Záhada fenoménu SHC (3)

Záhadný a děsivý fenomén nazývaný SHC (Spontaneous Human Combustion, česky spontánní uhoření člověka) je jevem, který stále nenachází uspokojivé vědecké vysvětlení. Není příliš častý, ale jednotlivé případy jsou natolik odlišné od běžných nehod a tragédií, že si vysloužil své vlastní pojmenování.  Od dob, kdy byl tento jev popsán a zaregistrován, už došlo k mnoha pokusům o jeho vysvětlení, prozatím však neuspokojivým.

 Hypotézy

Soubor podivností provázejících případy spontánního uhoření lidí provokuje výzkumníky tohoto jevu dodnes. I když se čas od času objeví v tisku „Heuréka! Vysvětlení SHC je tady!“ Jenomže se vždy ukáže, že buď vysvětlení neobjasňuje zdaleka všechny aspekty tohoto jevu, anebo je založeno na předpokladu zatím nedokázaných nebo neexistujících sil. Zkusme si tedy projít alespoň ty nejčastěji citované pokusy o vysvětlení.

Alkohol
Až do 19. století byla jako nejčastější příčina spontánního uhoření uváděna přemíra alkoholu. Věřilo se, že pijákovo tělo je kořalkou natolik prosáklé, že se může snadno vznítit a shořet. Ve skutečnosti kořalka musí mít minimálně 40% obsah alkoholu, aby mohla samostatně hořet. V těle i těch největších pijáků se však nachází několik ubohých promile alkoholu.

Disociace vody
Lidské tělo, obsahující kolem 70% vody lze velmi obtížně spálit. Tento problém se pokouší obejít teorie, podle níž se nějakým, zatím neznámým, způsobem voda v lidském těle rozkládá na vodík a kyslík. Hořením vodíku pak vzniká vysoká teplota, potřebná ke spálení těla. Jak ale poukázal český chemik doc. Tomáš Dosoudil, energie potřebná k rozkladu je ještě vyšší než potom poskytnou tyto plyny po spálení. Nehledě na to, že by asi o klidné hoření nešlo:  směs vodíku a kyslíku je prudce výbušná a stopy po takovém požáru by asi vypadaly jinak.

Hořlavé plyny
Fosfin a difosfin jsou jedovaté a velmi hořlavé plyny, z nichž druhý je dokonce na vzduchu samozápalný. Tyto plyny se v přírodě vyskytují jen velmi vzácně a v malém množství. Přisuzuje se jim např. existence bludiček v bažinách, což se ale také nikdy neprokázalo. Malé množství fosfinu bylo také prokázáno v trávicím traktu hovězího dobytka, ale ten je velmi odlišný od lidského. Jiný možný zdroj nachází britský biolog Brian J.Ford. Je jím aceton, který prý vzniká štěpením glukózy „vyhladovělými“ buňkami lidského těla. Otázkou je, kolik acetonu by lidské tělo muselo vyprodukovat, aby dosáhlo takové koncentrace, že by došlo k jeho shoření.

Elektrostatický jev
Záhadnou příčinou spontánního uhoření by mohl být elektrostatický náboj. Ten by mohl být nejen iniciátorem hoření, ale i zdrojem energie, která efekt SHC způsobuje.  Studie Michaela Shallise z Oxfordské univerzity tvrdí, že existuje určitá vazba mezi stravovacími návyky a tendencí lidského těla vytvářet elektrostatický náboj. V kombinaci s předchozí hypotézou hořlavých plynů by elektrický náboj mohl být i zdrojem elektrolýzy vody v těle.

Magnetická teorie
Podle amerického vědce Livingstona Gerharta existuje souvislost SHC a intenzitou magnetického pole v určitém místě zemského povrchu. Tento vědec je přesvědčen že k jevu SHC dochází nejčastěji v době prudkých výkyvů zemského magnetického pole v důsledku sluneční činnosti. U této souvislosti se musíme pozastavit: totiž jediný skutečně prokázaný případ SHC v Čechách (u Tábora) se odehrál 14.11.2000, kdy byla silná magnetická bouře a sluneční činnost byla v tu dobu na maximu jedenáctileté periody. Ani tato teorie však bohužel není dotažena a neříká jaký mechanizmus působení magnetického pole na lidské buňky by to měl způsobovat.

Mikrovlny
Všichni známe efekt ohřívání pomocí mikrovlnného spektra elektromagnetických vln v kuchyňské mikrovlnné troubě. Podle této hypotézy by právě tím potřebným vnějším zdrojem energie mohly být mikrovlny. Otázkou však je, kde hledat jejich zdroj. Jediný přírodní zdroj mikrovln je – právě v minulém odstavci citované Slunce! Proč ale tento jev postihne jen (zaplaťpánbu!) ojedinělé osoby?

