Neobjasněné případy UFO v roce 2009 (9)

V tomto seriálu článků vás chceme seznámit s případy uplynulého roku, které byly vyhodnoceny v kategorii „C“, tedy pozorování UFO, které zůstaly neobjasněné, u kterých se nepodařilo nalézt žádné vysvětlení. Je  třeba upozornit, že možnosti projektu Záře nejsou neomezené a že se i za těmito případy může občas skrývat něco známého, nebo i výmysl, který se nepodařilo odhalit. Nicméně právě tyto případy jsou tím nejzajímavějším, s čím jsme se měli možnost zabývat, protože jsme většinou udělali maximum, aby se nám je podařilo objasnit.Co se za nimi skrývá? Nějaké dosud neznámé přírodní jevy? Tajné zkoušky supermoderní vojenské nebo komerční letecké techniky? Nebo snad opravdu návštěva z vesmíru? Nebo z jiného prostoru? Anebo z jiného času? Nevíme. Můžeme jen spekulovat v rámci těchto hypotéz, případně vymýšlet hypotézy zcela nové. Důležité je už jenom to, že tyto případy probouzí naší touhu po poznání, naší fantazii a snahu více poznat a pochopit svět kolem nás.

===

Označení případu:  UFO 2009.10.21.01-Kozlany
Datum: 21.října 2009
Místo: Mezi obcemi Kozlany a Milonice okr. Vyškov na silnici II.třídy

Autentické svědectví:
Cestou automobilem ze zaměstnání domů jsem spatřil dle výše popsaného letící kruhově svítící objekt, který letěl přímo proti mě a přeletěl mě a pak se vzdaloval. Zpomalil jsem asi na 20km/h ale ze strachu, možná překvapení, jsem zastavil až mě přeletěl, otevřel jsem dveře a chvíli pozoroval objekt jak se vzdaluje. Nezaznamenal jsem zvuk jen mírné vzdalující se svištění.

Objekt letěl z jihovýchodu na severozápad. Objekt měl kruhový tvar, byl lemován mírně pulsujícími bílozelenými světly po obvodu, umístěnými po dvojicích a ve středu měl jedno stále svítící červené světlo.  Byla jasná noční obloha a objekt přeletěl přímo nad pozorovatelem podle jeho odhadu v 50ti až 100 metrové výšce. Jeho velikost v tom případě přirovnal k asi dvoj až trojnásobku osobního automobilu.  Let byl rovnoměrný přímočarý.

V takovýchto případech je vždy v podezření letecká nebo vojenská technika, navíc se nedaleko nachází vojenský újezd Březina. Jenže osvětlení objektu tomu neodpovídalo. V obdobných případech nočních letů vojenských vrtulníků byl sice pozorován nazelenalý nebo namodralý prstenec vytvořený světly na koncích listů vrtule (toto osvětlení používají vojenští piloti k nacvičování letů podle přístrojů), avšak nikdy stálé červené světlo. Navíc zde pozorovatel zastavil a vystoupil z auta, vrtulník by pak zcela jistě poznal a hlavně uslyšel. Pokud jsme však vyloučili vrtulník, nic jiného už pak předmět nepřipomíná. Snad ještě RC model (radiem řízený model) letadla nebo vrtulníku, jenže ten by neletěl z velké dálky rovně a přímo, neboť by se majiteli brzy dostal z dosahu vysílačky a z dohledu.