Případ paní Marcely

Paní Marcela se o problematiku UFO nikdy nezajímala a evidentně jí ani moc nerozumí. Podivné noční zážitky se zjevením malých postav bez obličeje, ztraceného času (kdy si nepamatuje i několikahodinový časový úsek) a dokonce nález modřin na těle bez zjevné příčiny – to vše byly skutečnosti, které jí znepokojily natolik, že se svěřila své kamarádce. Ta jí dala kontakt na projekt Záře, kde paní Marcela vyplnila dotazník. S paní Marcelou jsem se sešel osobně a celou záležitost jsme podrobně znovu probrali. Jde o normální ženu ve středním věku, mající dvě děti a žijící ve spokojeném manželství.  Po ujištění o ochraně jejího soukromí, doplnila a rozvedla údaje, uvedené v dotazníku.

Dotazník  projektu  Z á ř e  – 2010.04.29.02-CE-4-Rakovník:

 1 Pozoroval(a) jste někdy Vy, nebo někdo z Vaší rodiny neidentifikovatelný objekt, tedy UFO? Pokud ano, prosíme o krátký popis celé události a okolností, za kterých k ní došlo.  NE
 2 Máte z dětství nebo z dospělosti zážitek, kdy jste si nepamatoval(a) na nějaký časový úsek? Stalo se Vám někdy, že čas jakoby poskočil o několik desítek minut či hodin a nejste schopni si vybavit, co se s Vámi v tu dobu dělo?  ANO několikrát se mi stalo že v noci jsem zahlédla prudké světlo a pak si nic nepamatuji nic,až probuzení o několik hodin Vše probíhá už od dětství (svědkyně si nevybavuje od kdy) až dodnes. Během života se dvakrát stěhovala, a tyto zážitky jí provázejí stále. Nejčastěji až 2x týdně, někdy třeba 23 měsíce pauza.
 3 Nalezl(a) jste na svém těle někdy nějaké jizvy nebo poranění jejichž původ jste si nedokázal(a) vysvětlit?  ANO někdy jsou to modřiny, jednou vpich na pravé ruce. To bylo asi před půl rokem (12/2009?), šlo o vpich na pravé ruce s modřinkou kolem jako po odběru krve. Bylo to ve městě v bytě (hmyz tedy není moc pravděpodobný).
 4 Probouzíte se někdy s leknutím? Měl(a) jste někdy po probuzení pocit znehybnění?  ANO znehybnění je pokaždé a vždycky hrozný strach Každý zážitek provází i dočasné znehybnění.
 5 Měl(a) jste někdy podivný, několikavteřinový pocit nevysvětlitelného přemístění na místa, která se Vám nepodařilo určit? Prosíme popište.  ANO jednou jsem se vzbudila JINDE, ležela jsem na nějakém stole a bylo tam několik postav, které nešlo dobře vidět, jelikož nade mnou prudce svítilo světlo. Zážitek asi z roku 2004 nebo 2005. Po zážitku zřejmě usnula, pak se probudila normálně.
 6 Probudil(a) jste se někdy na jiném místě než jste usínal(a), aniž byste věděl(a), jak jste se tam dostal(a)?  ANO stává se mi to často a většinou mě vzbudí manžel,protože neležím vedle něho,tak mě jde hledat. Svědkyni se toto stává často, zřejmě jde o klasickou náměsíčnost, jednou se dokonce probudila až v garáži domu, předtím v minulém bydlišti zase na chodbě domu vsedě (!). Vždy však jde o místa v rámci domu.
 7 Zjistil(a) jste někdy po probuzení, že jste neúplně nebo špatně oblečen(a), ačkoliv před usnutím bylo vše v pořádku? Prosíme o uvedení detailů.  ANO dvakrát jsem se vzbudila nahá ačkoliv jsem usínala v košilce
 8 Měl(a) jste nějaké znepokojující a realistické sny v dětství? Pokud ano uveďte je.  ANO občas se mi zdálo něco, co se mi pak stalo za pár dní doopravdy Podle svědkyně však šlo vždy o sny.
 9 Zdají se Vám sny o pobytu v nemocnici, o tom, že ležíte na stole, o lékařských vyšetřeních?  ANO jednou se mi to stalo Šlo o již uvedený zážitek z r. 2004-5.
 10 Zdají se Vám sny o divných postavách, spatřil(a) jste někdy podivnou bytost těsně po probuzení nebo při jiné příležitosti?  ANO vídávám malou postavu u mé postele a někdy na mě sahá, zvedne peřinu a většinou mi sahá na břicho, snažím se křičet, ale nejde to. Podle svědkyně nejde o sny, ale o skutečné zážitky. Vždy jde o prudké světlo, nemožnost pohybu a postavy poblíž.
 11 Zdají se Vám někdy sny o UFO? Prosíme o popis.  ANO skoro pravidelně až dvakrát do týdne, stojí u mě malá postava a sahá na mě. Podle rozhovoru svědkyně vůbec nemá ponětí o tom co znamená UFO (myslí tím ty bytosti) a ani se o tuto problematiku nezajímá (ani o sfi-fi nebo něco podobného).
