Identifikace UFO: Pozemní zdroje světla, osvětlení

Když se podíváme na naší planetu očima astronautů z kosmického prostoru, vidíme obydlené oblasti protkané hustou sítí světel. Svítíme si na cesty, na silnice, na stavby, svítí reklamní bilboardy. To, že pouštíme více než polovinu světla zbytečně na oblohu, hloupě tak mrháme energií a znemožňujeme astronomům pozorovat oblohu, to ponechme nyní stranou. Obloha je zejména nad městy přesvětlená a občas se stane, že někdo spatří světla, jejichž zdroj nedokáže určit.

4.6.2. Pozemní zdroje světla, osvětlení

Charakteristické znaky:
– nehybné
– nutná znalost okolí místa pozorování

Někdy dokáží pořádně zamotat hlavu i obyčejné osvětlení komínů nebo vysokých budov. Vzpomínám si, že bylo oblíbeným vtípkem upozornit neznalého člověka na „podivné“ červené světlo nad hlavou při nočním projíždění Jinonic v Praze. „Co je to nad námi?“ Sugestivní otázka a docela dlouhá doba, než si dotyčný uvědomil, že je to osvětlení vysokého komínu vedle silnice.

Velmi zrádná jsou osvětlení stavenišť: zmatou totiž i místní lidi, protože „to světlo tam nikdy nebylo“. Navíc se tam často k osvětlení používají velmi silné výbojky.

Osvětlení „významných“ budov či staveb refletory zespodu, stejně tak, jako některých bilboardů, vytváří někdy světlené sloupy, viditelné s velké dálky a to zejména v mlze, kdy je viditelnost ostatní krajiny špatná.

1995.12.30.01-UFO-Praha 3
„…objekt jsem viděla z balkonu, jež je situovaný na východní stranu….tvar mělo kulatý, jeho barva byla červená…ta barva podle mého názoru nebyla přirozená, připomínala barvu ostře svítícího umělého světla. Pozorované těleso svoji barvu neměnilo, nijak neblikalo, setrvávalo pořád na svém místě v naprostém klidu. Propásla jsem okamžik, kdy se těleso objevilo….ani nemohu potvrdit jak tento objekt z místa mého pozorování zmizel. …nedocházelo k žádným změnám v okolí…bylo oblačno, avšak celkem dobře viditelno…“  V tomto případě šlo o výbojku na staveništi vysoké budovy.

Někdy jsou zdrojem pozorování neznámých světel také nechtěné technické efekty a souhra okolností:

2012.01.12.01-UFO-Doksy
Mou pozornost tímto směrem upoutalo blikajíci pouliční osvětlení v době kdy se poprvé takto rozsvítila obloha zhasla jedna lampa úplně. Zůstala jsem koukat tímto směrem a cca po dvou minutách se opět rozsvítilo,poměrně velká plocha na obloze, v tu chvíli nám doma problikla všechna světla a o ulici dál vypadlo pouliční osvětlení úplně. Přibližně na dvě minuty a pak se opět rozvítilo. Záblesk nebo rozsvícení,nevim jak to mám nazvat trvalo přibližně 3 sekundy, bez nějakého dobrovodného zvuku,ani před ani po,původně jsem myslela, že jde o klasickou bouřku,  ale světlo bylo celkem intezivní, zprvu se rozvítilo postupně přešlo do úplné intezivní zelené barvy a postupně odeznělo, ovšem vše v rychlém sledu.

Vyjádření odborníků k tomuto případu:
Záře: „Výpadek pouličního osvětlení vlivem poruchy. Sodíková výbojka svítí žlutým světlem. Sodíkové osvětlení v důsledku podpětí vydává takové divné žluté světlo, které někomu připadá že je do zelena. Podpětí mohlo být způsobeno zkratem nejčastěji v tlumivce, která nejprve způsobila podpětí(vlivem zkratu i výpadek ostatních lamp) a následně se zkratovala a pustila plné napětí do výbojky, která okamžitě shořela(vybuchla), což způsobilo onen záblesk.“

Meteorolog: „Něco podobného jsme pozorovali před mnoha lety – u jedné rozvodny (ve větru) docházelo ke ´zkratům´ vedení, doprovázených výboji a mohutnými zelenými záblesky na obloze, pozorovatelných ze širokého okolí. Tehdy jsme cíleně hledali zdroj těch záblesků, až jsme ho našli … Dokážu si představit, že pokud to bylo něco podobného, že zkraty vedení (doprovázené zelenými výboji na obloze) mohly vést ke krátkodobým výpadkům napájení pouličního osvětlení. Je to samozřejmě pouze můj dohad, bez ´záruky´.“

Čtěte také další díly seriálu.

 

2 komentáře na “Identifikace UFO: Pozemní zdroje světla, osvětlení”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*