Sezóna kruhů v obilí za dveřmi

P1000509
Za pár dní začínají letní prázdniny a to značí začátek nové sezóny kruhů v obilí neboli crop circles. Ale nenechte se zmást. Pojem kruhy v obilí je sice překladem z angličtiny a je u nás zažitý, ale nevystihuje danou problematiku úplně přesně. Nemusí se totiž jednat jen o kruhy, ale může jit i o jiné geometické tvary nebo dokonce i složitejší obrazce, nazývané piktogramy. A aby to nebyla jen jedna nepřesnost, obrazce se nemusí vyskytovat jen v obilí, ale vznikají i v jiných zemědělských plodinách (například řepce), v trávě, sněhu a dokonce i ve stromech a keřích. Proto se vžívá i jiný název pro tento jev – agrosymboly.

c20120805a–vyskytna2Z celé řady možných příčin vzniku agrosymbolů jich několik již velmi dobře známe. Mezi ně patří v současnosti asi nejčastější původce kruhů – člověk, takzvaný circlemaker, neboli tvůrce kruhů. Ale patří sem i kruhy vytvořené divokou zvěří a nebo hodně častá příčina kruhů v trávě – houby.

Na druhou stranu bylo několik obrazců, i na území České republiky, kde jsme víceméně vyloučili
možný původ z nám známých příčin. A tyto obrazce nás zajímají nejvíce, protože stále ještě není odhalena příčina a způsob jejich vzniku. Teorií je na světě spousta.
Od těch více pozemských, mezi které patří různé druhy elektrostatického výboje, záření a podobně, až po ty mimozemské, které říkají, že „pravé“ kruhy v obilí jsou jakýmsi sdělením obyvatelstvu Země od mimozemské inteligence. Ať už je pravda kdekoliv, bez zkoumání se k ní jen těžko dostaneme.

c20130728a12–pacericeA teď nastává okamžik, kde se můžete do odhalování zapojit i vy. My máme sice postupy
vyhodnocování obrazců, různé metody testování odebraných vzorků a zkušenosti, ale to, co se nám
poštěstí jen výjimečně, je příležitost dostat se na místo obrazce co nejdříve po jeho vzniku, než
tam zničí všechny stopy a důkazy masa návštěvníků a zvědavců, kteří jak obrazec, tak jeho okolí
pošlapou, a tak znehodnotí celé zkoumání.

Proto bychom chtěli apelovat na každého, kdo objeví obrazec v obilí, aby co nejdříve kontaktoval
buď nás, nebo jiný seriózní záhadologický spolek. Čím dříve budeme o obrazci vědět, tím dříve se
nám tam podaří dostat a tím více stop dokážeme na místě nalézt a zaznamenat. A o to přínosnější je
samozřejmě takový obrazec pro další výzkum.

Kruh..Pokud se rozhodnete obrazec prozkoumávat sami, postupujte prosím dle tohoto stručného návodu:

 • Zaznamenejte přesnou polohu obrazce včetně příjezdové cesty do jeho blízkosti
 • Pořiďte podrobnou fotodokumentaci – zajímá nás celkový vzhled obrazce (pokud je možný
  z nějakého vyvýšeného místa), detaily středu obrazce, podrobné snímky okrajů obrazce,
  detaily stébel
 • Změřte a zakreslete jeho rozměry a orientaci ke světovým stranám
 • Odeberte vzorky stébel – alespoň 10 kusů spodní části stébel (první dvě kolénka) z obrazce
  a 10 kusů z místa mimo obrazec. Pokud vezmete i další vzorky (např. klasů), je třeba vždy
  brát kontrolní vzorek i mimo obrazec.
 • Všímejte si těchto detailů: stopy v půdě (pod obilím) a ve středu kruhů, okraje obrazce
  (padají stébla z okrajů zpět do obrazce, nebo jsou vtlačeny mimo něj do okolního porostu?),
  různé směry položení stébel, jak se chovají jiné rostliny (plevel) v obrazci a další neobvyklé
  věci.
 • Dokumentaci je vhodné co nejdřívě převést do digitální podoby a zaslat na náš email (info@projektzare.cz). Z důvodu většího objemu dat lze přitom použít webovou službu www.uschovna.cz. V případě objevení obrazce je možné nás kontaktovat i telefonicky na čísle 605 870 051.

Uvidíme, co nám letošní sezóna kruhů v obilí přinese. Snad bude úspěšnější na ty „pravé“ kruhy a
circlemakeři nebudou tolik aktivní, jako minulý rok.