Identifikace UFO: Kulový blesk

Kulový blesk je přírodním jevem, jehož existence je sice vědou uznávána, ale není ani přesně definován jeho původ. Nejčastěji se předpokládá, že jde o nějaký druh elektrického výboje, neboť jeho elektrická podstata je evidentní. Ve skutečnosti ale zatím vůbec nevíme, jak vlastně kulový blesk vzniká, jaké děje v něm probíhají, ani co způsobuje jeho nevyzpytatelné chování.

 

1.2. Výboje v atmosféře (elektrometeory)
1.2.1 Kulový blesk

Charakteristické znaky:
– světelný útvar (nejčastěji koule)
– nejčastěji bílé barvy (někdy namodralý nebo červený)
– obvyklá velikost 3-20cm ne víc než 50cm
– doba trvání kratší než 120s
– pohyb nezávislý na směru větru
– často před, při nebo po bouřce (není ale podmínkou!)

Kulový blesk se někdy objevuje těsně po úderu klasického čárového blesku, jindy však vzniká zcela spontánně a dokonce i za klidného počasí. Po svém vzniku se kulový blesk pohybuje různými směry, stojí na místě nebo je unášen větrem. Někdy se jeví lidem, kteří se jej dotknou, jako neškodný a neublíží jim, jindy se projeví jeho energie velmi ničivě. Někdy zaniká prostým zhasnutím, jindy silnou explozí.

Kulový blesk, který se objevil v jednom brněnském bytě 28. října 2000, nejenomže poničil zařízení bytu, ale majitelce způsobil popáleniny ruky i obličeje. V tomto případě bylo velmi zajímavé, že dva další svědkové události popsali zvláštní jev, kterým měly být změny v utváření prostoru v blízkosti blesku. Údajně se prostor deformoval a došlo jakoby k nafukování místnosti a zároveň cítili tlak směrem od blesku. Když pak blesk vyletěl z místnosti, podivné deformace zmizely.

Jindy naopak kulový blesk proletěl v blízkosti skupinky lidí, z nichž jeden po něm mávl rukou – a ta prošla bez jakéhokoliv odporu. Těsně poté, ale vlétl do chléva, kde zabil pět krav.

Teorií, které se snaží vysvětlit původ tohoto zváštního jevu, je mnoho. Žádnou z nich se zatím nepodařilo prokázat a experimentálně ověřit. S kulovým bleskem mají totiž vědci stejný problém, jako obecně s UFO: objevuje se před překvapenými a většinou laickými svědky, takže jsou odkázáni pouze na zprostředkovaná svědectví. Na nějaký experiment nebo měření s existujícím kulovým bleskem můžeme bohužel zapomenout. Jak je možné, že se náhle soustředí tak obrovská energie do jednoho malého útvaru? Jak se to udrží pohromadě? Jaké povahy je ta energie? Otázek je mnoho a tak zbývají pouze ty teorie. Tady jsou nejznámější:

Plazmová teorie – podle této nejčastěji citované teorie jde o shluk ionizované plazmy, která je při „životě“ udržována jakýmsi elektromagnetickým zámkem, který zabraňuje jejímu rozptýlení.

Křemíková teorie – jde o páry atomárního křemíku (odpařeného po úderu blesku), které pomalu oxidují.

Geofyzikální teorie – kulové blesky se podle ní vyskytují v mástech zemských zlomů a souvisejí s piezoelektrickým jevem, vznikajícím při tlaku na krystaly křemene

Porucha časoprostoru – poměrně exotická teorie, předpokládající místní deformaci časoprostoru, podobně jako jí vytváří superhmotná tělesa, např. černé díry.

V rámci projektu Záře bylo jako kulový blesk vyhodnoceno clekem 8 pozorovaných jevů. Jako příklady lze uvést:

