Identifikace UFO: Družice Iridium

Když budete mít štěstí, nebo si to předem zjistíte, můžete se stát svědky zvláštního a nápadného jevu na noční obloze. Objeví se letící světelný bod a ten se náhle rozzáří, mnohem jasněji než okolní hvězdy. Po několika sekundách zase pohasne a zmizí. Co to bylo, ptáte se? Stali jste se svědky tzv. Iridium flare, neboli záblesku družice systému Iridium.


4.4.2. Družice Iridium

Charakteristické znaky:
– několikasekundový jev
– rovnoměrný přímočarý pohyb
– bílá barva

stopa záblesku Iridium na fotografii

Ne všechny družice jsou na obloze pozorovatelné pouhým okem. Nejlépe jsou vidět ty, které létají nízko, těsně za hranicí 250 km výšky. Čím výše se družice nachází, tím hůře bývá pozorovatelná a např. stacionární družice, které se pohybují ve výši zhruba 35 800 km, už pozorovat nemůžeme. Jasnost družice na obloze ale také určují další faktory, jako je jejich velikost a také schopnost odrážet sluneční světlo. A právě v tomto hrají prim družice Iridium.

Společnost Motorola vybudovala satelitní systém Iridium ke spojení satelitním mobilním telefonem po celém světě. Dnes slouží zejména novinářům, různým organizacích a také např. námořníkům, k telefonickému spojení s okolním světem, ať se nacházejí kdekoli. Systém tvoří 65 funkčních družic na oběžné dráze ve výšce zhruba 800 km, které se pohybují na šesti různých drahách. Každá z družic za den obletí 14 krát naší planetu a jednotlivé přelety od sebe dělí pohých 9 minut.

Asi čtyřmetrový satelit systému Iridium je kromě jiného vybaven třemi diagonálními anténami o rozměrech 188×86 cm, které jsou kvůli tepelné izolaci pokryty vysoce odrazivým a lesklým teflonem.  Právě tyto lesklé antény jsou zodpovědné za zvláštní efekt, který můžeme na obloze pozorovat jako záblesk Iridia. Při vhodném postavení totiž fungují jako dokonalé zrcadlo a posílají na Zemi „prasátka“. Záblesk Iridia může dosahovat jasnosti až -8 magnitudy (tedy i mnohonásobně jasněji než např. Venuše v době největšího svitu) a trvají obvykle až 5 sekund. Družice se přitom na obloze pohybuje jako každý jiný satelit, takže během záblesku urazí na obloze až 10°.

Oblast, kde je záblesk viditelný, není příliš veliká, ale vzhledem k četnosti družic tohoto systému není tento jev vzácností. Někdy můžeme z jednoho místa pozorovat i několik záblesků za noc. Záblesky družic Iridium je možné předpovídat, protože se družice pohybují po stále stejných drahách. Výbornou pomůckou jsou k tomu proto opět webové stránky Heavens-Above, kde si nejprve můžete zadat místo pozorování (Current observing site) a poté se podívat na předpověď záblesků (Daytime flares for 7 days).

2000.06.03.01-UFO-Křivoklát:
V uvedenou dobu jsem spatřil jasně viditelný bod, který se pohyboval přímočaře po obloze od jihu k severu, pod zorným úhlem cca 60°,při pohledu na JZ. Když byl bod v nadhlavníku, jasně se rozsvítil velkou intenzitou asi tak na 1,5 sekundy a pak svítil původní intenzitou a pokračoval ve svém původním směru stejnou rychlostí.Zvýšení jasu se dalo přirovnat k intenzitě blikajícího bílého pozičního světla u letadla s tím rozdílem, že záblesk trval 3 – 4 krát déle. Tato anomálie mě zaujala a nejen mě. V tomto směru není žádný let. koridor.“

Další informace naleznete zde:

http://www.heavens-above.com/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1blesk_dru%C5%BEice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iridium_Satellite_LLC
http://www.navigacegps.cz/iridium/
http://mek.kosmo.cz/druzice/usa/iridium/index.htm
http://www.exoplanety.cz/iss/
http://iridium.sezimovousti.cz/

Čtěte také další díly seriálu.

1 komentář na “Identifikace UFO: Družice Iridium”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*