Identifikace UFO: Zanikající družice a raketové stupňě

Život družic vynesených na oběžnou dráhu kolem Země není nekonečný. Teoreticky by měly všechny družice kroužit kolem Země po stále stejné dráze nekonečně dlouho. V praxi tomu tak není. Prostředí, kde se družice pohybují, totiž není absolutním vakuem. Družice je pomalu, ale jistě bržděna třením o řídké vrstvy atmosféry a její dráha se snižuje. Po čase pak vpluje do zemské atmosféry a rozsvítí se podobně jako meteor.

4.4.4. Zanikající družice a raketové stupňě

Charakterististické znaky
– rovný, přímý a poměrně rychlý pohyb
– nadoblačný jev
– u větších objektů světelná koule nebo ovál
– doba trvání max. desítky sekund (stopa může přetrvávat minuty)
– někdy se rozdělí na více částí za letu
– někdy dochází k prudkým zjasněním (výbuchům) při letu

Z hlediska pozorovatele je zánik družice, nebo i koncových raketových stupňů, velmi podobný meteorům. Také zde se na obloze rozsvítí jasný letící bod, někdy se z něj vyvine i ohnivá koule nebo ovál. Letí přímo a rovně po obloze, často se rozštěpí na více kusů letících pak souběžně. Někdy svítí nerovnoměrně a dochází k prudkým zábleskům. Častěji než u meteorů (díky různému složení konstrukce a zbytků paliva) je efekt barevný.

Rozdíl oproti meteorům je sice malý, ale existuje. Je jím především rychlost objektu vstupujícího do atmosféry. Družice i raketové stupně vstupují do zemského ovzduší standardní rychlostí necelých 7,9 km/s, což je proti většině meteorů, které přilétají rychlostí 11 až 70 km/s (zde jde o vzájemnou rychlost naší planety a meteorického roje, který někdy naší planetu dohání a jindy letí proti ní), rychlost skoro hlemýždí. Většina takto zanikajících těles shoří celá v atmosféře.

videozáznam zanikající družice v atmosféře

Efekty, které vznikají při zániku větších kosmických těles, se na obloze nedají přehlédnout a jsou často příčinou hlášení UFO. Protože jsou díky své výšce, ve které světelný efekt vzniká (obvykle 120 až 60 km), pozorovány z velkého území, často se sejde při takové události více hlášení a někdy dochází doslova k masovým pozorování UFO.

1994.12.31.14-Hradec Králové:
„… Na rozhraní souhvězdí Vodnáře a Pegase jsem zaregistroval v 17:25 UT jasnou ‘kuličku‘, jasnější než Venuše, která se velmi rychle pohybovala od ZSZ na VJV přes Ryby, Velrybu a Eridana až do Oriona, kde nizoučko u obzoru zmizela v oparu. V bodu nejvyšší dráhy jsem odhadnul rychlost na 10 až 15 stupňů za sekundu, celou dráhu tedy proletěl záhadný objekt během chvilky. Barvu měl celou dobu výrazně červenou a občas i žlutou. Co to bylo?…“

Hlášení podobného typu jsme obdržely desítky a české hvězdárny také. Jenže těleso bylo zachyceno a také měřeno bolidovou sítí evropských hvězdáren. Vysvětlení poskytl ondřejovský astronom dr.Jiří Borovička:

Dráha družice zanikající nad střední Evropou dne 31.12.1994 (17:23 – 17:25 UT), jak byla určena v Ondřejově:

zemská délka
[stupňů]
zemská šířka
[stupňů]
výška nad zemí
[km]
místo
9.550 50.172 94.81
12.092 49.683 93.46 Weiden (Německo)
14.007 49.266 92.33 Štěkeň (okr. Strakonice)
16.000 48.787 91.04 Šatov (okr. Znojmo)
17.698 48.341 89.86 Trnava (Slovensko)
23.967 46.379 84.72

Družice tedy letěla nad Německem, Českou republikou, Rakouskem, Slovenskem, Maďarskem a Rumunskem. Celková délka vyfotografované dráhy dosahuje 1200 km. Ve skutečnosti však družice pokračovala mnohem dále, předpokládáme, že zanikla ve výškách okolo 30 km někde nad Iránem. Rychlost družice byla zpočátku 7,9 km/s a zvolna se zmenšovala (nad Slovenskem byla již 7,8 km/s.

Zjistili jsme, že se jednalo o 3. stupeň rakety Proton, která startovala 28.12.1994 v 11:31 UT z kosmodromu Bajkonur a vynesla na oběžnou dráhu družici Raduga 32. Průměr 3.stupně byl 4m. Záření vydávané během jeho zániku však nepochází s povrchu tělesa, ale z oblaku par okolo něj.“

Dráha zanikajícího raketového stupně nad naší republikou

Další případy zaniklých družic a raketových stupňů z databáze projektu Záře:

1999.12.11.01-UFO-Makotřasy – kulatý objekt s ohonem namodralé barvy, přímý rovný průlet  (zánik posl. stupně Ariane 44LP – 1999-052B)

1995.03.15.01-UFO-Slatina nad Zdobnicí -oranžový kotouč s náznakem jakoby useknutého chvostu, pomalý průlet  (zánik družice)

1994.12.31.xx-UFO-celoplošné pozorování – přelet tmavě oranž.až žluté koule s ohonem  (zánik 3stupně rakety Proton/Raduga 32)

1991.01.18.03-UFO-Třebíč – bílá koule s ohonem jako u komety, přímý let, pozorována 2-3 minuty  (zánik družice)

1985.12.29.01-UFO-Brno – let oranžové koule, s dýmem za objektem (zánik družice)

1976.04.16.01-UFO-celoplošné pozorování – skupina 5-6 světel letících ve formaci  (zánik nosné rakety Kosmos 814)

1965.08.14.01-UFO-Níkovice – 4 letící tělesa se svítícím chvostem, let trval 15 s  (zánik družice)

 

Další informace najdete:

Rozpady družic a jejich záměna za UFO
Malá encyklopedie kosmonautiky
Spacewarn Bulletin

Čtěte také další díly seriálu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*