1996.11.00.01-Olšany u Prostějova„To co jsem kdysi viděl já bych pojmenoval nejspíše jako URO –
Unidentified Rolling Object. Bude to tak deset let, jel jsem v listopadu kolem 5-6 hod. ráno po čtyřproudové silnici od Olomouce na Prostějov. Bylo sucho a jasno, svítily hvězdy, ale v dálce za Prostějovem, odhadem tak 20-30km jsem viděl bouřku, občas se blýsklo. Zhruba v polovině cesty mezi oběma městy je táhlá levá zatáčka. Silnice byla úplně prázdná, jel jsem v levém pruhu cca 120km/h. Najednou se zpod středového svodidla vykutálelo něco malého kruhového, silně žlutě zářícího s temným středem. Vypadalo to asi jako silně ozářené cédéčko.Mířilo to přímo do mé jízdní dráhy, pod auto mezi kola. Podvědomě jsem se na sedadle nadzvedl a očekával náraz. Nic se však nestalo, auto přejelo nad předmětem a ve zpětném zrcátku jsem jen stačil zahlédnout mizející objekt, stále silně zářící ale teď mírně do červena. Pokračoval ve své dráze přes cestu směrem ke krajnici. Než jsem se vzpamatoval, byl jsem už o pár set metrů dál. Otočit se na čtyproudovce samozřejmě nešlo, couvat jsem taky nechtěl takže tím příběh skončil. Za dne jsem se ještě podíval na ty středove svodidla – pro oba směry jsou tak blízko u sebe a bez zeleně, že by se mezi ně nikdo nemohl schovat, kdyby chtěl házet předměty po autech. Zůstala mi jen nevyřešená hádanka. Snad kulový blesk?“

2009.07.00.01-UFO-Horní Jelení „Začátkem července, když byla na Jelení velmi silná bouřka, vracela jsem se asi v 22 hodin od kamarádky v dešti na chatu po „zadní“ cestě s výhledem na louky Dolního Jelení. Uhodilo pár blesků a pak nastala delší pauza; stála jsem právěna úrovni naší chaty když se ve výšce nad červenou myslivnou objevila zářící oranžovo-červená koule. Jevila se mi malá, jakoby měla jen nějakých 12 cm, ale mohla být ve skutečnosti mnohem větší, klidně i přes půl metru; mohla být ode mne ve vzdálenosti 500 m až kilometr. Asi po minutě hlasitě explodovala a její zářící „zbytky“ se rozlétly paprskovitě do všech stran. Charakter zvuku exploze se lišil od hromu, bylo to takové sušší, asi jako když vybuchne granát. Přestože normální hrom mne neleká, nyní jsem se lekla, až jsem vykřikla. Pak bylo zase pár minut ticho, než znovu začaly bít blesky a spustil se pořádný déšť.“

Další informace o tomto zajímavém jevu najdete zde:

kniha doc. Ivana Štolla “Tajemství kulového blesku” – nakl. Horizont 1988
http://www.aldebaran.cz/forum/viewtopic.php?t=1312&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=f78384735a260233cc9b8d715d389ad6
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kulov%C3%BD_blesk
http://www.chmi.cz/meteo/rad/blesk/blesk_data.php

Čtěte také další díly seriálu.

 

31 komentářů na “Identifikace UFO: Kulový blesk”

 1. „Plazmová teorie – podle této nejčastěji citované teorie jde o shluk ionizované plazmy, která je při „životě“ udržována jakýmsi elektromagnetickým zámkem, který zabraňuje jejímu rozptýlení.“

  Je to reálná věc ten jakýsi magnetický zámek – plasma pohlcuje elekromagnetické vlny a aby je mohla pohlcovat, tak musí velikost kuličky odpovídat v jistém poměru vlnové délce.
  Jakmile se zvětší tak automaticky je přestane pohlcovat a tudíž se začne zmenšovat a tak se zpět naladí na jejich frekveci.
  Na zákadě ruzného šíření elekromagnetických vln se pohybuje prostorem.
  Pokud dojde energie elek. vln. postupně prožije klidné stáří – pokud náhlé vychladne ihned a tak vznikně menší exploze.
  Změny chovaní – nejspíš projetí dalšího silného blesku v původním belskovém kanále pro generaci elektromagnetickych vln viz níže, a tím změna a to náhlá jeho parametrů.

  Kapica to popsal docela dobře – jediný důvod nepřijetí nebyla prokaázána doposud existenece přídorního generátoru vln po delší dobu – jediná možnost je zřejmě opakované malé výboje v původním bleskovém kanále – něco na způsob v začátích radiotechniky používaného jiskřiště.

 2. A ještě toto dodám.
  Líčení čertu a jejich řádění v kuchyni v různých lidových vzkazkách je dle všeho jen líčení zkušenosti s kulovám bleskem.

