Před 110 lety …

Je tomu 110 let, kdy došlo nad sibiřskou Tunguzkou k obrovské explozi. Od počátku byla tato událost připisována pádu malého asteroidu. Jenže první expedice prof. Leonida Kulika, která dorazila (teprve) v r. 1921 na místo dopadu, nalezla jen rozsáhle pokácený les, ohořelé a paprsčitě povalené stromy. Žádný kráter, charakteristický pro pády velkých meteoritů, nalezen nebyl. Těleso muselo explodovat ve vzduchu.

30.června 1908 nad sibiřskou tajgou proletělo těleso, táhnoucí za sebou ohnivý chvost a ve výši asi 5 až 8 km explodovalo.  Záblesk výbuchu zapálil les, stromy byly na ohromném území paprsčitě povaleny, ale po výbuchu nezůstal žádný kráter, ani nebyly nalezeny zbytky domnělého meteoritu. Následovaly teorie o shluku prachu,nebo o tělese charakteru kometárního jádra, tedy slepenec prachu, zmrzlých plynů i vody. Podle některých pramenů (Felix J. Siegel, 1997) těleso před svým zánikem dvakrát změnilo směr, což zavdalo důvod k domněnkám o jeho umělém původu.

Teorií, hypotéz i vyložených spekulací je ohromné množství, z nichž jen malou část lze brát opravdu vážně. I když část vědců považuje událost za vysvětlitelnou pádem kamenného asteroidu, ani dnes neexistuje úplně jednoznačná shoda nad tím, k čemu vlastně před 110 lety nad Podkamennou Tunguzkou došlo.

Z tohoto pohledu je „tunguzský fenomén“ UFO – způsobil jej neznámý letící objekt – tedy přesně ve významu této zkratky, nikoliv tedy mimozemšťané.

Zajímavé odkazy:

Před 110 lety vybuchl tunguzský meteorit. Zkoumal ho i český vědec

‚Tisíckrát silnější než Hirošima.‘ Český vědec pátrá po stopách mohutného výbuchu na Sibiři

Tunguzská záhada – nové vědecké objevy 

Tunguská událost

Tunguzský meteorit spadl jinde