Neviditelný fantom – podrobnosti k případu

Tento případ vlastně navazuje na seriál „UFO nad železnou oponou„. Situace však už byla trochu jiná: železná opona padla, informace od sousedů na západě nebyly tabu a naše armáda už neutajovala každou pitomost jen ze strachu, aby „nebyl průšvih“. Právě díky tomu se na veřejnost dostaly informace o zajímavém případu, kdy naše (tehdy československá) protivzdušná obrana (PVO) zachytila cosi, s čím si nevěděl nikdo rady. A vysvětlení k tomuto případu chybí dodnes.

Málo známou a nepotvrzenou předehrou k případu byl incident na stejném místě u obce Tři sekery na Chebsku 5.4.1992, kdy proti neznámému cíli startoval hotovostní letoun. Zdálo by se, že mohlo jít o překlep, ale u neznámého cíle bylo uvedeno jiné číslo cíle: 1231. Více ale o tomto případu nevíme.

O měsíc později však došlo k incidentu, který můžeme popsat podrobněji. Bylo úterý 5. května odpoledne. Krásný den, vál mírný jihovýchodní vítr, na obloze se válelo jen pár drobných bílých obláčků a dohlednost byla v tu chvíli 6000 metrů. O chvíli později dochází k aktivaci prostředků protivzdušné obrany státu. Zde je rekonstrukce časového průběhu incidentu:

Čas: 17:27 hod.
Radiolokátory PVO zachycují vzdušný objekt (cíl č. 3226) u německé obce Poppenreuth ve výšce 1500 m nad terénem a pohybující se rychlostí zhruba 100 km/hod. v kurzu 090 – tedy přímo na východ. Parametry odpovídají nejspíše malému sportovnímu letadlu.

Čas: 17:34 hod.
Objekt přelétá státní hranici v oblasti obce Tři sekery a míří do vnitrozemí naší republiky. V tuto chvíli Velitelské stanoviště PVO v součinnosti s Hlavním střediskem Řízení letového provozu řeší objekt jako sporný cíl a snaží se zjistit, zda nejde pouze o neohlášený let. Předpokládáme, že šlo především o snahu navázat radiové spojení s domnělým zbloudilým letounem. Tato snaha však vychází naprázdno.

Čas: 17:39 hod.
V tuto chvíli byl nařízen start hotovostního letounu. Z letiště v Žatci startuje letoun L-39ZA Albatros a míří do prostoru neidentifikovaného cíle s úkolem zjistit typ a imatrikulaci domnělého letounu.

Ve stejnou dobu je neznámý objekt možná spatřen ze země. V hlášení 1992.05.05.04-UFO-Velká Hleďsebe svědek popisuje, že v podvečer tohoto dne chytal ryby v rybníku Luxor (Silniční rybník).
K večeru jsem zpozoroval cosi na obloze, ale nevěnoval jsem tomu přílišnou pozornost, protože vím, že v okolí Chebu se denně „prohánějí“ desítky letadel. Najednou však objekt několikanásobně zrychlil a začal oslnivě svítit. V tomto okamžiku se začali plašit ryby v Luxoru. Vypadalo to, jako když vaří voda. Celé to mohlo trvat tak 1 – 2 sekundy. Dodnes si to neumím vysvětlit.“

Čas: cca 17:40 hod.
Objekt míjí Mariánské Lázně. A zdá se, že v tento okamžik byl spatřen dalším pozorovatelem! Podle hlášení 1992.05.05.02-UFO-Mariánské Lázně byl kolem 18:00 hod spatřen objekt, vypadající jako oslnivě třpytivý ovál či elipsa, bez křídel, pohybující se velmi pomalu po obloze směrem od západu na východ. Zdálo se, že je obrovský – 4x větší než dopravní letadla v běžné přeletové výšce – přesto však za sebou nezanechával stopu z kondenzovaných par. Nebyl slyšet žádný zvuk. Po necelých 10 minutách pozorování se počal objekt stáčet mírně doleva, pak náhle zahnul prudce doleva a zmizel za kopcem. Šlo o stejný objekt, který sledovaly radiolokátory? Domníváme se, že ano.

920505-U02-1

Pozorování objektu nad Mariánskými Lázněmi.

Čas: 17:57 hod.
Hotovostní letoun dorazil do prostoru, kde radiolokátory ukazují neznámý cíl. Po chvilce hledání hlásí, že cíl nespatřil. V tuto chvíli je však neznámý objekt veden několika různými radiolokátory, pracujícími na různých frekvencích a radiolokačním výškoměrem. Dohlednost je výborná…

Čas: 17:58 hod.
Velitelství PVO v tuto chvíli vyhlašuje signál „Narušitel“.  Je nařízen start „ostré“ hotovosti.

Čas: 18:04 hod.
Z letiště v Líních u Plzně startuje bitevní vrtulník Mi-24V a míří do prostoru neznámého cíle.

Čas: cca 18:20 hod.
Vrtulník dosahuje prostoru, kde se neznámý objekt pohybuje. Přesto objekt není opticky identifikován. V tuto chvíli, někde u obce Hvozd (okr.Plzeň-sever) objekt prudce mění kurz a zamířil na sever (kurz 005).

Čas: 18:42 hod.
Objekt se nachází u Podbořan a směřuje k Nechranické přehradě.

Čas: 18:52 hod.
Objekt prolétl východně kolem Nechranické přehrady.

