Orby

S příchodem digitálních fotoaparátů se množství fotografií neznámých objektů zmnohonásobilo. A také se objevil o nový typ UFO, který se vyskytoval pouze na fotografiích. Jde o průsvitné kulovité útvary s vnitřní strukturou, někdy připomínající soustředné kruhy. Útvary získávaly různé názvy, někdy i svědčící o snaze autorů přisoudit jim předem nějaké vysvětlení: „plazma balls“, nebo také „UBO – Unidentified ball-shaped objects)“ a konečně také „orbs“.

Celý článek včetně diskuse najdete ZDE.