Neobjasněné případy UFO v roce 2009 (4)

V tomto seriálu článku vás chceme seznámit s případy uplynulého roku, které byly vyhodnoceny v kategorii „C“, tedy pozorování UFO, které zůstaly neobjasněné, u kterých se nepodařilo nalézt žádné vysvětlení. Je  třeba upozornit, že možnosti projektu Záře nejsou neomezené a že se i za těmito případy může občas skrývat něco známého, nebo i výmysl, který se nepodařilo odhalit. Nicméně právě tyto případy jsou tím nejzajímavějším, s čím jsme se měli možnost zabývat, protože jsme většinou udělali maximum, aby se nám je podařilo objasnit.

Co se za nimi skrývá? Nějaké dosud neznámé přírodní jevy? Tajné zkoušky supermoderní vojenské nebo komerční letecké techniky? Nebo snad opravdu návštěva z vesmíru? Nebo z jiného prostoru? Anebo z jiného času? Nevíme. Můžeme jen spekulovat v rámci těchto hypotéz, případně vymýšlet hypotézy zcela nové. Důležité je už jenom to, že tyto případy probouzí naší touhu po poznání, naší fantazii a snahu více poznat a pochopit svět kolem nás.

===

Označení případu:  UFO 2009.07.30.01-Hodonín
Datum: 30. července 2009
Místo: Hodonín město


V roce 2009 byla více než polovina ohlášených UFO způsobena létajícími lampiony. Jejich vlastnosti, vzhled a chování ve vzduchu jsme si v projektu Záře pečlivě nastudovali a vyzkoušeli i v praxi. Díky tomu jsme byli schopni poměrně rychle rozeznat ohlášené lampiony od ostatních případů a tím čelit tomu, abychom byli lavinou lampionových případů zavaleni. Ale platilo to i naopak: nyní jsme přesně věděli, co lampiony nedokážou. K takovému případu došlo i v červenci 2009, kdy nad Hodonínem přelétla trojice světel seřazených za sebou v přímce těsně za sebou. Objekt vypadal jako tři za sebou letící satelity, mezi světly byl rozestup velikosti půlky měsíce v úplňku. Jenže trojice objektů přelétla celou oblohu přímo nad hlavami svědků během pěti vteřin! Zvuk stíhaček se nekonal, bylo naprosté ticho.

Autentické svědectví:
„Objektu jsem si všiml když se objevil na jednom konci horizontu a přeletěl neslyšně ohromnou rychlostí v přesné formaci (3 světla za sebou) přes celou oblohu až zmizel v nedohlednu. Často pozoruji oblohu, poznám co je satelit, co letadlo a co padající meteorit. Toto vypadalo jako 3 satelity letící za sebou obrovskou rychlostí. Přes celou oblohu to přeletělo asi za 5 vteřin. Viditelnost byla 100%, žádné mraky, naprosté ticho.“
„Bohužel na datum si přesně nevzpomenu, ale určitě to bylo nějak okolo toho 30.7.2009, čas jsem uvedl ve formuláři velmi přesně. Tehdy jsem se ihned po přeletu podíval na hodinky.
Rozestupy mezi světly se neměnily, svítily konstantně bíle celou dobu přeletu. Světla byly v jedné lajně a poměrně daleko od sebe na to, aby se jednalo o nějaké letadlo, navíc bylo absolutní bezvětří a neslyšel jsem žádný zvuk. (náčrt objektu a srovnání s měsícem v úplňku je v příloze).

„Moje poloha tehdy byla přesně (GPS Loc: 48°50’49.16″N, 17°7’47.965″E), na mapy.cz je to zde:


„Rozhled jsem měl velmi dobrý, protože objekt letěl ve směru silnice (viz přiložený obrázek), takže jsem ho viděl jasně po celou dobu přeletu. Červený bod s číslem 1 byla má poloha. Červeno-žlutá šipka ukazuje směr přeletu objektu. Dá se tedy říct, že jsem měl rozhled téměř bez překážek, protože objekt letěl nad silnicí a viděl jsem ho bez přerušení celou dobu přeletu.
Objekt působil dojmem, že je velmi vysoko a letí velmi rychle. Světla nesvítila moc jasně. Daly by se přirovnat k letícímu satelitu, od kterého se odráží světlo ze Slunce. Vypadalo to jako 3 letící satelity velmi velkou rychlostí za sebou.“

O co se tedy mohlo jednat?  Zanikající družice, či spíše její části, se obvykle pohybují na obloze pomaleji.  Trojice rovnoběžně letících  meteorů je krajně nepravděpodobná, kdyby šlo o rozpadající se meteorit, neletěly by jeho části v přímce za sebou. I když je určení skutečné vzdálenosti a rychlosti u neznámého objektu nemožné, lze přeci jenom odhadovat: kdyby šlo o objekty velmi blízké (např. lampiony ve vzdálenosti několika metrů), nebyl by průlet tak rychlý po celou dobu, vlvem perspektivy by došlo ke zpomalení při odletu. Ani v tomto případě jsme tedy vysvětlení nenašli…

3 komentáře na “Neobjasněné případy UFO v roce 2009 (4)”

 1. Nejlogičtějším „přirozeným“ vysvětlením se mi zdá být projekce bodového zdroje světla (resp. více spřažených zdrojů světla) na nějakou vrstvu atmosféry – jemná mlha či krystalky ve výšce či jiný atmosferický jev, nejevící se pozemnímu pozorovateli jako mraky. To by odpovídalo jak rychlosti pohybu, tak velikosti a hlavně seřazenosti a dodržování úhlových rozestupů.
  Lasery z diskotéky? Pátrací reflektor/y? Nebo v případě nízké projekční vrstvy reflektory jeepu?
  Celá tato teorie samozřejmě stojí a padá s existencí oné projekční vrstvy. Ta by musela:
  -mít dostatečnou odrazivost na to, aby na ní byly vidět zaostřené světelné paprsky ze země
  -mít přitom dostatečnou světelnou propustnost, aby skrze ni byl vidět měsíc a nejevila se jako oblačnost
  -být dostatečně souvislá v ose pohybu světel

 2. taky jsem viděl to samé, ale světla byly červené, ohromila mě rychlost jakou to letělo… posílal jsem to i na záři, ale ti mi napsali, že to byly lampiony… s tím ale já v žádném případě nesouhlasím

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*