Identifikace UFO: Světlice

Vojenská cvičení probíhají často v noci, kdy je třeba například osvětlit nějakou plochu, nebo dát rychlé znamení (např. vyhlášení poplachu). K tomu již léta slouží vojenské světlice. Světlice je vlastně malá raketa, která vynese do vzduchu osvětlovací hlavici. Ta se pak pomalu snáší na padáčku, zatímco osvětluje okolí intenzivním světlem hořící směsi, obvykle na bázi kovového hořčíku. Existují i signální světlice, které nejsou vybaveny padáčkem, zato ale svítí různými barvami.

4.1. Vojenská činnost
4.5.1. světlice

Charakteristické znaky:
– krátká doba trvání
– po rozsvícení pohyb dolů

Pro neinformovaného pozorovatele se vystřelená světlice může snadno stát neidentifikovaným objektem. Při dostatečné vzdálenosti není nic slyšet, světlo je intenzivní, mění směr a pak náhle zanikne. Čas od času se proto takové případy ocitnou v databázi UFO. Velmi užitečná je při identifikaci znalost umístění vojenských újezdů a míst, kde se tyto prostředky mohou objevit (např. letiště využívaná vojáky).

Kromě vojenských světlic se také prodávají světlice jako zábavní pyrotechnika, sloužící jako ohňostroj. I když jsou tyto světlice mnohem slabší než ty vojenské a nebývají obvykle vybaveny padáčkem, při nerozpoznání mohou být také příčinou pozorování UFO.

Tyto signální zelené světlice používají myslivci

1995.05.12.01-UFO-Přáslavice
„12.5.95 jsme jeli se známými do Německa. Z Valašského Meziříčí jsme vyjeli 19.30 – 19.45. Jeli jsme směrem na Olomouc. Měli jsme žízeň, tak jsme se domluvili, ze zastavíme v Přáslavicích, to je kousek před Olomoucí. Bylo tak 20.15, když jsme do Přáslavic přijížděli. Vždycky, když někam jedu a neřídím, dívám se na oblohu. Toho večera bylo zataženo, úplně černo, právě jsem si říkala, že nás chytne po cestě velký slejvák, když se najednou pod těma těžkýma mrakama rozsvítilo světlo velikosti měsíce (o něco menší) a vypadalo jako když male děti kreslí sluníčko se špičatými paprsky.
Asi po 20 vteřinách světlo během zlomku sekundy zhaslo a už se neobjevilo. To už jsme ale chvilku stáli. I po vystoupení z auta jsem hledala zrakem nějakou příčinu toho světla, např. komíny z továren, stadion, kde by mohl být reflektor… ale vůbec nic, jenom zatažená obloha.“

1995.06.29.01-UFO-Kutná Hora
Jev se opakoval 3x – 4x během 15 minut. Jev byl pozorován ze dvou míst současně a to z Kutné Hory a ze Zruče n.S. Objekt se podobal jasně zářící hvězdě nebo světlici, ale byl větší a jasnější než kterákoliv hvězda. Žádné průvodní jevy (hluk, kouřová stopa). Úhlová rychlost neznámá. Obě svědectví popisují, že světlo se objevilo náhle na obloze. Při pozorování z K.H. světlo stoupalo kolmo po obloze, na okamžik se zastavilo a opět po stejné dráze klesalo a náhle zhaslo. Při pozorování ze Zruče světlo mírně stoupalo ze severu na jih, zastavilo se a po přibližně stejné dráze se vracelo a zmizelo. Výšku nad obzorem svědci nedokázali odhadnout. Směry pozorování: Z K.H. na jih až jihozápad a ze Zruče na východ až severovýchod.“

2012.03.04.01-UFO-Benešov
Zrovna dnes, tj. v neděli 4.3.2012 sem v Benešově v cca 18.30 stál na parkovišti před obchodním domem Kaufland, a díval se jakoby za Benešov směrem severozápadním no a v menší výšce nad obzorem sem spatřil něco o čem jsem si původně myslel, že je to jasná hvězda, ale to něco začalo pomalu klesat k obzoru a vedle se rozsvítila o asi polovinu méně jasná „hvězda,“ která také začala klesat. Obě světla klesla až k obzoru, přičemž to méně jasné přestalo svítit ještě před přiblížení se k obzoru. Celé pozorování mohlo trvat cca 20 sekund než světla splynula s obzorem.“

Další informace najdete zde:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlice_%28raketa%29
http://www.vojujezd-boletice.cz/
http://www.vojujezd-brdy.cz/
http://www.vojujezd-brezina.cz/
http://www.vojujezd-hradiste.cz/
http://www.vojujezd-libava.cz/

Čtěte také další díly seriálu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*