Pět procent

Po dvaceti letech docela intenzivní badatelské činnosti v oblasti záhadných jevů už je vlastně na čase, abych se pokusil učinit nějaké závěry, shrnutí nebo alespoň dílčí vyjádření k jednotlivým tématům.

Když jsme před necelými dvaceti lety zakládali projekt Záře, jedním z hlavních impulsů bylo to, že nemáme vlastní dobře ověřené a ověřitelné informace. Proto jsme zavrhli možnost shromažďovat a překládat stále narůstající množství informací o anomálních jevech ze zahraničních knih, časopisů i dalších materiálů. Mnohem lákavějším cílem se ukázalo získávání vlastních informací o neznámých jevech a to přímo v naší republice. Jejich ověření je pro nás dostupné, svědky lze snadno vyhledat a vyslechnout, je možné bez problému navštívit místa, kde se tyto jevy odehrály, odebrat vzorky, ověřit si místní reálie. Dnes jsem si jistý, že tohle byla výborná volba.

Také jsme si uvědomili, že vysvětlení záhadných jevů musí mít racionální základ. Není například možné vysvětlovat jednu záhadu pomocí druhé (tzv. vytloukání klínu klínem). Principiálně špatné je např. snažit se pomocí proutkaření (jeden nevysvětlený jev) vysvětlit jak vznikly kruhy v obilí (druhý nevysvětlený jev). Bylo nám jasné, že k vysvětlení takových záhad jenom naše znalosti stačit nebudou. Nikdo chytrý z nebe nespadl a odborníci na anomální jevy vlastně neexistují. Všeobecný přehled v přírodních vědách ani badatelské nadšení na řešení jevů, které většinou již desítky let odolávají vysvětlení, stačit nemohou. Bez pomoci odborníků z různých oborů se již dnes neobejdeme.

Anomální jevy se vyhýbají vysvětlení mimo jiné také proto, že je věda nedovede nebo nemůže správně uchopit. Jsou to jevy, které se většinou vyskytují zřídka, objevují se sporadicky a nečekaně, většinou před překvapenými a obvykle laickými svědky. Nezřídka jsou tyto jevy zprofanovány lacinou novinařinou i početnými nekritickými nadšenci a všemuvěřícími konzumenty záhad. Svědkové o nich z obavy před zesměšněním neradi vypovídají a ze stejného důvodu se jimi neradi zabývají vědci. To pak vede k jejich nesprávné intepretaci, lidovým podáním, bulvarizaci a tím se kruh uzavírá. Úkolem badatelů je proto i snaha o zpětné zapojení vědy do řešení anomálních jevů. I když je mi jasné, že věda je dnes velmi tvrdě limitována požadavky na krátkodobou výslednost při minimální finanční náročnosti, můžeme vzbudit zájem alespoň u jednotlivých vědců a odborníků. Ti jsou obvykle ochotní spolupracovat, pokud vidí, že se snažíme hledat racionální vysvětlení. Je zde přeci společný zájem – a tím je poznání. Ne nadarmo jsme si zvolili neoficiální motto: “Nechceme věřit, ale vědět”.

UFO

V rámci projektu Záře bylo prozkoumáno přes 2000 hlášení o pozorování neidentifikovaných létajících objektů. Ukázalo se, že nejméně jednu polovinu ohlášených UFO lze vysvětlit jako známé jevy. Asi největší podíl zde tvoří létající lampiony a jejich boom zejména v posledních letech, kdy se někdy zdá, že polovina našich obyvatel tuto hračku vypouští, zatímco druhá polovina naprosto neví o co jde a jak se to projevuje. Po lampionech následují v četnosti fotografie hmyzu i ptáků, po nich diskotéková světla,  neobvykle osvětlená letadla, vrtulníky a také jasné meteory, záblesky družic Iririum a celá řada dalších jevů. Po odečtení případů s nedostatečnými informacemi, u nichž se díky tomu nepodařilo vyloučit možnost jejich vysvětlení, nám zbývá cca 5% opravdu nevysvětlitelných jevů na obloze.

Neznamená to, a také nemáme ani žádné důkazy, že by šlo o mimozemské projevy. Nemůžeme však ani tuto hypotézu úplně vyloučit, debatovat se dá pouze nad její pravděpodobností. Nemůžeme ani vyloučit žádnou z dalších hypotéz, jako např. tu, že jde o neznámé přírodní jevy. Anebo testy utajované vojenské či komerční techniky.

