Podivná exploze

Stalo se to zrovna na velikonoční pondělí 21.dubna 2003. Byl příjemný jarní den, slunce svítilo a nic nenasvědčovalo, že by se mělo odehrát něco mimořádného. V bytě paneláku libereckého sídliště seděla žena a četla si. Vedle v dětském pokoji spalo malé dítě.

 

 

K události došlo krátce po 13. hodině. Paní hlídající dítě si v první chvíli myslela, že došlo k zemětřesení. Reflexivně si přikryla rukama hlavu i oči. Mohlo to trvat asi tak 5 nebo 6 sekund. Když ruce sundala, naskytl se jí neuvěřitelný pohled. Celý byt byl velmi silně poničen, byla vysklena všechna okna, poškozeny dveře včetně rámů a příčky, v kuchyni dokonce vysypány věci ze skříněk a poliček. Žena se vrhla do dětského pokoje, ale dítě bylo v pořádku. Nikdo jiný v bytě nebyl, manžel i dospělý syn byli v tu dobu mimo byt. Jediný kdo událost zaregistroval, byl soused, bydlící o patro výš – v tu chvíli se nacházel zrovna před domem a viděl sousedku, jak vyběhla na zdemolovaný balkon a volal na něj, zda neví co se děje. Přivolaní policisté i hasiči tuto událost důkladně vyšetřili. Byla provedena pyrotechnická analýza – tam bylo konstatováno, že nebyly nalezeny stopy po chemikáliích z typických výbušnin, ani hořlavých látek, ani stopy po látkách, které by mohly sloužit jako amatérská výbušnina (dusičnany, chloristany apod.). Hasiči svůj zásah zařadili jako“technickou pomoc“, policie vede případ jako „nevysvětlenou explozi v bytě“.

V tomto stadiu byl případ postoupen k řešení i projektu Záře. Důkladně jsme si prostudovali všechny protokoly a záznamy o události. Všimli jsme si především těchto skutečností, které považujeme za důležité:

 • škody byly patrné prakticky v celém bytě
 • všechna poškození byla způsobena pouze prudkou tlakovou vlnou, nikde nebyly nalezeny stopy ožehu nebo žáru
 • nebyly nalezeny žádné povýbuchové zplodiny ani stopy výbušných látek či hořlavin
 • lidé v bytě neutrpěli žádnou újmu na zdraví vyjma silného šoku majitelky bytu
 • nedošlo k poškození žádného elektrospotřebiče, v koupelně byla puštěná automatická pračka, ta zůstala nepoškozená a běžela dále
 • událost nemusela proběhnout jako jednorázová exploze
 • všechna okna byla vysypána směrem ven z bytu
 • zjištěno zvláštní poškození žaluzie v okně obývacího pokoje, která jevila vyboulení ven a rozšíření, jakoby jí prošel předmět o průměru 10 až 15 cm.

Legenda:
1. ložnice
2. obývací pokoj se vstupem na balkon
3. kuchyně
4. dětský pokoj
5. předpokládané ohnisko tlakové vlny
6. místo, kde byla majitelka bytu v okamžiku výbuchu
7. blesk označuje zjištěné místo poškození tlakovou vlnou (rozbitá okna, dveře, popraskané zdi, vysunutý dřevěný panel balkonu)

Během vyšetřování případu se nám podařilo zjistit zajímavou skutečnost. Na policii v Liberci se obrátila paní M.Č., která bydlí na sídlišti Hanychov, která uvedla, že „dne 21.4.2003 v době mezi 12.00 – 13.00 hodinou byla v kuchyni a připravovala oběd, kdy v jednu chvíli se podívala oknem ven a to směrem na kostel v Hanychově, kdy najednou zahlédla, jak se z nebe k zemi ve směru za kostel, což je směr za Vesec, se táhne nějaká záře, myslela si, že je to blesk a čekala ránu, ale žádná nepřišla. K upřesnění záře uvedla, že to bylo žlutavé barvy, jako když se podívá do rozsvícené žárovky, že to tvořilo čáru, která byla rovná ale ne ostrá, kraje rozmlžené. K této čáře uvedla, že tato nebyla plná, ale vlastně jedna žlutá, mezera a druhá žlutá čára, kdy okraje žlutých polí byly jakoby rozmlžené, rozmazané, jako kdyby něco padalo uprostřed a tvořilo to za sebou dvě žluté stopy. Prostě si myslela, že je to blesk, ale žádná rána nebo rachot nenásledoval. Dále uvedla, že i když si myslela, že by to mohl být blesk, vypadalo to trochu jinak, protože blesk je ostřejší a ne tak rovný, ale klikatý“ (citováno z polic.protokolu). Poté co jsme paní M.Č. kontaktovali, upřesnila nám směr pozorování a dobu trvání pozorovaného jevu (zhruba 1-2 sekundy). Ověřili jsme si také, že směr pozorování tohoto jevu odpovídal přesně směru, kterým se nachází byt poničený neznámou explozí. Je tedy velmi pravděpodobné, že spolu oba jevy souvisejí.

