Záhada fenoménu SHC (4)

Záhadný a děsivý fenomén nazývaný SHC (Spontaneous Human Combustion, česky spontánní uhoření člověka) je jevem, který stále nenachází uspokojivé vědecké vysvětlení. Není příliš častý, ale jednotlivé případy jsou natolik odlišné od běžných nehod a tragédií, že si vysloužil své vlastní pojmenování.  Od dob, kdy byl tento jev popsán a zaregistrován, už došlo k mnoha pokusům o jeho vysvětlení, prozatím však neuspokojivým.

Fakta

Když vznikal projekt Záře, jedním z hlavních požadavků, které jsme si kladli, byly snadno ověřitelné informace o anomálních jevech z první ruky. Tedy o jevech, které se odehrály u nás v České republice. Případů, které vzbuzovaly podezření, že by mohly spadat do kategorie SHC, se u nás několik odehrálo. Většinu z nich jsme získali díky spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR. Při vyšetřování několika požárů se totiž ukázalo, že některé z nich vykazují znaky podobné fenoménu SHC. Nejde o nic příjemného ani estetického, proto se tentokrát obejdeme bez obrazové dokumentace a s ohledem na pozůstalé i bez přesnějších informací odhalujících identitu poškozených.

1998.10.09.01-SHC-Bakov nad Jizerou
Mrtvola devadesátiletého muže z Bakova nad Jizerou byla nalezena ráno. 
Z těla muže ovšem zůstaly zachovány
pouze dolní končetiny od kolen dolů včetně zcela nepoškozených bačkor. Přestože však místo požáru vypadalo podobně, jako v popisovaných případech SHC, včetně téměř nepoškozeného okolí, stalo se zde něco úplně jiného. Jak je nakonec citováno ve zprávě: „Majitel použil hadici s hořícím plynem k zapálení kamen na pevné palivo. Při ohledání místa bylo zjištěno, že dotyčný zapálil plyn unikající z hadice (což dle svědeckých výpovědí dělával častěji), vytvořil plyn při vsunutí do horních dvířek kamen ohnivou kouli. Ta zapálila pyžamo postiženého. Muž se následně reflexivně otočil a upadl, přičemž hadice s unikajícím plynem zůstala přitisknuta pod tělem. Hořící plyn po celou dobu od vzniku do uhašení požáru způsoboval odhořívání trupu osoby.
Tělo postiženého krylo hadici s hořícím plynem, čímž byl plamen plynu tlumen. Vlivem těchto skutečností nedošlo k šíření požáru na další prostory, a to i přes velmi dlouhou dobu trvání požáru před zpozorováním.“
V tomto případě je však docela pravděpodobné, že zde částečně fungoval i tzv. knotový efekt, který přispěl k „odhoření“ části těla.

2004.03.18.01-SHC-Brno – Řečkovice
Muž (54), nalezen uhořelý v domku. Tělo však bylo ohořelé pouze na povrchu a to celé. Nedošlo k úplné destrukci středu těla a naopak nepoškození končetin.  Příčinu požáru také odhalili hasiči velmi brzy: Muž si smažil topinky na pánvičce, kterou strhl plynový adaptér sporáku a zároveň vylil část oleje a to i na sebe. Olej okamžitě vzplanul a muž zřejmě ztratil orientaci a zazmatkoval. Na rozdíl od známých případů SHC zde byly i stopy smrtelného zápasu – převržené žehlicí prkno, stržené knoflíčky oděvu a další. Smutný případ, který ukazuje, jak snadno může dojít k neštěstí s fatálními následky. O SHC však nešlo.

2006.01.29.01-SHC-Miroslav
V případu uhoření devadesátileté stařenky na Znojemsku došlo k normálnímu požáru, u něhož byl jediný zajímavý aspekt: požár totiž zanikl samouhašením v uzavřené místnosti nedostatkem kyslíku. Přesto však šlo o běžný požár.

2008.11.08.01-SHC-Židlochovice
Velké podezření na fenomén SHC bylo u požáru, ke kterému došlo 8.11.2008 v Židlochovicích u Brna. Také zde došlo k samouhašení požáru a jen částečnému poškození těla oběti. Po prozkoumání místa požáru jsme však došli jednoznačně k závěru, že právě zde došlo ke knotovému efektu. Tělo, ležící na posteli, bylo spáleno jen na povrchu, zhruba z jedné poloviny a to podélné – tedy žádná destrukce střední části těla a nepoškozené končetiny.

2009.11.03.01-SHC-Kutná Hora
O tomto případu, kdy došlo samovznícení semišové kapuce kabátu na ženě při pohřebním obřadu, jsme se bohužel nedozvěděli více informací, než je v tomto článku.

2010.02.06.01-SHC-České Budějovice
Případ, kdy došlo k požáru lůžka v nemocnici a uhoření pacientky byl sice v médiích široce publikován, ale šlo o „normální“ nešťastnou náhodu, nikoliv o SHC.

 (pokračování)

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*