Světelné kolotoče

Na počátku 90.let se na české obloze objevil nový druh neidentifikovaných objektů. Prakticky vždy šlo o objekty s řadou světel uspořádaných do prstence, které se při letu na obloze otáčely. Podobnost v popisu nového typu UFO byla tak nápadná, že jsme si v projektu Záře ihned vytvořili novou kategorii s pracovním názvem „světelné kolotoče“.

„…nad střechou se objevil vodorovně položený prstenec s nepravidelným okrajem. Budil dojem, že je tvořen kouřem nebo mlhou. Byl slabě ozářen, což jsme připisovali odrazu veřejného osvětlení z vesnice. Tento prstenec pravidelně rotoval cca 20 sekund jedním směrem, pak se zastavil a stejnou dobu rotoval obráceném směrem. Televizní obraz nebyl rušen…“

Pzeň 5.duben 1994

„Chtěl bych Vás seznámit s pozorováním světelného jevu, který jsem sledoval 12. září 1994. Jednalo se o tři soustředné kruhy světel, které se objevovaly na noční obloze. Každý kruh sestával z několika světelných okének, zřetelně rozeznatelných. Třetí největší kruh byl neúplný a světla rozmáznutá po obloze. Připadalo mi to, jako kdyby někdo seshora svítil přes síto velkou baterkou pod určitém úhlem…“

Proseč u Semil 12. září 1994

„Dne 15.ledna 1994 při projíždění okrajovou částí Nového Boru jsem spatřil na obloze bílé a žluté světlo, které vytvářelo jakýsi obrazec rozvinutého vějíře, které se objevoval pravidelně v určitém místě na obloze a začal rotovat v protisměru hodinových ručiček. Při zvyšování rotace vyjížděly z trojúhelníkových částí vějíře volně po obloze obdélníkové sloupy světel, které se stále zvětšovaly. Když těleso na obloze dosáhlo zdánlivé velikosti Měsíce v úplňku, počalo se stáčet zpět do svého původního tvaru ve směru hod. ručiček. Při každém objevení tělesa a světel na obloze byl osvětlen celé horizont dráhy letu a les pod ním.“

Nový Bor 15. leden 1994

Tajemný vzhled a zřejmě obrovské rozměry neznámých objektů nejednou pořádně vyděsily náhodné svědky.

„…v místech, kde leží Vodochody (E55), nás začalo rušit silné světlo, které dopadalo do oken našeho auta zprava. Současně jsem si všimla, že protijedoucí auta buď zastavovala, nebo alespoň zpomalovala. …stáhla jsem okénko. Ke své hrůze jsem nad sebou spatřila něco děsně velikého, co ozařovalo velmi silným zdrojem světla krajinu pod sebou. … vyjeli jsme na most (stará silnice na Teplice u Zlosyn) a zastavili, abychom si objekt mohli prohlédnout…. K naší hrůze však ono neznámé těleso zastavilo také. V záři jeho světel jsme si připadali zranitelní. Pokračovali jsme tedy v cestě a jen jsme pozorovali z okénka auta jeho reakce. Předmět se dal do pohybu. Před Veltrusy odbočujeme na Mělník, UFO zřejmě nabíralo stejný směr. Bylo to nepříjemné…opravdový strach jsme však zažili, když jsme odbočili k vesnici Všestudy a pokračovali směrem na Dušníky nad Vltavou. … Létající kolos nás sledoval i tady. …ani jsme se nesnažili auto zavézt do garáže a spěchali jsme do domu. … (UFO) zůstalo stát na nebi v místech vraňanského jezu. V intervalech o 17 vteřinách osvětlovalo krajinu dvěma kratšími a jedním dlouhým paprskem ze zdroje asi 50 metru velkého, který byl umístěn na spodní části tělesa. Samotné UFO bylo daleko větší. Světlo se pohybovalo v úhlu 120 stupňů a vždy se vracelo do svého výchozího bodu. Olizovalo vrcholky stromů a našeho domu. Bylo to přízračné. Daleko závažnější však byl fakt, že nás oba začala brnět hlava, ruce a nohy. Zhasli jsme všechna světla a jen jsme si přáli, aby ta neznámá hrůza konečně odlétla někam jinam. 10 minut po druhé hodině noční se intervaly osvětlování prodloužily na 30 vteřin, pak na 62, nakonec se světla ještě vrátila k intervalu 17 vteřin a posléze zhasla. Objekt se vznesl k obloze a odletěl směrem na Vodochody. Příčinou odletu bylo patrně to, že vítr odvál mraky a nebe najednou bylo úplně čisté, jako vymetené a nezvykle hluboké….“

Během roku 1994 se začaly zprávy o podobných neznámých světlech na obloze objevovat stále častěji. Bylo jasné, že ufologové z projektu Záře mají před sebou nový fenomén. Šlo o zdánlivě obrovské objekty, pozorovatelé uváděli často rozměr i desítek úhlových stupňů, pohybující se však naprosto potichu. Vždy se objevovaly v noci a ve velké většině z nich byla patrná pouze světla. Charakteristický byl pohyb těchto světel – byl vždy kyvadlovitý, nejčastěji soustava světel opisovala na obloze půloblouk a pak se pohybovala zpátky.