Duchovní nebo psychotronické příčiny
Za spontánním uhořením stojí dosud neznámé psychické síly člověka. Toto vysvětlení si všímá zvláštního psychického rozpoložení většiny obětí, které byly osamělé a v depresi. Stejně jako negativní stav mysli prokazatelně může způsobit fyzické onemocnění, mohla by psychika způsobit pyrotechnickou destrukci lidského těla? Problém této hypotézy je, že jednu záhadu vysvětluje pomocí druhé.

Kulový blesk
Kulový blesk je kulový plazmatický útvar, který vzniká při bouřkách, ale i mimo ně. V některých případech bylo evidentní, že je kulový blesk obrovským rezervoárem kumulované energie, schopný způsobit velkou devastaci i třeba spálení lidského těla. Princip jeho fungování zatím objasněn nebyl. Snad proto se udává jako možná příčina SHC.

Studená jaderná fúze
O jaderné fúzi probíhající prakticky za pokojových teplot se hovoří od roku 1989, kdy Stanley Pons a Martin Fleischmann, oznámili, že se jim jí podařilo uskutečnit při elektrolýze těžké vody na platinové a palladiové elektrodě. Dodnes však není jasné, zda šlo skutečně o studenou fúzi, nebo jiný jev, omyl v měření nebo podvod. Pokud by však tento jev existoval, mohl by být oním tajemným zdrojem energie při SHC?

Jaderná reakce uvnitř těla
Američan Larry Arnold tvrdí, že SHC způsobuje dosud neznámá částice kosmického záření, kterou nazval pyrotron. Za normálních okolností prý prolétnou lidským organizmem jako neutrino bez jakékoliv interakce, ve výjimečných případech prý dokáže nastartovat jadernou reakci uvolňující velké množství energie.

Volné radikály
Ruský vědec Anatolij Stěchin vyslovil hypotézu, že SHC je chladné plazmové hoření. To způsobují volné radikály mezi molekulami vody lidského těla. Nevysvětluje ovšem, kde se tyto volné radikály berou a jak se dokáží akumulovat v těle, když jde o vysoce reaktivní látky.

Knotový (svíčkový) efekt
Jde o zřejmě nejznámější a vědeckou veřejností asi nejvíce přijímanou teorií. Jde o to, že lidské tělo obsahuje asi 20% tuku, soustředěného do podkožních oblastí. Tento tuk při požáru může unikat z těla a nasákávat do oblečení. To pak funguje jako knot svíčky. V praxi byl tento jev několikrát prokázán. Experiment byl proveden  a ukázán v seriálu BBC „Nadpřirozené jevy ve světle vědy“ a také v seriálu „A.C.Clark-Mysteious Universe„. Obdobný experiment provedl v roce 2009 i projekt Záře. Výsledek? Knotový efekt skutečně funguje. Dokáže vysvětlit pomalé a postupné hoření lidského těla. V žádném z uvedených experimentů však nebylo prokázáno několik aspektů SHC, které se pravidelně v těchto případech objevují: úplná destrukce i velkých kostí, shoření jen ohraničené části lidského těla, nepoškození často hořlavého okolí. Podle mého názoru je třeba v této oblasti provést další pokusy a pokusit se uvedené aspekty u knotového efektu potvrdit nebo vyvrátit.

Zdá se, že hlavním problémem pro vysvětlení fenoménu SHC bude zodpovězení otázky energie tohoto procesu. Jak spočítal doc. T.Dosoudil ke spálení 80kg lidského těla by bylo potřeba celkem 1400 MJ, tedy zhruba 17,5 MJ/kg. Tuto energii však chemické látky, obsažené v lidském těle, vyvinout nedokáží. Nalezení tohoto tajemného zdroje energie bude evidentně klíčem řešení záhady SHC.

Literatura:

Tomáš Dosoudil – Samovolné vzplanutí osob. Dialog, Liberec 2007
Randlessová, J. – Hough, P.: Encyklopedie nevysvětleného. Mustang, Plzeň, 1996
Randlessová, J.: Paranormální jevy. All Press, Frýdek – Místek, 1997
Stránky o spontánním hoření člověka a dalších anomálních jevech

  (pokračování)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 komentář na “Záhada fenoménu SHC (3)”

  1. A úplné spálení prasete knotovým hořením se povedlo a to mne dokazuje, že na úplné spálení lidského těla to stačí.
    A velké kosti že se nerozpadly – dlouho trvajícím žárem, se i oni při tomto pokusy rozpadaly.
    A zbytek – novináři si rádi spoustu věcí přimyslí a za peníze jim klidně leckdo řekne, že před pěti minutami jsem ji ještě viděl živou a zdravou – pokud přijde k němu i policie – tak jí klidně řekne, že jsem ji viděl podle pravdy včera večer a že si to při tom překvapení z těch novinářů prostě jen normálně lidsky spletl – či prostě, že si není jistý, jestli to byla skutečně ona.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*