Podle mého názoru je dost pravděpodobné, že se za dosud nevysvětlenými UFO skrývá několik možných vysvětlení a nepůjde pouze o jeden jev. Jsem si téměř jistý, že mezi některými nevysvětlenými UFO se skrývá jeden či několik dosud neznámých přírodních jevů.

Crop Circles, neboli agroglyfy

Obejvují se i v České republice a to nikoliv od roku 1994 jak se všeobecně tvrdí, zmínky o podobném jevu máme již od 50.let minulého století. O tomto jevu existuje mnoho různých hypotéz, avšak naším úkolem není potvrdit či vyvrátit některou z nich, nýbrž nasbírat co nejvíce informací o tomto jevu a vytřídit padělky. Ano, padělky vytvořené lidmi z nejrůznějších důvodů (málo platné vysvětlovat circlemakerům, že jde o ničení cizího majetku), kterých je bohužel naprostá většina. I když jsme neměli možnost zkoumat zdaleka všechny objevené obrazce, na mnohé jsme se dostali příliš pozdě ke zjištění případných anomálií, dovolím si tvrdit, že padělaných obrazců v obilí je u nás zhruba 95%. Co nebo kdo vytvořil zbývajících 5% ? Víme, že některé obrazce nesou stopy působení elektromagnetického pole (mikrovlny?) a jsou poškozeny způsobem, který nelze napodobit mechanicky. Vysvětlení? Kdybych měl sázet, nejspíš bych vsadil na nějaký neznámý druh elektrického výboje a následné působení EM impulsu. Tuto hypotézu však bude třeba ještě povýšit na teorii a tu se pokusit dokázat nebo vyvrátit.

SHC

Čili fenomén spontálního uhoření osob. Strašidelný fenomén s nímž jsme se setkali i v naší zemi. Zatím byl plně prokázán pouze u jednoho případu uhoření jedné ženy na Táborsku v roce 2002. Jde o nevysvětlený fenomén, nikdo zatím neví jak je možné, že lidské tělo obsahující 70% vody z neznámých příčin shoří včetně velkých kostí. Možná by trochu světla do této záhady mohlo přinést experimentální ověření tzv. knotového efektu, hlavně toho, zda při něm také dojde k destrukci velkých kostí. Takový experiment je však zatím v amatérských podmínkách neuskutečnitelný.

ZP

Čili zjevení postav, posuzované mimo UFO tématiku, neboť při nich žádné UFO nebylo pozorováno. Jde o duchy, nebo snad návštěvníky z kosmu, mimoprostoru nebo jiného času? Tuto otázku nemůžeme zodpovědět, ani to není naším cílem. Můžeme se opět pokusit vyloučit „přirozené“ příčiny těchto pozorování, jako jsou psychické projekce, projevy podvědomí či chyby vnímání vlivem různých nemocí, léků nebo drog. A zůstane nám opět cca 5% případů věrohodných svědectví naprosto zdravých a střízlivých lidí, kteří něco takového zažili.

CE-4

Blízká setkání 4.druhu, neboli syndrom únosu do UFO je zvláštní fenomén. Lidé vypovídají o svých zážitcích, kdy byli proti své vůli podrobeni únosu do cizích prostor, kde byli lékařsky zkoumáni podivnými bytostmi. Útržky nebo i souvislejší vzpomínky na tyto zážitky si vybavují i lidé, kteří jsou psychicky naprosto v pořádku a bez vlivu drog či léků. Ve svých vyprávěních však vystupují jako oběti, nevyhledávají publicitu, nepřinášejí žádná kosmická poselství a spíše hledají pomoc a vysvětlení. Někdy jsou však tyto zážitky víceméně nefyzické, na hranici snů a reality. Zde je velmi těžké rozlišovat, zda mají nějaké racionální vysvětlení, nebo jde opravdu o anomální jev. K jejich případnému objasnění by bylo potřeba většího úsilí odborníků na lidskou psychiku.

Další anomální jevy

Anomální nálezy: Podivná sekerka z Liberce (odkaz) z čistého železa, která byla nalezena v korytě řeky Nisy a zdálo se, že má tvar sekeromlatu z doby kamenné. Podrobný rozbor však ukázal, že jde o poměrně novodobý výrobek z cca 18.století. Ledová kroupa, která prorazila v roce 2010 střechu rodinného domku v Ohrazenicích pochází podle velmi podrobného zkoumání z atmosférické vody z oblasti přibližně Arabského poloostrova a na Moravu jí zřejmě přineslo letadlo. Hnědá rosolovitá hmota nalezená na trávníku u Turnova byla identifikována jako houba. Nevysvětlen zatím zůstává nález kusu otavené kovové tyčky u obce Semtínek u Olbramovic, která se skládá ze slitiny molybdenu a bóru avšak tento případ dosud nebyl uzavřen. Také podivný „déšť“, kterým projelo auto na Hradecku, obsahující směs vyšších alkoholů, vysvětlen nebyl.

