Statistika za rok 2019

Přinášíme pravidelnou každoroční statistiku našeho bádání. Statistika je užitečná pro každé zkoumání, může nám odhalit souvislosti, kterých bychom si jindy ani nevšimli, ukazuje charakteristiky některých jevů a zcela jistě není jen suchopárnou vědou.

Během minulého roku jsme obdrželi celkem 188 hlášení o pozorování UFO a dalších anomálních jevech. Upozorňujeme, že toto číslo je vždy větší, než počet případů, které se v minulém roce odehrály (146). Je to proto, že mnoho hlášení, které od pozorovatelů obdržíme, se týká jevů či zážitků starších. Někdy dokonce lidé popisují zážitky ze svého mládí – pokud si pamatují datum, je i takové hlášení pro nás užitečné, protože jej někdy můžeme přiřadit k těm, co již máme zaznamenané a doplnit tak informace.

Ohlášeno v roce 2019Odehrálo se v roce 2019
UFO 181 UFO 145
CC 2 CC 1
CE4 1 CE4 0
ZP 1 ZP 0
AJ 3 AJ 1
SHC 0 SHC 0
AN 0 AN 0
Celkem 188 Celkem 146
  • UFO – neidentifikované létající objekty
  • CC – crop circles, tedy obrazce v obilí, tzv agrosymboly
  • CE-4 – blízká setkání 4. druhu, zážitky únosu do UFO
  • ZP – zjevení postav (obecné pozorování bytostí mimo UFO)
  • AJ – anomální jevy (obecně)
  • SHC – spontánní uhoření osob
  • AN – anomální nálezy