Staré pověsti keltské?

Odehrály se všechny historické události opravdu tak, jak nám předkládají učebnice dějepisu? Je v historických kronikách popsáno všechno tak, jak se to skutečně odehrálo? Nejstarší zdroje informací, staré kroniky, psali lidé, kteří byli ovlivněny – svými názory, svými panovníky a mnohdy psali na jejich objednávku. Navíc psali mnohdy o událostech, které se odehrály před stovkami let. A když nebyly po ruce písemné prameny, dovolávali se ústní tradice …a často pomohla i vlastní fantazie.

Představy o tom, že naše staré pověsti jsou ryze slovanské, stejně jako náš původ, budeme muset trochu opravit. Archeologové nám potvrdí, že první Slované, kteří k nám přišli někdy na počátku 6. století, nepřišli do liduprázdné země. Od počátku doby železné (8. stol. př. n. l.) až do přelomu letopočtu zde žili lidé halštatské a laténské kultury – tedy Keltové. A přestože měli někdy na konci 1. stol. př. n .l. naší zemi opustit, neodešli úplně všichni. Zůstaly zde zbytky obyvatelstva, pak přišli na nějakou dobu Germáni, kteří však většinou mířili dále na jih, do teplých krajin Středomoří. A pak sem začali přicházet první Slované. Pozvolna se usazovali mezi původními obyvateli a splynuli spolu. A přestože ti přijali slovanský jazyk, dochovalo se mnoho místopisných keltských názvů a také mnoho keltských zvyků a pověstí.

Jak se mohly dochovat i pověsti o (znovu)příchodu laténských Keltů na naše území se pokusí popsat tento malý seriál.

  1. Staré pověsti keltské? (Alois Jirásek, Kosmas, Keltové)
  2. Staré pověsti keltské? (Titus Livius)
  3. Staré pověsti keltské? (Krok)
  4. Staré pověsti keltské? (Kazi, Teta, Libuše)
  5. Staré pověsti keltské? (Přemysl Oráč, Bivoj, Blaník, Keltové v nás)

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*