 12 Měl(a) jste někdy sny (nebo přímé zážitky) o podivném světle v bytě, světelných efektech či světelné kouli v místnosti apod.? Uveďte.  ANO než přijde ta malá postava tak se vždycky objeví prudké světlo a já se namůžu hnout ani mluvit. Jde o tmavé siluety malých postav, u kterých nelze rozeznat obličej ani další podrobnosti. K zážitkům dochází nejčastěji mezi 24. a 3. hodinou v noci. Pokusí se postavy nakreslit. Samotnou jí napadlo, že má doma kameru a že by v době, kdy k zážitkům dochází častěji, mohla nechat kameru puštěnou a pokusit se to natočit.
 13 Míváte někdy pocit, nebo se Vám ve snu zdá,  že létáte? Pokud ano, popište to.  NE
14 Jste-li žena, pociťovala jste někdy příznaky těhotenství, ale ty náhle a bez zjevné příčiny zmizely? Uveďte prosím okolnosti.  ANO asi dvakrát jsem měla příznaky jako v těhotenství, ale po pár dnech zmizely. Příznaky prý dobře pozná (má dvě děti). Po šesti týdnech až dvou měsících najednou příznaky zmizely. Svědkyně má dvě děti: syna (1999) a dceru (1996).
 15 Míváte někdy nevysvětlitelné obavy z určitých prostředí – jako např. z některých místností v domě, otevřených polí, nebo i jízdy po silnici?  ANO takový pocit mívám když jsem v blízkosti nějakého pole. Nejde o obecný strach z otevřených prostor, ale specificky jen o pole. Vysvětlit to neumí, má pocit, že jí z pole někdo sleduje. Jindy ne. Kruhy v obilí přímo nikdy neviděla a ani jí nezajímají.
 16 Měl(a) jste někdy pocit, že se nacházíte mimo své tělo, nebo jste měl(a) jiné mimotělní zážitky? Popište je.  NE
 17 Prožil(a) jste někdy tzv. klinickou smrt? Za jakých okolností?  NE
 18 Byl(a) jste někdy uveden(a) do stavu změněného vědomí, např. pomocí hypnózy, holotropního dýchání, halucinogenních látek či jiným způsobem?  NE Na přímý dotaz na drogy uvedla, že nikdy žádnou drogu ani nezkoušela, ani marihuanu, prostě nic. Nepije alkohol a nekouří. Manžel prý občas marihuanu, ale to prý tak jednou do roka s kamarády na koncertě.
 19 Zdá se Vám často ve snu o zesnulých příbuzných či známých, nebo že Vás (i za bdělého stavu) navštěvují duchové? Popište prosím podrobněji.  ANO často se mi zdá o mrtvé babičce,která je 8 let mrtvá Svědkyně to považuje za celkem normální sny, v kterých se vyskytují žijící i zemřelí lidé.
 20 Měl(a) jste někdy náboženské vize nebo kontakty? Můžete je popsat?  NE
 21 Litujeme, ale i tato otázka je nutná: Byl(a) jste někdy vyšetřován(a) pro psychiatrické nebo psychologické poruchy? Berete v této souvislosti nějaké léky? (Upozorňujeme, že může jít o problémy vzniklé až druhotně).  ANO mam rok diagnozu dráždivý tračník a jelikož neudržím stolice tak jsem byla i na vyšetření u psychiatra i psychologa, ale léky neberu. Tu nemoc zdědila, mají jí v rodině, léčit to prý stejně moc nejde. Stres prý nemívá zejména v poslední době vůbec.
 22 Vyvolávají ve Vás zprávy o UFO nějaké silnější emoce (neklid, rozrušení, strach apod.)?  ANO vždycky mam hrozný strach. Problematika jiných civilizací atd. jí moc nezajímá, spíš z toho má strach.
 23 Míváte někdy neodbytný pocit, že jste někým pozorován(a) nebo že cítíte něčí blízkost?  ANO když jdu a nebo jedu kolem nějakého pole tak se bojím že mě někdo pozoruje. Je to jen u polí. Svědkyně je z města a vyrůstala ve městě, teprv nedávno se odstěhovali „do vsi“ do novostavby.  
 24 Stává se Vám někdy, že cítíte zápach nebo vůni (doma, v místnosti či venku) jehož zdroj se Vám nepodařilo odhalit?  NE Svědkyně si vzpomněla, že během uvedených zážitků s postavami svědkyně slyší hlasy – jde však o tichý nesrozumitelný hovor, jakoby špitání.
 25 Mají neobvyklé zkušenosti nebo zážitky i někteří členové Vaší rodiny?  ANO jednou tu malou postavu viděl můj syn. Jde o událost asi z prosince 2009. V tu dobu spala s dětmi v pokoji, muž doma nebyl. Mladší chlapec spal nahoře na palandě, svědkyně pod ním, dcera vedle v posteli. Ráno jí syn řekl, že viděl v pokoji chodit malé postavy a vypadlo z něj „že jí asi hledaly“ – přitom svědkyně uvádí, že jinak o svých zážitcích s nikým nemluví – ani s dětmi a dokonce ani s manželem.
26 Uveďte prosím jakékoliv další údaje, které považujete za důležité a mohly by podle Vašeho názoru souviset s tímto fenoménem.  –

