Identifikace UFO: Reklamní světla

Když se na počátku 90. let objevila celá řada hlášení UFO, které měly vzhled mlžných světel, uspořádaných do prstenců, bylo jasné, že se objevil nový fenomén. V projektu Záře jsme jej tehdy pracovně nazvali „světelné kolotoče“. K vysvětlení jsme dospěli poměrně brzy, poté, co se podařilo vystopovat původce (místní diskotéku) a také potom, kdy jsme navštívili přímo prodejce promítacích zařízení na oblohu.

 

4.1.  Technické světelné efekty
4.6.1. Reklamní světla

Charakteristické znaky:
– mlhavá světla různých tvarů, obvykle uspořádaná do kruhu nebo oblouku
– kyvadlovitý pohyb synchronně spojený s otáčením
– nemusí být viděn zdrojový paprsek světla, někdy zase vzniká dojem, že objekt na obloze svítí na zem
– nemusí být pod mrakem, světla se odrazí pod malým úhlem i na tepelně odlišné vrstvě vzduchu

Od počátku 90. let jde  o jev poměrně častý na našem nebi a stále se najde i dost lidí, které promítání na oblohu přivede v omyl. Často jde o zdánlivě obrovské objekty, zaujímající na obloze i desítky úhlových stupňů. Objevují se vždy v noci a nevydávají žádný zvuk.  Prstenec otáčejících se světel někdy vyvolává dojem, že se uvnitř skrývá temný disk a světla jsou na jeho obvodu.

Promítání na oblohu už neprovozují jenom diskotéky. Tuto světelnou reklamu už používají nejrůznější firmy, noční podniky i např. benzínové pumpy. Světelné efekty nejsou produkovány lasery, jak se často tvrdí, ale jde o výkonné halogenové výbojky. Ty jsou opatřeny optickou soustavou různě obměnitelných štěrbin a zrcátek, kterými lze poslat na oblohu nejrůznější světelné efekty. Příkon některých zařízení se blíží i k desítce kilowatů. Takové zařízení je schopné pod vhodným úhlem posvítit na mrak vzdálený 20 – 30 km, přičemž efekt je viditelný ještě z větší dálky.

„…nad střechou se objevil vodorovně položený prstenec s nepravidelným okrajem. Budil dojem, že je tvořen kouřem nebo mlhou. Byl slabě ozářen, což jsme připisovali odrazu veřejného osvětlení z vesnice. Tento prstenec pravidelně rotoval cca 20 sekund jedním směrem, pak se zastavil a stejnou dobu rotoval obráceném směrem. Televizní obraz nebyl rušen…“

Plzeň 5.duben 1994

„Chtěl bych Vás seznámit s pozorováním světelného jevu, který jsem sledoval 12. září 1994. Jednalo se o tři soustředné kruhy světel, které se objevovaly na noční obloze. Každý kruh sestával z několika světelných okének, zřetelně rozeznatelných. Třetí největší kruh byl neúplný a světla rozmáznutá po obloze. Připadalo mi to, jako kdyby někdo seshora svítil přes síto velkou baterkou pod určitém úhlem…“

Proseč u Semil 12. září 1994

„Dne 15.ledna 1994 při projíždění okrajovou částí Nového Boru jsem spatřil na obloze bílé a žluté světlo, které vytvářelo jakýsi obrazec rozvinutého vějíře, které se objevoval pravidelně v určitém místě na obloze a začal rotovat v protisměru hodinových ručiček. Při zvyšování rotace vyjížděly z trojúhelníkových částí vějíře volně po obloze obdélníkové sloupy světel, které se stále zvětšovaly. Když těleso na obloze dosáhlo zdánlivé velikosti Měsíce v úplňku, počalo se stáčet zpět do svého původního tvaru ve směru hod. ručiček. Při každém objevení tělesa a světel na obloze byl osvětlen celé horizont dráhy letu a les pod ním.“

Nový Bor 15. leden 1994

 

Další informace najdete:
web projektu Záře

Čtěte také další díly seriálu.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*