Nové knihy o záhadách

Dvě nové knihy, které nedávno vyšly, napsali naši přátelé a kolegové záhadologové ing. Ivan Mackerle a MVDr. Pavel Kroupa a můžeme je vřele doporučit – nudit se u nich nebudete.

Ivan Mackerle: Tajemství pražského golema

Podivuhodná a úchvatná kabalistická legenda o pražském golemovi byla v české literaatuře obohacena o novou knihu, která je něčím mezi Meyrinkovým literárním zpracováním tohoto tématu a kabalistickou studií O. Eliáše (Golem: historická studie na podkladě okultním, Praha 1924). Po půlstoleté přestávce u nás v posledních dvou letech, nehledě na řadu přetisků starých klasiků okultizmu, vyšlo jen málo původní a zajímavé literatury z oblasti „tajných věd“ či „magických umění“. Autor, který je zaníceným badatelem v archeoastronautice, oblasti „strašidelných jevů“ a záhad vůbec, odstranil konečně tento nedostatek a podává čtenáři, vedle nového zpracování tématu pražského golema, také velmi informativní a poutavě napsaný přehled okultních souvislostí tohoto tématu. Tak je například třetí kapitola věnována velmi fundovaně napsané Lekci z kabaly. Jádrem knihy je ovšem kapitola následující, Historie pražského golema, právem označená jako „nejkrásnější židovská legenda“. Hodně zasloužené pozornosti věnuje autor i golemovu tvůrci, jímž byl proslulý pražský rabbi Lőw Jehuda ben Becalel, tajemstvími opředená historická postava z pražského ghetta rudolfínské doby. Autor ve snaze udržet napětí odbočí i k problematice rituálních vražd a černých mší. V hypotézách o golemovi však projevuje naprostou střízlivost. Prozradit zde, co sám vypátral na půdě pražské Staronové synagogy, by bylo nešetrností vůči čtenáři, který bude číst tuto poutavou knihu jedním dechem.

Ivan Mackerle: tajemství Pražského golema, Cadpress 2010,
formát 24×17 cm, vázaná kniha, 240 stran + 16 stran barevná obrazová příloha


Pavel Kroupa: Kameny krve a víry 1.

Kniha se zamýšlí nad některými problémy a záhadami neolitických svatyní Bretaně, Malty Slovenska i Čech. Vychází z konkrétních lokálních výsledků archeologického výzkumu a snaží se je posuzovat z pohledu nezaujatého amatérského pozorovatele, třídícího a hodnotícího odborné poznatky využíváním logických úvah, otázek a možných odpovědí.
Problematikou menhirů a starých osídlení v evropském měřítku se Pavel Kroupa zabývá řadu let. Není to žádný snílek, ale snaží se o racionální vysvětlení, podložené i svými vlastními výzkumy. Nedílnou součástí publikace jsou i jedinečné letecké snímky popisovaných lokalit dosud nepublikované, které pořídil sám autor.
Pavel Kroupa: Kameny krve a víry 1. Karpana, Praha 2010, 280 (140 stran fotografie).
Blíže : http://www.karpana.cz/knihy/kameny-krve-a-viry-1/
O knihu pište na : http://www.karpana.cz/kontakt/