  Takže pozorovaní a existence „čerta“ má dle všeho reálný základ v pozorovaníkulového blesku.

  1. Jednou jsem zaslechl v jednom dokumentárním filmu o 2. světové válce zajímavou větu, že námořníky na německých ponorkách u elektromotoru občas popálily miniaturní kulové blesky.

  2. Ahoj nevím co si mám o kulovém blesku myslet, v jistých případech je sám spojován s ufo, kdy světelné to koule provázejí a honí letouny, či vrtulníky či naopak, vše vypadá jako by ten blesk sám myslel, na podobují onen pohyb vrtulníků či některých lidí, sám nevím, nevím rozhodně nevznikají jen za letní to bouřky, ale dá se s nimi setkat i v zimně. Co to přesně je a co ho utváří? No zajímavé je že se dokáží oběvit a zmizet a mněnit velikost a dokonce odporují všem fyzykálním to zákonům o pohybu.Může být blesk inteligentní to formou života? Nevím svím způsobem může jít o vysoko elektro inpulzivní organizmus s nižší hustotou molekulární, atomové to hmoty.Vyplívám tak s organického to života, jenž je sám zířen elektronickými to inpulsy, mezy jednotlivými to bunkami, jenž tak šíří informace.V životě je mnoho živočichů, jenž sami dokáží za jistých to chemicko biologických to procesech vytvářet elektřinu, a mohou vás po svém to vydráždění zasáhnout proudem. Celková hustota hmoty látek je sama zířena, návazností molekul a atomů a magnetického to pole, kdy částice mezi sebou neustále kmitají jde jen o definaci vzniku hmoty, a její přemněnu z neživé na živou, co nacházíme v neživé přírodě, nacházíme ve složení hmoty v té živé, celkové složení se neliší.Mnohé složení organizmu s nižší hustoto je podobné jako to naše jen celková hustota je volnější a řidčí. V jistých vecech známe organizmy jenž se sami živí energíí, a to el. proudem tak, že doslova pojídají nabité elektrony, co když se tento organizmus sám takto žíví a zároveň se i elektřinou chrání?Moje celkové setkání s bleskem je že se mi spíše vyhýbal ale přesto reagoval na můj pohyb, tak jak zní některé to výpovědi pilotnich to svědků letounů a vrtulníků, jenž popisují ufo,nevím co na to říct,reaguje na pohyb a po celkovém mém to přiblížení se tento oběkt zdaloval, přesto po mém to zastavení začal napodobovat pohyby na určité to strany, pak když jsem přistupoval blíž, oběkt začal jen couvat aniž by měnil směr, když sem se zastavil, sám se pak na určitý kus přiblížil, je možné že tento organizmus sám reaguje na elektro magnetické to pole jiných to oběktů i organizmů ve svém to okolí, a je jím buďto přitahován či odpuzován, pokud to ovšem organizmus teda je? Co jsem jinak slyšel blesky mohou procházet hmotou aniž by ji poškodily, přesto jsou i vyjímky kdy k poškození dojde.

  3. Nevím co nato říct, celkové chování je různé, někdy jsou zcela neškodné a jindy ničivé, co vlastně vede k onomu vydráždění a uvolnění tak vysoké to energie a co je nutí pohybovat se tak, jako by samy myslely? Ano jistě vědci samy zkoušeli mnohé to pokusy s blesky, kdy se podařilo sformovat energii do podoby koule, ale přesto to nevysvětlí mnohé jiné to chování náhodné to inteligence. Co se uskupení energie blesku týče, dá se vysvětlit
   funkcí hvězdných to pulsarů, kdy je soudružnost je sama zířena již zmíněnou, to Plazmovou teorií – podle této již citované teorie jde o shluk ionizované plazmy, která je při „životě“ udržována jakýmsi elektromagnetickým zámkem,jenž brání rozptýlení.Zároveň tak dochází i mnoha četnému to obrácení polarity magnetického to pole,kdy se poly propojují a vniká tak oblouk, jako když spojíte poli na baterii, to působý energetické to pulzujicí to výtrisky, jedná se o o samočinou elektro lizu, a studenou to fuzi plazmatického to jádra.

  4. Studenou to fůzý se rozumý onen energenický to výron, jenž neprodukuje záření a radiaci, jde v podstatě o čistou a přesto ničivou energii, jenž vychází ze samotného to jádra pulzarové to hvězdy,přesto je i známa tepelná to fůze, jenž je opakem studené a dochází k uvolnění záření i radiace, je tvořena především stěpením to atomů, plazmatického to jádra, a je produkována hvezdami, jako naším to sluncem.

  5. Co se blesku ještě týče.Svým způsobem jde o definici možných dvou odlišných to jevů a to živým organizmem a pohým seskupeným to výbojem vyvoláným vědci, jenž je na zemi jiného rázu než ve vesmíru, tudíž podléhá z cela 2 odlišným to podmínkám trvání vlivem vyvolávajících faktorů.

    1. Mimochodem, pokud začínáte každou svou větu „nevím …“ tak to je zřejmě důvod, proč ty bláboly píšete sem, protože v hospodě by byla (negativní) reakce okamžitá. Češtinu máte na úrovní třeťáka, ale chyby sekáte všude jako na běžícím pásu. Sorry nemá to hlavu ani patu ani se na to nedá číst.

   1. Já se poseru smíchy: „elektro líza“, to je nová postavička ze simpsonů? „Studenou to fůzý“ jste myslel co? Asi ten váš „Vítrysk“ anebo „oběkt“.. Heleďte pane, ve vašem případě je ten blesk skutečně o mnoho inteligentnější, protože nepíše ožralý bláboly do diskuse se svou mrzkou znalostí Češtiny a velice nízkou mírou pochopení fyzikálních „to“ jevů.

    1. přesně! Anton Špelec, prosím příště bez urážek. Viktor napsal co si myslel, napiště slušně, že s tím co napsal nesouhlasíte, vyvraťte jeho teorie nějakou vaší a všechno pěkně v poklidu. Máme mezi sebou dislektiky, diskrafiky atd atd… to ještě neznamená, že je musíme urážet. Děkuji pane Anton za pochopení. Lukáš

   2. Jelikož se pán už více neozval, tak se domnívám, že to opravdu psal v delíriu, vzhledem k času jeho příspěvků a jejich časové posloupnosti. Ano, je hezké číst fundovaný názor, který je podložený fakty, nebo alespoň hypotézy, které se na reálných faktech zakládají. Ale příspěvek pána bych napsal, tak po osmém pivu, kdybych byl esoterik. Holt někdo používá v argumentaci fakty a logiku a někdo jiný svoje pocity a dojmy.. to je celé, co jsem tím chtěl říct. A pokud to někoho uráží, tak se může ozvat.. :-D nezlobte se na mě, ale po stránce Češtiny, to bylo naprosto to poslední, co jsem komentoval. Spíše jde o to, že není vhodné začínat věty „Nevím ale, …“ a před každé slovo cpát „to“ (druhý případ je disgrafie), tedy ve zkratce, pokud se na to nedá dívat, nedá se to číst, tak je lepší to nepostovat. Asi jako tento zbytečně přebujelý a dlouhý příspěvek, který nikoho nezajímá.

    1. Hm, Viktor nepsal zrovna plynule, ale když dokážeš odhlédnout od formy, napsal zajímavý přehled doplňujících věcí o kulovém blesku.

     A má tam jednu, podle mě věcnou a důležitou věc – že to, čemu říkáme kulový blesk, může být klidně několik různých jevů s odlišnou příčinou a podstatou.

     Viz k tomu i „kulové blesky“ zraňující námořníky kolem motoru německé ponorky výše. I když tam asi jde jen o nepřesný popis nepřesného pozorování.

   3. Nerada bych, aby tyto stránky sklouzly k diskusi o češtině (č) a o stylizování textu. Ale opravdu se určité druhy poruch (neurologických, třeba) mohou projevovat právě podobnou (ne)schopností jasnějšího vyjádření a není vyloučeno, že pan V. napsal maximum (svého) možného. Aniž by text vypovídal cokoli o jeho inteligenci nebo sklonu k pití. Proč podobného diskutéra odrazovat? Je odsouzen zůstat stranou?
    Nakonec – všichni máme právo to nečíst!
    Konec jazykového koutku.

