Podorlické setkání 2010

Zveme Vás do malebného podhůří Orlických hor, do centra anomálních jevů. Tradičně, tak jako každý rok, i letos pořádá klub Záblesk Podorlické setkání badatelů anomálních jevů a příznivců záhad v České Skalici.

Již po šesté budeme moci přivítat zajímavé hosty, kteří o této tématice nám jistě řeknou mnoho zajímavého.

Vy, kteří se chcete dozvědět víc o neobvyklém dění ve zdánlivě klidném prostředí kolem Vás – přijďte mezi nás. Setkání se uskuteční 7.5. – 9.5.2010 v Čerychově vile v České Skalici. Již po šesté budeme moci přivítat zajímavé hosty, kteří o této tématice nám jistě řeknou mnoho zajímavého.

Budeme vás očekávat v pátek již od 16.00 hodin. Proběhne vyřízení formalit a ubytování

Program:

Pátek – 7.5.2010

18.30 – 19.20 večeře

19.20              Zahájení Podorlického setkání

19.30 – 20.50 Ing.Martin Křížek – „Čas – známé a „ neznámé“ události“.

21.10 – 22.30 Karel RašínExopolitika

22.30 –            volná zábava a diskuse nad přednáškami dne.

___________________________________________________________________________

Sobota – 8.5.2010

08.00 – 09.00 Snídaně

09.00 – 09.30 Bc. Jan Černý – Agrosymboly v Čechách a ve světě v roce 2009.

09.45 – 11.00 Eva Kňapová – astropsychologie.

11.45 – 12.30 Doc. RNDr. Ivo Chudáček, DrSc – Eterické toky a jejich vliv na anomálii magnetického kopce v Kačerově a záhadný jev ve Strašicích.

12.45 – 13.45 Oběd

13.45 – 14.15 Zdeněk Marek st. – Gravitace v Kačerově – nové poznatky.

14.30 – 15.50 Mgr. Jan R. Hrdina – Expedice do Brazílie.

16.45 – 18.00 Karel Rašín Únosy do UFO.

18.15 – 19.15 Večeře

19.15 – 19.45 Fiurášek AntonínTechnická zpráva z polohopisného a výškového geodetického zaměření zájmového území silnice od křižovatky Uhřínov, Kunčina Ves, Prorubky, ve směru na Prorubky až po vrchol Šibeničního vrchu“ (Anomálie kopce Kačerov)

20.00 – 21.20 Jiří Čech – Energie v našem těle i mimo něj.

21.30 – 22.30 JUDr. Jiří Kult – Moje cesty k záhadám.

22.30 –            Volná zábava a diskuse nad přednáškami dne

___________________________________________________________________________

Neděle 9.5.2010

08.00 – 09.00 Snídaně

09.30 – odjezd na zámek Opočno

10.20 – 11.30 prohlídka zámku Opočno. Seznámení se s anomálními jevy na místě.

11.40 – ukončení Podorlického setkání

U areálu zámku Opočno je možné se naobědvat. Po obědě odjezd do Čerychovi vily

13.00 – příjezd do Čerychovi vily.

Vstupné k prohlídce zámku Opočno má účastník Podorlického setkání zdarma.

Plná strava: 2x večeře, 2x snídaně a 1x oběd činí 336 Kč.Dva noclehy stojí přibližně 660 Kč.

V rámci setkání zaplatí účastník Kč 996 + 70Kč režijní poplatek = 1066Kč.

Bez stravy a ubytování zaplatí účastník pouze režijní poplatek 70 Kč.

Na Podorlické setkání je možné se přihlásit i přímo na místě v den konání akce. Cenu objednané stravy a režijní poplatek takový účastník zaplatí na místě. Ubytování však nemůžeme garantovat z důvodu omezené ubytovací kapacity vily.

Režijním poplatkem se rozumí příspěvek k úhradě nákladů vzniklých v rámci uskutečnění setkání. Výše poplatku je určena na celé setkání, bez ohledu na dobu vaší účasti.

Režijní poplatek se nevztahuje na přednášející.

V rámci Podorlického setkání budou každému přiděleny stravenky na hotová jídla u registrace při vstupu do vily. Pokud někdo chce bezmasou stravu upozorněte na to nejpozději při vydávání stravenek.

Z organizačních a technických důvodů, přistupujeme od letošního roku k úhradě finanční částky za stravu, ubytování a režijní poplatek dopředu. Je možné finanční obnos uhradit formou převodu peněz na účet v bance, nebo poštovní složenkou typu „C“.

V obou případech uveďte ve zprávě pro příjemce co daným obnosem hradíte.

Kapacita vily je limitována. Proto se přihlaste co nejdřív abychom Vám mohli vyhovět. Doporučuji předem se přihlásit na níže uvedené e-mailové adrese nebo telefonu, kde dohodneme podrobnosti.

V rámci ubytování nejpozději do 30.4.2010

Číslo účtu: 000000-0142648013/0800

Adresa pro zaslání složenky: Marek Zdeněk, Vestec 43,  Jaroměř  PSČ: 551 01

Dataprojektor a počítač s DVD zajistíme. Pokud by byla změna dáme přednášejícím včas vědět.

___________________________________________________________________________

Čerychova vila se nachází ve směru od Jaroměře, v České Skalici za mostem přes Úpu, na křižovatce doprava. Od křižovatky 100m v zahradě vlevo. Cedule bude na chodníku.

Internetová adresa vily Čerych:  http://www.vilacerych.cz

Souřadnice Čerychovi vily pro GPS: 50°23´32.69“S,  16°02´28.96“V

V objektu Čerychovy vily je možné se ubytovat. Závazné objednávky zasílejte nebo
nás kontaktujte telefonem.

Na níže uvedeném kontaktu získáte další podrobné informace. Rovněž stejným způsobem se přihlašujte k účasti na setkání.

Kontakt : UFO klub Záblesk, Marek Zdeněk,   Vestec 43,    551 01 Jaroměř.

E-mail : marek.jzm.omega@centrum.cz

Tel : Marek Zdeněk – 491 811 198

mobil : 603 788 394