Čas: 19:07 hod.
Objekt se nachází asi 3 km západně od Chomutova. Po celou dobu neustávají pokusy o optickou identifikaci objektu z letícího letadla i vrtulníku.

Čas 19:14 hod.
Objekt u obce Jirkov náhle mizí z obrazek radiolokátorů. U obce Jirkov se nachází malé sportovní letiště a tak byly pro jistotu požádány orgány policie Chomutov o prošetření možného přistání nebo havárie. Podle jejich sdělení zde však žádné letadlo nepřistálo, nebylo pozorováno ani místními obyvateli.

Konzultace s Pohraniční policií, Hlavním střediskem řízení letového provozu a velitelským stanovištěm protivzdušné obrany SRN byly negativní.

trasaletu

Trasa letu neznámého objektu podle PVO

V souvislosti s tímto incidentem se projektu Záře ozvalo ještě několik dalších svědků, ale jejich svědectví už neodpovídala časově ani nebyla příliš věrohodná. Přesto jedno svědectví je v této souvislosti zajímavé, neboť může naznačovat další pohyb neznámého objektu.

„Je to už řada let (v té době mi bylo 13), ale to co jsem viděl zůstane stále uvnitř mě a nikdy na to nezapomenu. … Toho podvečera jsem se šel proběhnout a v půlce kopce za domem mne něco zastavilo a jako by řeklo otoč se a podívej. To co jsem viděl byl kovově lesklý předmět připomínající tvar cvičného proudového letounu L-39 bez ocasní plochy a křídel. Zvuk, který objekt vydával by se dal přirovnat ke tlumenému a úplně neslyšnému šumu, který jsem do dnes nikdy už neslyšel.
Objekt jsem začal pozorovat u předělu či ohybu hor u Oseka (okr. Teplice) a dále Teplice-Krupka a podél hor ve vodorovném letu směrem na Ústí n. Labem, kde se mi unikl pohledu. Svůj běh jsem nedokončil a vše okamžitě běžel říct domů.“
Sledoval tento svědek opravdu onen neznámý objekt, který měl podle radiolokátorů nad Jirkovem zmizet? Nebo šlo právě o hotovostní letoun L-39? Bohužel svědek byl jen jeden a svojí výpověď už nikdy neupřesnil.

Souhrn hlášení UFO, které by mohly mít souvislost s tímto případem:

Případ Popis Hodnocení Souvislost s případem
1992.04.05.01-UFO-Tři Sekery v tento den startoval hotovostní letoun proti neznámému cíli B neověřeno
1992.05.05.04-UFO-Velká Hleďsebe světelný bod na obloze, náhle zrychlil a začal oslnivě svítit B souvisí s případem 1992.05.05.01 !
1992.05.05.02-UFO-Mariánské Lázně nehlučně manévrující oslnivě stříbřitý ovál C souvisí s případem 1992.05.05.01 !
1992.05.05.03-UFO-Horní Kozolupy ostré bílé světlo z oblohy bez viditelného zdroje B hlášeno dodatečně, nejasné datum, jiný čas
1992.00.00.16-UFO-Jirkov dvě červeně zářící koule pronásledované vojenskými letadly nepříliš věrohodné, nesouhlasí čas
1992.05.05.06-UFO-Chomutov jasně svítící objekt nad nákupním střediskem B nesouhlasí čas
1992.05.05.05-UFO-neznámé místo kovově lesklý podlouhlý objekt vzhledu letounu bez křídel vydávající tichý šum C souvisí s případem 1992.05.05.01 !

Závěr vyšetřování případu čs.armádou:

Z rozboru případu vyplývá:

– Cíl byl zachycen a po celou dobu letu sledován několika radiolokátory o různé vlnové délce. Je tudíž nepravděpodobné, že by se jednalo o omyl nebo o klamný (imitovaný) cíl.

– Podle meteosituace je vyloučeno, že by se jednalo o aerostaty nebo kumuly unášené větrem. Toto vylučuje i manévr objektu.

– K přepadu narušitele byly použity takové prostředky, které odpovídaly charakteru letu cíle. Je prakticky vyloučeno, že pokud by se jednalo o letoun či vrtulník event. jiný létající objekt běžných rozměrů, nebyl by tento střetnut.

– Událost doposud postrádá logického vysvětlení.

mapka celého incidentu

mapka celého incidentu

 

1 thought on “Neviditelný fantom – podrobnosti k případu”

  1. „několika radiolokátory o různé vlnové délce“
    Je otázka zdali je náhodou nemohli vědět předem ty frekvence těch radiolokátorů případně i toho radio výškoměru.
    Klidně to mohlo být zcela tajné cvičení, kdy by se to oznámilo jako cvičení jen v případě, kdy by se to ještě víc vyhrotilo.
    Prostě zkouška super tajné rušičky jinou složkou armády – důkaz toho jak je účinná. Protože je super tajná – neboť jak je vidno spoustu toho dokáže – nebylo její použití po akci oznámeno – aby právě nedošlo k prozrazení existence rušičky podobných možností. Nemám na mysli jeden kus na jednom místě – mohlo jít třeba o více vozidel vhodně předem rozmístěných, které na vysílání rušení (vytváření falešného radarového odrazu) koordinovaně podílely.
    Oni se prostě ve vojenské oblasti tají a to i podle zákona i v demokratických zemích – prostě né vše je veřejné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*