Pozn.: Kurzívou jsou v dotazníku otázky, normálním písmem odpovědi svědkyně a zelenou barvou poznámky doplněné při osobním hovoru se svědkyní. Z pochopitelných důvodů je jméno svědkyně pozměněno.

Paní Marcela se projevuje jako naprosto normální běžná žena. Problematika UFO, mimozemských civilizací nebo třeba sci-fi literatura jí vůbec nezajímá a má o těchto věcech jen okrajové znalosti. Spíše byla jen znepokojená co se s ní děje. Ke kontaktu s námi jí přiměla její kamarádka, které se svěřila. Kupodivu se příliš nechce svěřit ani svému manželovi, i když tvrdí, že spolu mají spokojené manželství už 15 let. Doporučil jsem jí ale, ať se mu svěří, někdy až k tomu bude vhodná příležitost. S případným rozhovorem a sezením u psycholožky souhlasí. Zdá se, že k celému problému má spíš pasivní přístup. Rozhodně nemá snahu ze sebe dělat někoho výjimečného, nepřináší žádné poselství vesmírných bratří, ani se nechce dostat do sdělovacích prostředků. Naopak žádá ochranu soukromí. Její svědectví zní věrohodně. Jaká zde můžeme hledat vysvětlení? Možná se na části zážitků projevuje somnabilismus, tedy náměsíčnost. Ten Však může být ale něčím vyprovokován. Částečné vysvětlení bychom mohli hledat také u spánkových poruch, i když tady žádné příčiny (nespavost, stres) k nim nevidíme.  Prudké světlo, znehybnění, vidění postav, v jednom případě vpich na kůži a ve dvou falešné těhotenství – to vše dohromady soubor zážitků, který lze zařadit jako projevy syndromu únosu do UFO. Co se však s člověkem skutečně děje během těchto zážitků, to zatím ani přibližně nevíme.

5 komentářů na “Případ paní Marcely”

  1. Dekuji za svedectvi

    Snad by pani povzbudilo vedet ze zdaleka neni sama kdo podobne stavy proziva, nebo se ji takove veci deji. I moznost pochopit proc a prestat se bat.
    Skoda ze lide odsuzuji cemu nerozumi jen proto ze jim se to nedeje…

  2. Dekuji za svedectvi, velmi zajimave. Nedavno vysla kniha BEYOND UFOS, The Science of Consciousness and Contact with Non Human Intelligence (Veda o vedomi a kontaktu s mimo lidskou inteligenci), dil 1, (Rey Hernandez, Jon Klimo, Rudy Schiled, Edgar Mitchell Foundation) dokumentujich pres 3500 pripadu vypovedi svedku takovychto a podobnych udalosti. Pripady z celeho sveta. Svedci – ti co tyto udalosti osobne zazili, odpovidali na 700 otazek ohledne jejich zazitku. Je to prvni kniha, ktera se timto vyzkumem vazne zabyva. Dil 2 bude pristi rok. Pani uricte neni sama.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*