Hlášení o pozorování UFO

Pokud jste pozorovali a neidentifikovali neznámý objekt na obloze (UFO) prosíme vás o vyplnění následujícího formuláře. Kromě vypsaných výjimek jsou všechna pole povinná, pokud si nevíte rady, proškrtněte je.

Dotazníky slouží pro potřeby projektu Záře k vyhodnocování informací o pozorování neidentifikovaných vzdušných jevů (UFO). Prosíme odpovězte pokud možno co nejpodrobněji na položené otázky, každý zdánlivý detail či postřeh se mohou ukázat jako důležitý při následném vyhodnocení. Za důležité a nutné považujeme vyplnění především data události (pozorování), pokud si jej již přesně nepamatujete, uveďte alespoň přibližné datum nebo přibližné období; dále je nezbytný pokud možno podrobný popis pozorování (jeho průběh, okolnosti za kterých k němu došlo); a také Vaše jméno a nějaký kontakt na Vás, neboť anonymní zprávy nemůžeme brát v potaz.

Datum pozorování (pokud nevíte přesně, uveďte alespoň možný interval od-do): *

Čas začátku a ukončení pozorování:

Doba (délka) pozorování:

Místo, odkud jste pozorovali - uveďte obec, okres i místní podrobnosti (les, městská zástavba apod...): *

Směr pozorování (na kterou světovou stranu jste byli otočeni):

Směr letu (podle světových stran) - odkud:

- kam:

Minimální a max. úhlová výška nad obzorem (přímo na obzoru 0°, přímo nad hlavou 90°):
Minimální:
Maximální:

Tvar objektu (vyberte jednu z možností, v popisu pak upřesněte):

Počet objektů:

Barvy objektu (světel):

Odhad velikosti objektu (porovnejte s velikostí Měsíce v úplňku nebo šířkou prstů natažené ruky):

Vydával objekt nějaký zvuk? Pokud ano, uveďte podrobněji v popisu:

Způsob pohybu (vyberte jednu z možností, příp. rozveďte v popisu):

Jak se objekt objevil (vyberte jednu z možností, příp. rozveďte v popisu):

Jak objekt zmizel (vyberte jednu z možností, příp. rozveďte v popisu):

Způsob pozorování:

Počasí v době pozorování (oblačnost, vítr):

Vaše osobní pocity během pozorování (lhostejnost, zvědavost, vzrušení, strach...):

Počet svědků - celkem (včetně vás):

- z toho muži:
- ženy:
- děti (do 18 let):


Popis pozorování. Zde prosím vlastními slovy popište celé pozorování i s podrobnostmi, které se nevešly do předchozích polí. Prosíme o co nejpodrobnější popis, každý detail se může při vyhodnocování ukázat důležitý:

Pokud můžete vytvořit jednoduchý náčrtek (plánek) situace při pozorování či nákres objektu a jeho trajektorie, velice nám tím pomůžete při vyhodnocování. Nahrát jej můžete zde (do velikosti 1 MB).

Pokud je větší (1-10 MB), nebo máte více souborů, zašlete je na e-mail info@projektzare.cz. Pokud máte soubory větší než 10 MB (např. video), lze použít k jejich zaslání službu www.uschovna.cz nebo www.ulozto.cz.Osobní údaje uvedené v tomto formuláři budou ochráněny a nebudou bez Vašeho souhlasu publikovány nebo sdělovány třetím osobám. Svědectví ani jejich autoři nebudou zesměšňování (s jedinou výjimkou a tou je vědomá lež). Snažíme se tak chránit soukromí svědků i před jejich okolím. Protože anonymní svědectví nemůžeme zpětně ověřovat, ani se dotazovat na další případné podrobnosti, potřebujeme o vás vědět alespoň základní údaje, tedy jméno a kontakt (ostatní údaje používáme ke statistickému zpracování).

Vaše jméno a příjmení: *

Poštovní adresa:

Telefon:

Váš e-mail: *

Věk (datum narození):

Profese: