Staré pověsti české aneb může být všechno jinak?

Bílých míst je v naší historii mnoho a čím víc se vzdalujeme od přítomnosti k minulosti, tím jich přibývá. Nejstarší historii naší země připomínají nám všem dobře známé Staré pověsti české. Odehrálo se ale všechno opravdu tak, jak je v nich popsáno? Nakolik odrážejí naší skutečnou historii?

Přednáškové odpoledne v Národním muzeu
Alternativní pohledy na staré pověsti české
aneb
může být vše jinak?

V rámci programu bude představena řada originálních teorií, díky nimž zjistíte, že na první pohled známá čítanková četba v sobě tají mnoho zajímavých a netradičních informací. V průběhu odpoledne vystoupí přední čeští publicisté a spisovatelé, kteří se touto problematikou zabývají a dojde k oznámení senzačního objevu. Přednášky proběhnou v Nové budově Národního muzea (bývalá budova Rádia Svobodná Evropa), Vinohradská 1, Praha 1 .
Program je součástí doprovodných akcí k výstavě Staré pověsti české.

Termín – 12. 3. 2011
zahájení ve 13.00
předpokládané ukončení v 17.00

Vstup zdarmaProgram:

Otomar Dvořák:
Mýtus býka a legendární bitva na Turském poli

Leonard Medek:
Bivoje bijce ozvěny kroků: ohlasy starých pověstí českých v moderní fantastice

Luboš Y. Koláček:
Otazníky kolem praotce Čecha

Františka Vrbenská:
Praotec Čech stanul na vrcholku hory

Vladimír Šiška:
Staré pověsti keltské?

Jiří Svoboda:
Esoterické souvislosti ve starých pověstech českých