   4. víte co je nejvetší vtip kterého se mužete dožít ? být přes sedm let v kontaktu , vydět víc než jednu rasu víc typu lodií vydět je jak z venčí tak zevnitř mit stovky kontaktu to je ono co vás přesvědčí a ten vtip je to jak si člověk připada když ví víc než je schválená pravda a dokaže nadale přežit s tim co ví co mění všechno pokud jsi mám nadále říkat že nežiji v iluzích jsou tu veřte-nevěřte uvěříte už brzo musí se to stát ten kdo nevi může pochybovat

    1. Největší vtip, kterého se můžu dožít, je „vidět“ hlupáka, šířit své fantasmagorické názory za pomocí slov jako „vydět“ a bez použití interpunkce, ale hlavně jakéhokoli dokazování a bez použití kritického myšlení. YOU HAVE TO BELIEVE!

     1. To máte Antone těžký. Nejspíš je autorem někdo, komu nezabraly prášky na schízu. Pak je trochu hloupý se mu smát – jednak si posměch nezaslouží on, ale jeho cvokař. A druhak vás stejně nebude brát vážně, protože prášky mu nezabraly, takže „ví“ svoje a pro vás má nanjevýš soucit.
      A druhá možnost ovšem je, že human je skutečně v kontaktu s emzáky. Nevidím důvod tuto možnost vylučovat – vyspělí cizinci by našli jen málo důvodů pro oficiální kontaktování Země, možnost, že nás budou skrytě šmírovat se zdá celkem reálná, z řady možných důvodů.

      Takže za sebe bych akorát poprosil – humane, ať je to jak chce, pokud nemůžeš nabídnout důkazy, radši nám nepiš. Nemá to cenu.
      Ahoj všichni

      1. Důkazy, důkazy, důkazy,… Za předpokladu, že nás emzáci (civilizace, která je technologicky úplně někde jinde) můžou skrytě šmírovat z řady možných důvodů, jak píšete, tak by nejspíše bylo v jejich zájmu NEzanechat po sobě žádné známky, stopy, důkazy.
       Pokud někoho skrytě pozoruju, tak to přece dělám tak, aby o mě nevěděl ne? A pokud subjekt ví, že ho pozoruju (podstata testu, zkoumání, pozorování neumožňuje skryté sledování), tak musím vypadat tak, aby mě subjekt buď nedokázal popsat, nebo aby si nemohl být vůbec jistý tím, na co se to vlastně kouká. Těžko mu nechám nějaký „artefakt“, nebo jiný hmotný předmět, který by mě naprosto přesně identifikoval (například unikátní slitina kovů v našich pozemských podmínkách nevytvořitelná), tak aby tento subjekt mohl všude profláknout kdo jsem, jaký mám záměry a naprosto tak zhatit mojí práci a veškeré úsilí.
       Teoreticky je předložení důkazů v takovýchto případech nereálné a požadovat po někom aby je buď předložil, nebo mlčel, je nelogické, alespoň dle mého úsudku… Pozorovaný zkrátka nemůže mít šanci předložit jakýkoliv důkaz. Stejně jako červ nemá šanci podat důkaz jinýmu červovi o tom, že byl včera zkoumanej pod mikroskopem v laborce, jak by to asi udělal? Zkrátka vůbec neví co se děje, jeho existence tomu jednoduše nedokáže porozumět…
       Navíc, když člověk odmítá otevřeně uvažovat nad problémem ze všech možných a v tomto případě i nemožných úhlů, tak pro něho není žádnej důkaz dostatečně průkaznej, nebo seriozní… Pak se jeví snaha o získání jakýchkoliv důkazů o emzáckých návštěvách naprosto marná a zbytečná. Například natočené záběry lodí létajících po nočních oblohách ve formacích s manévry jako ze star treku jednoho naprosto přesvědčí, ale jiný v tom vidí jen nasvícené rozmazané mouchy v mlze. Co je potom důkaz? To co přesvědčí mě, nebo to co přesvědčí naprosto všechny? Existuje vůbec něco takového? Vždycky se najde někdo kdo bude zabedněně odmítat… Na druhou stranu moje omezenost a neznalost například leteckého provozu, nemůže být považována za důkaz nadřazené civilizace.
       A teď jak z toho ven?

       1. S podobnou logikou lze dojit k tomu, ze vas manzelka podvadi, i kdyz o tom neexistuji dukazy; protoze prece kdyz vas podvadi, dela to tak, abyste to nevedel ;-) Tak uvazuji chorobni zarlivci; a analogicky chorobni verici v ‚ufony‘.

