Staré pověsti … keltské? (3)

Odehrály se všechny historické události opravdu tak, jak nám předkládají učebnice dějepisu? Je v historických kronikách popsáno všechno tak, jak se to skutečně odehrálo? Nejstarší zdroje informací, staré kroniky, psali lidé, kteří byli ovlivněny – svými názory, svými panovníky a mnohdy psali na jejich objednávku. Navíc psali mnohdy o událostech, které se odehrály před stovkami let. A když nebyly po ruce písemné prameny, dovolávali se ústní tradice …a často pomohla i vlastní fantazie.

 

 

Krok

„Mezi nimi povstal muž, jménem Krok; podle jeho jména je znám hrad, již stromovím zarostlý, v lese u vsi Ztibečné. Byl to muž za svého věku naprosto dokonalý, bohatý statky pozemskými a v svých úsudcích rozvážný a důmyslný. K němu se sbíhali, jako včely k úlům, lidé nejen z vlastního jeho rodu, nýbrž i z celé země všichni, aby je rozsuzoval.“

Kníže Krok byl prý ten, kdo se ujal vlády po našem praotci. V historii známe několik nositelů podobného jména. Jméno Crocus se objevuje ve spisech římských autorů jako jméno náčelníka germánského kmene Alamanů. V 5. století byl zase znám jistý Croco jako král germánských Vandalů. Croco byl i normanský vévoda, který skončil na popravišti. Žádného z nich ale nemůžeme ztotožnit s Krokem ze starých pověstí.

Kosmas ve své kronice zmiňuje Kroka pod jménem Crocco a my přesně tento opis jména známe! Jak je známo, Keltové byli v naší zemi prvními, kdo razil mince. Na keltských mincích obvykle nacházíme jména králů či vládců, kteří je nechali razit. A hle: mezi mincemi tzv. Podmokelského pokladu se nacházely i mince se jménem Crocco!

Místo, kde byl nalezen Podmokelský poklad, je dnes označeno malým pomníčkem.

Roku 1771 byl nalezen u Podmokel na Rokycansku jeden z největších pokladů v Čechách – v bronzovém kotlíku se nacházelo asi 7000 keltských mincí. Mezi nimi byly mince s vyraženými jmény keltských panovníků. Bohužel větší část pokladu se nedochovala, neboť kníže Karel Egon z Fürstenberka jej nechal přetavit a použít na ražbu svých dukátů. Menší část pokladu je uložena ve sbírce na zámku u Donaueschingen, další část se nachází v soukromých a institučních sbírkách.  Jak se můžeme přesvědčit v knize „The Celtic World“, kterou vydal oxfordský profesor Barry Cunlyffe r. 1987, nacházely se mezi nimi i mince se jménem Crocco.

Britský archeolog Barry Cunlyffe a jeho kniha The Celtic World.

Krokův hrad se už v Kosmově době nacházel zarostlý stromovím kdesi u vsi Ztibečné. Osadu s tímto názvem však u nás nikde nenajdeme. Mezi historky panuje všeobecná shoda, že Kosmas měl na mysli obec Zbečno u dnešní Berounky.  V tom případě je asi nejpravděpodobnějším místem hradiště u Stradonic, druhé největší keltské sídlo v Čechách, hlavní keltské obchodní centrum. Navíc v jeho blízkosti leží i zmíněné Podmokly.

Zde bývala hradba keltského oppida u Stradonic.

(pokračování)

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*