===

 Jsem si naprosto jistý, že oněch tajemných 5% bude fungovat i v dalších oborech. Pět procent léčitelů má zřejmě nějaké schopnosti, které věda zatím neumí vysvětlit. Zbytek jsou s prominutím podvodníci a šarlatáni. Možná stejný je podíl lidí, kteří dokáží nějakým způsobem nahlédnout do budoucnosti. Tajemno existuje, ale je nesmírně vzácné. Tajemné jevy se občas přihodí – ale skoro vždycky je to jaksi mimochodem, nečekaně a náhodou, bez jakýchkoli pravidel. Pochopitelně proto je věda nedokáže dosud vysvětlit. Vzpomeňme si jen na kulový blesk, který oplývá stejnou nepravidelností chování a nečekaným výskytem. I když jej věda dnes uznává, pořád nemají vědci ani přibližnou představu, jak vlastně funguje. Existuje jen mnoho hypotéz. A jak pravil klasik, když je mnoho hypotéz, znamená to, že něčemu nerozumíme.

Člověk je naštěstí tvor zvídavý a s tímto stavem se nesmíří. Záhadologové sice nejsou vědci, nýbrž „jen“ amatérští nadšenci, ale to neznamená, že při hledání vysvětlení anomálních jevů nemohou sehrát důležitou roli. Mohou k jejich objasňování přispět sbíráním a ověřováním informací, mohou inspirovat vědecké odborníky k řešení těchto jevů v jejich oblasti a mohou sehrát i důležitou roli „spojky“ mezi odborníky z různých oborů.

 

 

 

10 komentářů na “Pět procent”

 1. „Jde o nevysvětlený fenomén, nikdo zatím neví jak je možné, že lidské tělo obsahující 70% vody z neznámých příčin shoří včetně velkých kostí. Možná by trochu světla do této záhady mohlo přinést experimentální ověření tzv. knotového efektu, hlavně toho, zda při něm také dojde k destrukci velkých kostí. Takový experiment je však zatím v amatérských podmínkách neuskutečnitelný.“

  S tímto tvrzením že je zde něco záhadného již prosím přestaňte – důkazy – uplné spálení prasete – již byly dávno podány – a snadno hořlavé předměty v blízkosti nechytli diky velmi malým plamenům – a díky tomu že to trvalo přes 10 hodin (možná i více jen to nevím uplně přesně z paměti) se rozpadly i velké kosti.

  Je to jen zajímavý jen – který občas může nastat.

  1. To mate pravdu, nekde v Enigme byl i clanek, ze to clenove Zare zkouseli, ale problem byl tusim jiny – jaky byl zdroj toho ohne? V pokusu bylo, ze k zapaleni bylo potreba pomerne velkeho usili, a u rady pripadu SHC navic zadny otevreny ohen nebyl…

   1. U tech ktere se daj povazovat, ze nejde jen o pouhe vymysly vzdy k zapaleni nejak doslo.
    Myslim ze to nijak intenzivni nebylo treba – potrebnou teplotu dodali zpocatku horici saty a diky tomu se jiz zacal skvarit tuk z prasete a knotovym efektem zbytku satu horet.

    1. Problém není ani tak ve způsobu vznětí ohně. Problém je v tom, že při spálení jsou zničeny opravdu i velké kosti, což se nedaří ani při 1000° teplotě v krematoriu při trvání 1 hodiny. Z případů, které jsme zkoumali, k tomu došlo pouze u jednoho, zato zcela evidentně. U jiného jsme skutečně konstatovali knotový efekt, ten byl patrný, avšak tělo nebylo tolik poničené.
     Pokud víte o pokusu, který by u knotového efektu prokázal i spálení velkých kostí, dejte prosím odkaz. My jsme zatím takový pokus nepodnikli, kvůli velmi složité administrativě a spoustě zákazů a omezení.

     1. Asi před půl rokem jsem zahlédl v televizi jeden zajímavý objev. Pokud pustíte silné mikrovlnné záření do kádinky se slanou vodou, začne slaná voda hořet! Jen mě napadlo jestli by v těchto případech nemohl hrát tento jev nějakou roli. Lidský pot je také slaný.