——————

K události se vyjádřili také dva experti z ČVUT:

Doc. Ivan Štoll, Csc.,
ČVUT – Fakulta jaderná a fyz.inženýrská

„Pokud jde o popisovanou událost, má všechny znaky působení kulového blesku – destrukci bez ohoření a dokonce i objevení se za jasného počasí. U nás sice bývá pozorován většinou v souvislosti s bouřkou, ale v jiných zemích (např. Japonsko) jsou běžně pozorovány za jasného nebe. Včetně té pozoruhodné zvláštnosti, že došlo k silné explozi, ale lidem, včetně malého dítěte, se nic nestalo. Škoda, že ta paní zavřela v nejzajímavější chvíli oči.“

Doc.Petr Kulhánek CSc.,
ČVUT – Fakulta elektrotechnická

„Ten popis události odpovídá spíše explozi nějakého plynu, ale podle svědectví o světelném úkazu by mohlo jít skutečně o kulový blesk. Někdy dochází i k atypické devastaci celého objektu s vynecháním některých míst. Myslím si ale, že udělat nějaký rozumný závěr z daných materiálů je téměř nemožné.“

——————

Uvažované hypotézy:

 1. Kulový blesk. Tomu odpovídá pozorování žluté čáry. Blesk by v tomto případě přilétal k domu shora zhruba z východní strany a vlétl oknem do ložnice. Poté co v bytě během několika sekund po sobě nechal spoušť, vylétl pravděpodobně oknem v obýváku (u balkonu), kde po něm zůstal patrný otvor v žaluziích. Nešlo by o jednorázovou explozi. Proč však nezasáhl elektrické spotřebiče? Byly by následky bez působení tepla? Příliš neodpovídá ani jasné počasí. Nebyl ani nalezen vstupní otvor, kudy by blesk do bytu přilétl (i když ten mohl být následným výbuchem zničen). Přesto jde o nejpravděpodobnější hypotézu.
 2. Meteorit. Nikde nebyly nalezeny jeho pozůstatky a poškození by bylo patrné jiného charakteru – došlo by k poškození podlahy a tepelným následkům.
 3. V bytě došlo k explozi tlakové láhve z potápěčské výzbroje a následky byly částečně zakamuflovány – kvůli pojišťovně. Tuto hypotézu jsme během vyšetřování opustili.
 4. Jiný, dosud neznámý fyzikální jev. Muselo by jít o velmi vzácný a dosud nepopsaný jev, neboť dosud neznáme žádnou ani trochu podobnou událost u nás ani mimo ČR.

Poškození žaluzií u balkonového okna

Policie i hasiči případ uzavřeli s tím, že šlo pravděpodobně o následek exploze kulového blesku v bytě.

Také my jsme případ uzavřeli v roce 2007 s nejpravděpodobnějším vysvětlením: Jednalo se o kulový blesk. Vlétl pravděpodobně do bytu otevřeným oknem v ložnici. Žlutá čára, pozorovaná paní M.Č., byla zřejmě stopou za slétnuvším kulovém blesku. V bytě zřejmě nedošlo k jednorázové explozi, ale několikerému prudkému uvolnění energie. Právě způsob poškození, žádné stopy ožehu, nebo působení žáru a silné působení tlakové vlny odpovídá známým účinkům kulového blesku. Kulový blesk pak opustil byt balkonovým oknem v obývacím pokoji, kde zanechal roztažené a vyboulené žaluzie. Jde o nejpravděpodobnější vysvětlení události, neboť samotný kulový blesk je ještě stále poměrně málo objasněný jev.

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*