zuřivým štěkotem psů. Objekty létaly nehlučně, ve dvojicích, podle odhadu se nacházely ve výškách od 600 do 1000 metrů. Ten odhad mohl být reálný, neboť v té době řádila nad Německem bouřka a v místech pozorování se válely těžké mraky a poprchávalo. Ve všech případech byly objekty vybaveny třemi nebo čtyřmi stále svítícími žlutými světly na okrajích a jedním červeným, umístěným uprostřed, které se zdálo, že bliká nebo se točí do spirály. Stejné objekty pozorovali lidé postupně ve Vlachově Březí, Prachaticích a v Trhových Svinech.

Objekty pozorované nad jižními Čechami a Moravou nápadně připomínaly tzv. Belgický typ UFO, známý z masových pozorování nad Belgií v letech 1990 a 1991, tedy poměrně nedávno. Tehdejší pozorování UFO nad Belgií nebyla dosud uspokojivě vysvětlena a zástupci belgického letectva i NATO kategoricky popřelo, že by se jednalo o letadla kteréhokoliv státu NATO.

Co to mohlo být? O běžná letadla zcela zřejmě nešlo – oblast leží mimo běžné letové trasy a vzhledem k počasí nešlo ani o žádná sportovní či soukromá letadla. Ani vojenské letouny to asi nebyly – armádní místa v tento den prý nic mimořádného nezaznamenala a žádné cvičení se nekonalo. Mimochodem – stát se tahle událost o pět let dříve, byla by pravděpodobně na nohou celá Varšavská smlouva – vždyť tyto objekty vesele přelétávaly českoněmeckou i českorakouskou hranici. Že by naše armáda o neznámých objektech vůbec nic nevěděla? Faktem je, že se tyto objekty většinou pohybovaly v malé výšce, kde mohou být jen velmi těžko zachytitelné radarem.  Zatím tedy tato pozorování zůstávají nevysvětlena.

17 komentářů na “Co se dělo 21. a 22. srpna 1993?”

 1. Dobrý den,

  Na začátku článku je psáno, cituju: Od roku 1992 v Čechách působí několik ufologických …

  To znamená že mají působnost pouze na obast Čech a né Moravské a Slezké částí ČR?

  Díky za vyjádření někým odpovědným.

 2. Čechami je míněno území České republiky. Možná vám to připadá nekorektní, ale vyjmenovávat Moravu, Slezsko, Chodsko, Valašsko by bylo poněkud dlouhé a nevím jestli by se na někoho pak nezapomnělo a nebyl by též uražen

 3. Dobrý den, Téhož léta roku 93(přesný datum si již nepamatuji) jsem jako kluk s kamarády ze sousedství, pozoroval nad blízkým kopcem velký žlutooranžový ovál (bylo to již po setmění).
  Hráli jsme si s kamarády na jejich zahradě (byli naši sousedi), která je na úpatí blízkého kopce (který jsme všichni dobře znali a často si zde hrávali), obloha byla zamračená(zrovna se stmívalo), ale ještě byly znatelné obrysy jednotlivých mraků proti neúplně setmělé obloze.
  V tu dobu se ve spodní části mraků rozjasnil obrovský jasně zářící žlutooranžový ovál, dnes dokážu vzhledem k místu (rodné krajině) odhadnout velikost tohoto oválu na cca 100-150 metrů. Na zahradě jsme si hráli v tu chvíli tři kluci podobného věku 10ti let. Ve chvíli kdy se objekt rozzářil, jsme byli před kůlnou ve které byl třetí kamarád(měl otevřené dveře jiným směrem než byl úkaz, ale viděl na nás) když se tento neznámý předmět rozzářil. Já a kamarád s kterým jsem byl před kůlnou, jsme v tu chvíli úplně zkoprněli a nedokázali vyloudit jediné slovo, jen jsme upřeně pozorovali zářící objekt, třetí kamarád , který byl zrovna v kůlně na nás mluvil, ptal se nás co děláte? jak jste venku rozsvítli (nebyla tam elektrika), slyšel jsem ho dobře, ale nebyl jsem schopný se ani pohnout či promluvit a druhý kamarád zrovna tak. Ovál byť se rozzářil ve spodní části mraků, tak měl velmi jasné obrysy a pravidelný tvar, svítil zhruba 10 vteřin bez jakéhokoliv náznaku pohybu, nakonec zhasl(pohasínání trvalo asi 2 vteřiny, zrovna tak jako rozzáření). Po zhasnutí tohoto předmětu jsme zase ožili, ale hrou už jsme nepokračovali a vyděšeně utíkali domů (za posměchu kamaráda který z kůlny po celou dobu nevyšel)
  Byl to silný zážitek, který mi velmi utkvěl a ještě dnes navozuje mrazivý a nepříjemný pocit.

 4. Právě to, že neznámé létající objekty vidí lidé bez dalekohledů, bez radarů, vzbuzuje nedůvěru u odborníků.
  Nemá zvýšený počet pozorování popsaný v tomto článku souvislost s událostmi v Miličíně? Bylo to tuším r.1991. Na stránkách Projektu Záře i na stránkách obce Miličín snadno k dohledání.
  To, co Miličínští zažili, považuji za velmi důvěryhodné, protože tam určitě nebyli žádní fantastové.

 5. Ta nedůvěra je jen u některých odborníků. Dalekohledem, radarem i dalšími přístroji se totiž díváte na jedno konkrétní místo. Radar nevidí nízko nad obzor. Celooblohové komory na hvězdárnách automaticky vyřazují typické přelety letadel a jiné jevy, než přímé rovné přelety meteorů a bolidů.

