Identifikace UFO: Zemská světla

Není plně jisté, zda tento jev označovat za identifikaci UFO, neboť – podobně jako třeba kulový blesk – není dosud zcela objasněn. Předpokládá se však, že existuje a na jeho konto se připisuje mnoho pozorovaných a jinak neobjasněných jevů. Zemská světla (Earth Lights) jsou vzácným světelným jevem, souvisejícím s tektonickou energií.

 

1.2.5. Zemská světla

Charakteristické znaky:
– světelné útvary různých barev a tvarů
– vyskytují se poblíž geologických zlomových linií
– jejich aktivita je spojena se seizmickou aktivitou

Jde o poměrně vzácný jev, který není posud úplně objasněn. Na jeho možnou podstatu upozornil poprvé v roce 1975 americký profesor Michael Persinger. Všiml si, že se podél geologických linií ve zvýšené míře objevují častá pozorování UFO a dokonce i Mariánských zjevení. Nabídl možné řešení těchto fenoménů v tzv. Tectonic Strain Teorii (TST). V seizmicky aktivních místech dochází obrovskému napětí v zemské kůře. Toto napětí může při vhodném složení hornin vytvářet piezoelektrický efekt a díky jemu pak vznikají velmi silná lokální elektrická a elektromagnetická pole. Ta mohou ovlivňovat činnost mozkových spánkových laloků u člověka a způsobovat různé halucinace (zjevení). Zároveň ale tato silná pole způsobují ionizaci vzduchu a velmi pravděpodobně jsou zodpovědná za vznik různých světélkujících útvarů, které jsou následně pozorovány jako UFO. Tyto světélkující útvary se pak mohou pohybovat i proti větru a to někdy dosti velkou rychlostí.

 Tato světla bývají pozorována na mnoha místech zeměkoule, na některých lokalitách mají dokonce díky svému častému výskytu i vlastní pojmenování.

 Známou lokalitou je například Boulia v Queenslandu v Austrálii. Tam jsou nazývány „min-min“ světla podle stejnojmenného místního hotelu. Zdejší světla podrobně studoval Prof Jack Pettigrew z queenslandské university a v roce 2003 publikoval své závěry ve studii „Min-min Lights and Fata Morgana“.

 Ve Spojených Státech se tato světla nazývají „spooklights“ . Nejznámější lokality výskytu těchto světel jsou: Maco Station Light (North Carolina), Brown Mountain Light (North Carolina), Hornet Spooklight (Missouri), Marfa Lights (Texas), the Yakima Lights (Washington), Anson Light (Texas), Dover Light (Arkansas) a Hebron Light (Maryland). Podobná světla najdeme i v Thajsku (Bang Fai Phaya Naga).

 Samostatnou kapitolu tvoří známé údolí Hessdalen v Norsku. Toto asi 12 km dlouhé údolí ležící jihovýchodně od Trondheimu má asi 150 obyvatel. Ti zhruba od roku 1981 pozorují zvláštní světla pohybující se ve vzduchu, někdy nad střechami domů, jindy vysoko na obloze. Vzhledem k častému výskytu těchto světel zde norští vědci zřídili pozorovací stanici vybavenou mnoha přístroji, mezi nimiž nechybí četné kamery a infrakamery, spetrální analyzátor, radary i seizmograf. Co projekt Hessdalen odhalil?

Vědci pozorovali tři typy světel:

  1. Malé a silné bílé nebo modré záblesky, ukazující se kdekoli na obloze

  2. Žlutá nebo žlutobílá světla v údolí, nad střechami a někdy dokonce na zemi. Mají delší životnost (až hodinu!) a někdy vykazují značné zrychlení a rychlost.

  3. Více světel v pevné vzdálenosti od sebe, většinou dvě žluté nebo bílé s červeným vpředu.

 V závěrečné zprávě projektu Hessdalen se píše: Nenašli jsme, co tento jev je. To však lze očekávat jen stěží.. Ale teď víme, že ať je to cokoliv, je možné to měřit.

 Zemská světla jsou tedy fenoménem, kterýž leží na pomezí neznáma. Víme o jejich existenci, jsme si celkem jisti jejich přírodním původem, avšak neznáme princip, jak vlastně vznikají, jak fungují. Jsme tady v podobné situaci, jako u kulového blesku.

 Jako UFO zatím nebyl v ČR tento jev hlášen.

 Další informace najdete:
Original Hessdalen Technical Report
Geophysical Meteors Page
Earth Lights and UFOs
Encyclopaedia Entry: Earth Lights,

 Čtěte také další díly seriálu.

 

3 komentáře na “Identifikace UFO: Zemská světla”

  1. Jev na obrázku je tzv. cirkumhorizontální oblouk, jedná se o vzácnější halový jev, vzniká lomem na 6tibokých ledových destičkách v mraku cirrus nebo cirrostratus. Nic záhadného ani nevysvětleného, přestože tento konkrétní příklad je atypický malou oblačností, nachází se však vůči Slunci a pozorovateli na správné pozici a obsahuje potřebný typ ledových krystalků. Že se mraky zdají být nízko nad zemí je optický klam. U nás je tento jev pozorovatelný několik týdnů kolem letního slunovratu.

  2. Moc to oblouk nepřipomíná, ale halovému jevu by mohlo nasvědčovat duhové zabarvení světla. V tom případě by světla se zemětřesením nesouvisela a šlo by o náhodu. Každopádně díky za upozornění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*