Mgr. Jakub Rozehnal – Všechny konce světa

  • od

39_291I když to někteří fantasté a mystikové předpovídali, v prosinci loňského roku nás žádná kosmická katastrofa nepostihla. Ani v roce 2013 se podle astronomů nic podobného nečeká. Nedá se však říci, že bychom i do budoucna byli na planetě Zemi zcela v bezpečí. Existují tři možné katastrofické scénáře – dva z nich nemůžeme zcela vyloučit a třetí se jednou doopravdy naplní.

 

Víc se dozvíte ve čtvrtek 17. ledna v Knihkupectví a antikvariátu Jaroslava Fryče v Liberci, Pražské ulici, kde v 18 hodin začíná další večer z cyklu Café Nobel, nazvaný

 Všechny konce světa

Host: Mgr. Jakub Rozehnal, fyzik a astronom

všechny konce světa

Mgr. Jakub Rozehnal je vedoucím Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně a členem Rady sdružení Aldebaran Group for Astrophysics. Mezi jeho hlavní zájmy patří popularizace astronomie a fyziky, na odborné úrovni se věnuje výzkumu extrasolárních planet a teorii migrace planet. Spolu s astrofyzikem Petrem Kulhánkem napsal a v roce 2007 vydal populárně psanou knihu o plazmatu a magnetickém poli Hvězdy, planety, magnety. Je autorem několika desítek populárních i odborných článků, které najdete například na serveru ALDEBARAN a redaktorem Hvězdářské ročenky. Často spolupracuje s Českým rozhlasem a věnuje se také překladům astronomické, fyzikální a chemické literatury z angličtiny nebo francouzštiny.

V průběhu večera se od Jakuba Rozehnala dozvíte, že nejreálnějším nebezpečí pro naší planetu je srážka s velkým asteroidem a nebo jádrem komety. Při zvlášť nešťastné souhře okolností by kromě přímých katastrofických vlivů mohla taková srážka způsobit velkou změnu klimatu a hromadné vymírání druhů – a  to se v minulosti naší planety už stalo. Oblohu sice sledujeme a víme o velké většině planetek, které by nás jednou mohly ohrozit, zatím však nemáme úplně jasno v tom, jak takové těleso odklonit z kolizní dráhy.

Další do jisté míry reálnou i když mnohem méně pravděpodobnou hrozbou je výbuch blízké supernovy. „Při takovém výbuchu se kromě neškodných neutrin uvolní i jisté množství rentgenového záření, před kterým nás ochrání ozónová vrstva. Výbuch supernovy vyprodukuje i obrovské množství kosmického záření, což je proud nabitých vysoce energetických částic,“ říká Jakub Rozehnal. „Tyto částice by při střetu s naší atmosférou štěpily molekuly dusíku a vznikal by velmi reaktivní atomární dusík, který by začal tvořit oxidy, velmi jedovaté pro ozónovou vrstvu.“ Ta by nás v průběhu několika let přestala chránit nejen před zářením ze supernovy, ale i z našeho vlastního Slunce. „O supernovách bychom ale měli vědět dostatečně dlouho dopředu,“ uklidňuje astronom Jakub Rozehnal. „Naše okolí máme poměrně dobře zmapované, takže víme, že v následujících milionech let nám snad podobná katastrofa nehrozí.“ Velké hvězdy, které se jednou stanou supernovami, jsou od nás příliš daleko.

Nakonec však bude naše planeta přece jen zničena. Už teď se Slunce pomalu ohřívá a jeho výkon roste. Tento proces bude pokračovat tak dlouho, až zhruba za 1,5 – 2 miliardy let přestane na Zemi existovat tekutá voda. Asi za 6 miliard let se Slunce začne rozpínat. Pohltí Merkur a Venuši, Zemi odfoukne až kamsi k dnešní dráze Marsu a její povrch zcela roztaví. To už ale na Zemi nebude nikdo, komu by to vadilo.

Existují i další, někdy velmi excentrické hypotézy o „konci světa“, který k nám může přijít z vesmíru. Na ty se fyzika a astronoma Jakuba Rozehnala můžete nakonec zeptat sami.

Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy, pořádaný Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s populárně vědeckým magazínem Českého rozhlasu Planetárium. Můžete ho navštívit vždy jedenkrát do měsíce v Městské knihovně v Lounech, ve Fokus Kafe v Ústí nad Labem a také v Knihkupectví a antikvariátu Jaroslava Fryče Liberci. Café Nobel je jednou z klíčových aktivit projektu Otevřená univerzita, otevřená věda, který realizuje Univerzita J. E. Purkyně. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přijďte se podívat, rádi vás uvidíme!
Těší se na vás

Jana Komínová
UJEP Ústí nad Labem
&
Frederik Velinský
UJEP Ústí nad Labem a magazín Planetárium

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*