        Ptate se, jak z toho ven. Samozrejme, obe krajni polohy jsou nespravne a predsudecne – jak nazor, ze mimozemstane urcite neexistuji; tak nazor, ze urcite existuji. Rozumny clovek nelne ani k jednomu.

        Dokud neexistuje dukaz, nazor si muzeme udelat jenom ze svedectvi lidi. Pak je krajne dulezite rozlisovat hodnotu svedectvi, coz se da jenom z vnejsich znaku. Pokud vam opily somrak na nadrazi tajemne sdeli, ze vcera potkal Martana, je rozumne mu neverit; i kdyz ho teoreticky potkat samozrejme mohl. Stejne jako byste mu neveril, ze prstynek, co vam chce prodat, je ryzi zlato….i kdyz by samozrejme mohl byt, ze ;-)

        Stejne tak u cloveka zjevne mentalne vysinuteho je rozumne pochybovat o pripadnem svedectvi. Ovsem i naopak, pokud nekdo sam sebe deklaruje jako ‚skeptika‘, tak nema velky smysl brat na jeho argumenty zretel.

       2. a ja sem anton spelec a ja vim ja posuzuju domnivam se :D nic jenn posuzovat umi podle toho co si sam mysli ja si uz myslet nemuzu :) a clovek je blazen a potrebuje prej prasky :DD ti povimm si je radsi kup ty do do zasoby to je moje uprimna rada :) kdyz jsme u toho to umi kazdej komlex people analyzovat podle sablony spolecnosti co je normalni :D ja jen rikam co vim a popravde mam strach spis o tebe a tvoji mysl ktera nejspis nebude schopna takove skutecnosti ubec prezit :) jinak ja vim ze je velmi snadne spochybnovat moje slova ale netusis jak dulezite je pro me rikat co vim a davno me nezajima nekdo kdo si jenom mysli podle sablony jak zdes uvedl predstaveni tve vlastni podstaty :) je to jako znat odpoved na otazku miliard lidi co kdy hledeli na hvezdy uz jen treba pro to to rikam :) zamysli se spis nad sebou a kup si ty prasky podle meho nazoru nasel podvedome svuj vlastni lek na krabickatost jen ti nekdo musel rict ze ten kdo potrebuje lecit si ty sam :) to sem to hezky obratil co i kdyz rozdil je v tom ze ja si fakt nedelam prdel v tom zameru podelit se o co vim :) jinak ja jsem davno vyrovnany clovek ktery vi co je dobre zle skutecne zna spoustu lidi ma i spoustu pratel co to se mnou vydeli a to je fakt pak mazec kdyz vis neco co anton spelec ne :)

        1. Nevím čeho ste přebral, ale pobavilo.. :-D Ten váš strach se dá i běžně léčit, jsou na to dnes instituce. Češtinu se nechá naučit buď pomocí knížek nebo internetu, jen to chce nebýt úplný primitiv, na to nemusíte nikam chodit. Když už si vytváříte nová slova „krabičkovost“, tak to už asi ani nechodíte moc ven na ulici, protože po vás jdou?

       3. No právě. Nechodím po ulici, po lese, s fotoaparátem připraveným v kterémkoli okamžiku k záběru mimozemšťana, natožpak k zachycení něčeho rychle protínajícího oblohu. Za vrchol hlouposti považuju ten několikrát opakovaný argument o neexistenci ET v dokumentu TV: Kdybychom měli aspoň kapku krve, aspoň kapku… Takže – nejspíš tu bytost rozčtvrtit, nebo jak?
        Asi jsme prostě ve stadiu pozorování a sbírání.
        Všeho do času.

       4. Určitě je osobní výpověď nejpřesvědčivější. Ale – dá se jí věřit? Psychika je složitá, ba někdy provozuje neuvěřitelné hrátky.
        V odkazu je mnoho moudrého (i v diskusi), ale pořád mám dojem, že si moc fandíme. Že my máme zájem o kontakt, neznamená, že ti druzí také. Zvlášť, jestli naše metody prokoukli. A navíc: podle všeho nepotřebují spěchat, my ano.
        A vůbec: možná jsme jenom slepí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*