    2. „Nevysvětlen zatím zůstává nález kusu otavené kovové tyčky u obce Semtínek u Olbramovic, která se skládá ze slitiny molybdenu a bóru avšak tento případ dosud nebyl uzavřen. “
     Nemůže to být zbytek v atmosféře zaniklé bývalé družice – či zbytku 3 stupně rakety – ten běžně dosud zůstane ladem trčet na oběžné dráze.
     Pokud potřebujete cokoliv kolem kosmonautiky – mužete to skusit kolem skupiny lidi na http://www.kosmo.cz

     „Také podivný „déšť“, kterým projelo auto na Hradecku, obsahující směs vyšších alkoholů, vysvětlen nebyl.“

     Závadu na reklamní vzducholodi s pohonem či sportovním letadle – diky tomu to s toho uteklo a nemuselo se nutně jednat o palivo – doufám berete v úvahu.

    3. nevim jak vy ale ja verim v jinej zivot ve vesmiru dokonce verim v duchy duse taky v nebe verim ve spoustu veci a vite proc par sem znich prozil a daval si to porad dohromady ten otaznik co poji vse pro nektere nevisvetlitelne jevi me dneska je znama jedna vec a tou je stvoritel prvek pocatek niceho rozmanitost fenomen jmenem vse a pouze pro ty kdo k tomu maji nejblize tahle odpoved je to jediny vysvetleni na vse nikdo preci nemuze rict ja sem stvoril vse znam celelej vesmir i co je v nem a za nim a duchove duse cc to je nesmysl a ufo jak by smet a parapsychologie a dalsi prej zajimavosti a vzacnosti k smichu ovsem na vse je vysvetleni 21 stoleti co a jaky pak bylo vysvetlovani v historii na miste samej diplom vedec a vono prd a ted porad prd joooo ten vzacnej kolobech myslenek a posranejch dedukci vedcu co ajak a proc to tak je a musi bejt ale ze se tolik staleti opravujou tak se v tom stouraj a podstrkavaj jakoze fakta blbcum a ucej to jeste deti ve skole no jeste ze stvoritel dal i nevzdelancum stejnou miru otazek a uvadi je do nelehkejch situaci kdy se zhroutej a pak povstanou v pravde co sem zazil a zazivam duchy telepatii kdyz zavru oci sem na jiny planete a prohlizim si ji a vite co bez okolku kdyz se to stane ta planeta neni prazdna sou tam bytosti maji telepatickou schopnost bud se brani tim ze vas rusi nechteji bejt videt asi maj k tomu duvod a ty talire vesmirny plavidla se neradej jako na zemi letadla ale v kruhu cooo berkovice malo ne pro vas malo blbejch vedcu k cemu dobra technika kdyz sme porad tam kde sme byli v prdeli a porad jeste v naky historii nemyslete si ze mi dneska sme az tak nobl pokrok rek bych zacatek neceho na co ani nechci myslet jak to skonci a proc pesimizmus no podivejte se na svet v cem zijem a kdo sme i tahle vec je dulezita hrozne moc i pro spravnej pokrok vedy do ty doby cau

     1. Vladimír Kavka

      Tady máme důkaz ! Matuš je mimozemšťan.Takhle dlouhou větu jsem ještě
      nikdy neviděl. To musí pocházet jedině z vesmíru. Stručně a jasně.

    4. Smekam pred vasim vpravde vedeckym pristupem k anomalnim jevum; je to osvezujici pristup v soucasne situaci, kdy vetsina komentatoru jsou budto tzv. „skeptici“ („cokoliv neobvykleho nemuze existovat“) nebo naopak „verici“(„kruhy v obili zpusobil Astar Seran spolu s panenkou Marii na ceste z pate dimense“).

     Snad bych se jen, byt vami, vyvaroval pouziti terminu „racionalni vysvetleni“ (v protikladu k „anomalnimu jevu“), protoze implikuje, ze na jevech neobvyklych je cosi ne-racionalniho, protirozumoveho. Kdyz potkam na prochazce lesem tyranosaura, je to bezpochyby anomalni, ale v zadnem pripade se to nijak neprici rozumu.

     Podobne je potreba nezapominat na fakt, ze prirodni vedy nejsou ze samotne sve podstaty schopny neco nebo cokoliv „nezvratne dokazat resp.vyvratit“. Prirodni vedy toliko sbiraji fakta, a podle nich tvori teorie. Pokud se objevi faktum odporujici teorii, bud je nutno zavrhnout faktum, nebo zmenit teorii. Poctivy vedec tak muze maximalne rici napr. „existence UFO je nepravdepodobna“; nikdy vsak nemuze rict „existence UFO je nemozna“ – protoze to nemuze vedet.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*