Identifikace UFO: Eliášův oheň

Vzácnější druhy elektrických výbojů v atmosféře se mohou snadno stát neidentifikovanými objekty, čili UFO. Vysoké napětí vznikající v bouřkových mracích nevyvolává jen klasické čárové blesky, jejichž projevy dobře známe. Pokud není napětí dostatečně vysoké, aby vznikl čárový výboj, může na vyvýšených místech, zejména na stromech, vrcholcích střech, antén a stožárů, vzniknout tzv. Eliášův oheň.

1.2.4. Eliášův oheň

Charakteristické znaky:
– mihotavá světla na ostrých hranách předmětů
– při bouřkovém počasí
– tiché nebo žádné zvukové projevy

Doutnavý výboj, hrotový výboj, trsovitý výboj, koróna, Eliášův oheň – setkáte-li se s některým z těchto termínů, vězte, že jde o jeden a tentýž jev. Asi nejznámější název Eliášův oheň, nebo oheň svatého Eliáše, vznikl u námořníků, kteří jej nazvali podle svého patrona (Erasmus = Eliáš). Často jej pozorovali na stožárech lodí, kde vystupoval z jejich špiček a konců ráhen jako mihotavý nafialovělý nebo namodralý světelný výboj.

Tento druh výboje vzniká v nehomogenním elektrickém poli, jehož intenzita není dostatečná k vytvoření lavinovité ionizace a tedy vzniku kanálu čárového výboje (blesku). Vzniká vždy na ostrých hranách, kde je díky malému poloměru elektrody generováno do vzduchu silné elektrické pole. Samotný výboj se však nešíří dále do prostoru a hoří jen v těsném okolí elektrody (země). Proto jej na zemi pozorujeme na ostrých hranách střech, hromsvodů, antén, na stožárech a objevuje se i na letadlech. V přírodě se vyskytují dva typy tohoto výboje. První, „krátký“, je tichý a má modrou nebo nafialovělou barvu. Druhý, „dlouhý“, má bílou nebo namodralou barvu a je často doprovázen praskavým zvukem nebo bzučením.

 Eliášův oheň na křídle letadla (zdroj)

Eliášův oheň způsobuje nepříjemné ztráty na vedení vysokého napětí, kde jej můžeme také často pozorovat a dokonce slyšet jeho sršivý, praskavý zvuk. Tento výboj dále zůpsobuje rušení radiového spojení, je zdrojem ozónu a také silně zvyšuje korozi kovových částí elektrických vedení a narušuje jejich izolaci. Pro člověka je tento výboj neškodný, avšak při bouřce je varováním, že do toho místa může brzy udeřit normální čárový blesk.

Při nočních bouřkách, kdy je snížená viditelnost, může být mihotavé světlo Eliášova ohně snadno pozorováno jako neidentifikovaný létající objekt, i když zatím v České republice nebylo zaznamenáno pozorování tohoto jevu jako UFO.

Další informace o tomto zajímavém jevu najdete zde:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Eli%C3%A1%C5%A1%C5%AFv_ohe%C5%88
http://www.astronomie.cz/2009/09/eliasuv-ohen/

Čtěte také další díly seriálu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*