  Události v Miličíně se odehrály v roce 1991, zatímco ty uvedené v článku jsou o dva roky později, takže přímá souvislost asi není. Zajímavé je ale nahuštění těchto případů v jednom časovém období.

 6. Nevím přesně jaký byl rok, byl jsem ve druhé třídě, tak tuším rok 1993-1994, tudíž zážitek by mohl souviset s těmito pozorováními. Stalo se to jedné noci v Havířově…okolo 2.-3. hodiny v noci byl spuštěn poplachový systém města (kolísává siréna). Podle rodičů rozhlas ani TV nic nehlásila, nikdo nevěděl co se děje. Po nějaké době poplach pominul a všichni jsme usnuli. Nikdo nikdy poplach nevysvětlil. Jen byly podle místních novin pozorovány jakési ohnivé koule. Žádné další zmínky…Doma nám to ale tu noc, přes neuzemněnou anténu na balkóně“ vymyzalo paměť na hifi věži. Později odešel ladící obvod. Paměť od té doby již nikdy takto přemazána samovolně nebyla…a to věž po opravě sloužila ještě dalších 15 let. Televizi ani jiným přístrojům se nic nestalo. Mohlo jít o kulový blesk, ale těžko říci. Hlavně pak co onen poplach…prosím kde mohu získat informace o tom, co se te noci stalo. Je to ještě po těch letech vůbec možné ? děkuji

 7. Ono setkani s ‚rybou‘ je jednim z nejzajimavejsich pripadu, o nichz se tady pise… Zjistilo se nekdy vice? Eventuelne, byl pozorovatel schopen alespon priblizne reprodukovat spiralni vzory, ktere na neznamem predmetu videl? Uz jenom to by mohlo mnohe napovedet.

 8. Dr.Bombay: Bohužel dál nic, obrázek nemáme. Ale dopis je dost podrobný a protože případ patří k těm, které ještě nejsou přeneseny z „papírového archivu“ do naší databáze, vyprovokoval jste mě k tomu, že ten případ vyhledám a zapíšu. A při té příležitosti celou výpověď dám se na web někdy, no, v příštím týdnu :-)

 9. Myslim,ze je najivni myslet si,ze jsme tady sami…:-) a to,ze k nam prichazi nekdy ve vetsi mire,muze znamenat,ze jsme hodne zlobivi:-) ….vite,jak to myslim,valky,podvody’vrazdy…atd.ja osobne verim v boha a nedokazu to vysvetlit,ale myslim,ze to vsechno souvisi se vsim.a taky verim,ze kazdy ma nejakou vysku sve duse a ti,co ji maji hodne vysoko a dokazi a umi s ni pracovat-tak jim se snad jednou cela pravda ukaze….urcite je to pro nas strasne slozite a zatim nejsme pripraveni neco takoveho prijmout..

 10. Zajímám se o tyto jevy již dost dlouho.Můj otec mi vyprávěl o zářivých koulích nad Vítkovicema v Ostravě,den před tím než Vítkovyce byly bombardovány američany.Otec tam byl totálně nasazen a téměř všicni pozorovali 6 jasných oběktů které se asi 5 minut vznášely nad železárnama.Podobný,neli stejný úkaz vyprávěl můj strýc ,kteří den před útokem,onřikal před šturmem,pozorovali všichni vojáci kteří válčili na ruské frontě,za první světové války.Měli za to že to jsou balony ,ale pak velkou rychlostí zmizely.Mé zkšenosti,nebo spíše setkání se mi podařilo dvakrát.Jednou ,to bylo v roce 1998 nad Vrbnem pod Pradědem když jsem okolo druhé hodiny nad ránem pozoroval 4 předměty kulových tvarů asi několik minut které záhy jedním směrem zmizely.Když jsem to vyprávěl tak mě měli za blbce.Poslední zážitek mám z roku 2003.

 11. 23.1. Ve 2:30 rano, lezim ve sve posteli v Rakouskych Alpách a z niceho nic uslysim podivny signal pripominajici vyzvaneni telefonu, chci se podivat na telefon, ale ztratil jsem kontrolu nas svym telem, po celou dobu me provazi onen podivny signal. Jelikoz jsem byl bezmocny, tak me nejaka sila presouvala k otevrenemu oknu. Mam dojem, ze cely incident trval nekolik vterin a potom tento zahadny signal doznel a ja jsem mel znovu kontrolu nad svym telem.

 12. ..toto samé jsme měli nad sebou ale mezi Čelákovicema a Mochovem , kousek od Prahy a i čas je totožný cca 23.00hod….dodnes žádná informace o to, co jsme mohli vidět…

 13. O prázdninách v r. 93, ve vzpomínkách mám za že bylo koncem prázdnin, měla jsem 6 let, byla jsem u babičky na prázdninách na Uherskohradišťsku, hrála jsme si a dětmi na ulici, stmívalo se, najednou ticho bezvětří a proletěl nám nad hlavami létající talíř pomalu, plynule, potichu. Pamatuju si, že byl velký a měl okolo oranžové nebo žluté světýlka. No a pak si vzpomínám, že jsem utíkala k babičce a byla bouřka. Pomamatuju si to celkem živě, vždycky když jsem to někomu říkala jako dítě, tak se mi vysmál. Ale pamatuje si to sestřenice a bratranec, kteří u toho byli. Teď když jsem narazila na vaše stránky, tak to krásně do sebe zapadlo, děkuju.

  1. Také jsem měl podobnou zkušenost jako kluk, dlouho jsem byl frustrovaný z toho, že jsem o tom s nikým nemohl mluvit, nikdo jiný objekt neviděl.
   Když čtu Váš komentář, je to jistá úleva, díky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*