Velké Poříčí  na Náchodsku 13. srpen 1994

Brzy se objevila jako pracovní hypotéza domněnka, že by mohlo jít o nějaké promítání světel na oblohu. Avšak celou situaci zkomplikoval případ masového pozorování tohoto typu UFO na konci roku 1994 zakončený dokonce vzletem pohotovostních stíhaček!

Dva dny před koncem roku – v noci z 29. na 30. prosince se neznámý objekt se pohyboval v okolí Hosína, Lišova a Hluboké u Borovan. Na obloze se podle líčení svědků pohyboval obrovský tmavý disk, lemovaný dvěmi řadami světel otáčejících se stále dokola tam a zpět.

Dvojitý přerušovaný prstenec světel spatřili i přivolaní policisté z Českých Budějovic. Objekt se nehlučně pohyboval na nočním nebi, aniž by jakkoli reagoval na pokusy některých odvážlivců blikat na něj baterkami. Přítomní policisté váhají: nejde přeci jenom o odraz světel z nějakého pozemského zdroje? Jenomže žádný kužel světla od země není vidět. Na obloze je pouze několik mraků a objekt se pohybuje mezi nimi. Dokonce se v jednu chvíli částečně skrývá za oblačností – musí tedy být výše, nad mraky! Přesně ve 23.45 hod. žádají policisté o zásah armádu ČR…

Jindřichohradecko 29. prosinec 1994

Těsně před půlnocí z 29. na 30.12.1994, z Čáslavského letiště startuje hotovostní Mig-21 a za ním po chvíli druhý. Piloti mají za úkol přiblížit se k neznámému objektu a pokusit se jej identifikovat. Mezitím osádky radiolokátory pátrají po neznámém objektu, ale marně – na obrazovkách nic není. Stíhačky rychle dostihují pohybující se světelné prstence. První zprávu o tom, co vlastně piloti spatřili, jsme si mohli přečíst v oficiálním hlášení, které projekt Záře získal:

“…V 00.00 hod. pilot vizuálně zachytil objekt a charakterizoval jej jako otáčející se barevný červenomodrý kruh o průměru cca 500 m. Nemohl jej identifikovat, doposud nic podobného neviděl. Druhý pilot upřesnil, že se nejedná o objekt, ale o osvětlený mrak.“

Tak tedy osvětlený mrak…. jenže řada podivností tím vysvětlena nebyla. Odkud se vzalo to světlo? A jak to, že se světla schovávala za mraky? A proč došlo k pozorování na tak velkém území i více než 30 km od sebe? Nezbývalo, než se vypravit na místo činu i za piloty, kteří měli neznámý útvar na dosah ruky. Ovšem navštívit osobně vojenské piloty nebylo zas tak jednoduché.Vojáci v těchto případech nejraději komunikují prostřednictvím tiskového mluvčí. Nakonec byl tím prostředníkem telefon.

„Zblízka to bylo vidět hezky. Byly to dvě soustředné kružnice: jedna asi o průměru 500 m, ta vnitřní byla asi dvousetmetrová. Kružnice byla přerušovaná a ty krátké úseky svítily. Bylo to ve výši zhruba 1500 m.“

Pilot druhého letounu však objekt spatřil až ve 4,5 kilometrové výši. Bylo jasně patrné, že se jedná o osvětlenou oblačnost. Marně se však snažil nalézt zdroj světla pod sebou. Úmyslně prolétával pod světelnými prstenci a sledoval zda na nich neobjeví stín svého letounu. Ten však nezahlédl.

Protože případ byl mezitím již probírán několikrát v tisku, objevila se i zpráva, že se úkaz prý piloti pokusili vyfotografovat. Když jsme se na výsledek fotografování zeptali pilota, byl nám odpovědí pobavený smích.

„Kdo vám takový nesmysl nakukal? Jistě, naše letouny mají kameru (již od druhé světové války se bojové letouny kvůli dokumentaci vybavují filmovou technikou – pozn. aut.). Jenomže tyhle kamery jsou spřaženy se zbraněmi letounu – je to na jeden knoflík. A hotovostní letouny jsou vybaveny ostrou municí…“

S letovými snímky „létajícího kolotoče“ jsme se tedy rozloučili. A tak jsme se vydali na místa pozorování a po stopách očitých svědků. Ukázalo se, že se „světelné kolotoč“ vyskytoval na jihočeském nebi po tři noci před Silvestrem. Nakonec jsme dorazili do Novosedel nad Nežárkou. Mírně potrhaný plakát slibující „velkolepou světelnou show“ při silvestrovských diskotékách, konaných tři dny před Silvestrem, hovořil jasně.

Zbývalo jen vysvětlit několik nejasností. Proč byl světelný objekt spatřován na tak velkém území? Odpověď na tuto otázku jsme získali až po prohlédnutí jednoho takového přístroje. K našemu překvapení nešlo o laser. Zdrojem světla jsou velmi silné halogenové výbojky, jejichž světlo je usměrňováno systémem zrcátek. Právě tyto zrcátka se dají nastavit tak, že se promítaná světla otáčí kolem své osy a zároveň se celý přístroj natáčí také, čímž vzniká charakteristický kyvadlovitý pohyb. Příkon takového zařízení se blíží desítce kilowatů a prý jsou v prodeji i silnější. tyto přístroje dokáží osvětlit mraky až ve vzdálenosti 20 – 25 km! proto také pilot stíhačky nespatřil svůj stín na osvětleném mraku a ani nemohl nalézt pod sebou zdroj světla: jednoduše proto, že zdroj byl umístěn mnohem více stranou, než pilot očekával.

K vysvětlení, proč se světla skrývala za mraky, přispěla až později zpráva, kterou jsme získali od vojenského meteorologa. V místě pozorování bylo několik mraků (Altocumulus) se spodní základnou ve výši 1500 metrů. Tam také spatřil světla pilot první stíhačky. Nad těmito mraky se však nacházela ještě jedna vrstva mraků (Altostratus), jednalo se o poměrně řídkou a tenkou, ale přesto souvislou vrstvu. Paprsky světla se tedy pod nízkým úhlem odrážely střídavě od jednotlivých nižších mraků a od vyšší oblačnosti. V druhém případě pozorovatelé pod nimi mohli vidět, jak se světla schovávají za mraky. Dále jsme zjistili, že pokud jsou příhodné podmínky, může být klidně i zcela jasná obloha a přesto se na ní světla objeví. Dochází k tomu tehdy, když jde světlo pod dostatečně nízkým úhlem – může se pak odrážet i od vrstvy jinak teplého vzduchu, podobně jako když za horka vidíme „kaluže“ nad silnicí.

Proč se objekt „skrýval“ za mraky?

Případ „světelných kolotočů“ byl tedy vyřešen. Přesto však mnoho našich občanů „finty“ těchto zařízení dosud nezná a snadno jejich efekty považuje za UFO. A tak tedy berte tento článek i jako malý návod, jak se nenachytat.

11 komentářů na “Světelné kolotoče”

  1. Nad Hradcem králové bylo často vidět něco podobného. Šlo o reklamní světla dvou podniků – restaurace na starší lodi na Labi a nočního podniku v Býšti(cca 10 km od Hradce Králové). Vzbuzovalo to strach a zvědavost mnoha lidí. Musela být přítomna oblačnost, pochopitelně na čistou oblohu nelze promítat.

  2. Karel Bejček: Děkujeme za užitečnou informaci, alespoň víme, kde se mohou podobná světla vyskytovat. S tou oblačností to ale není tak úplně podmínka. Někdy lze vidět odraz světel na obloze nikoliv o mraky, ale o rozhraní různě teplého vzduchu, asi podobně jako když jedete po rozpálené silnici a vidíte nad ní zdánlivé kaluže lesknoucí se vody. V tom případě je podmínkou poměrně hodně malý úhel, pod kterým je namířený světlomet na oblohu a musí taková vrstva existovat.

  3. DNES PŘED CHVILI SME TYTO PODIVNE KRUHY VIDELY S KAMOSEMA NA OBLOZE.BYDLÍME ZRUBA 45 KM OD HRADCE ALE BYLO TO Z DRUHE STRANY A MYSLIME SI ZE TO NEjaky laser opravdu nebyl.

  4. včera ráno o půl 1 jsem to zahlédl točilo se to cca 30 sekund a poto se to stratilo a znova asi po 5 minitách se to oběvilo a začalo se to točit myslel sem že mám halucinace nebo jsem to přehnal s pitím ale pak sem zabrousil na net a našel tudle stránku tak snad díky za vyjasnění aspoň vím že nejsem blázen .)

  5. Viděl jsem světelné kolotoče poprvé včera večer a hned dva. Jeden na severním horizontu a druhý přímo na hlavou.Nejsem si jistej jestli někdo v okolí mého bydliště pořáda diskotéku venku a ještě v prosinci ? Odhadem ty kolotoče byli od sebe min. 5-8 km. Když objekty zhasly tak stále objekt šel vidět i když jen matně. Nebo jsme si to jen namlouvali ?

  6. od 1.7.2017 jsou tyhle svetla videni v uherskem hradisti před chvily je vyrušila kolem letici letadla a zmenili smer už je pozorujeme druhym dnem jsou to točive svetla o velikosti 4 fotbalovych hřišt doporučuji vidět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*