Kruhy s potlačeným růstem nebo jiným zbarvením trávy

Budily pozornost záhadologů ještě v době, kdy známé Crop Circles neboli agrosymboly u nás ještě známé nebyly. Podivné prstence tmavěji zbarvené trávy nebo úplně holé bez porostu se ihned staly zdrojem spekulací o přistání UFO. Nutno říci, že tyto spekulace mohutně podporovala záplava záhadologické literatury nejrůznější kvality, která u nás začala vycházet na počátku 90. let min. století.

04

 

Hodně se na tom podepsal i spisovatel Michael Hesemann, který jeden z těchto kruhů u nás také navštívil. Podle něj jsou takovéto kruhy následky po přistání o UFO a v jejich okolí dochází často k únosům do UFO.

Dnes se nad tím usmíváme, ale v té době jsme mu to „baštili“ úplně všichni. Pobíhali jsme po kruhu s virgulí a vnímali negativní či pozitivní zóny, aniž bychom si lámali hlavu tím, že se pokoušíme měřit neprokázanou energii a tou vysvětlovat další záhadu.

hesemann

Jak to tedy skutečně s kruhy v trávě je? Z literatury víme, že popis těchto anomálií se shoduje s tzv. vílími (čarodějnými) kruhy. No, víl už asi na našich lukách moc netancuje a ani na čarodějnické rejdy u nás už nikdo moc nevěří. Vílí kruhy jsou však přisuzovány podhoubí některých hub.

Vlastně nejde ani o tak moc vzácný jev. Lze jej pozorovat často na loukách nebo zahradách. Někdy je nevýrazný, nebo neúplný, někdy však jde o nápadný a dobře ohraničený kruh. V létě na něm obvykle nacházíme i plodnice některých hub. Projekt Záře si proto k některým zaznamenaným kruhům vyžádal posudek zkušeného mykologa ing.Rudolfa Kuželky:

„Na loukách, v sadech, zahradách a podobných místech rostou v kruzích bujné, sytě zelené trávy určité druhy hub. Jsou to ku příkladu špičky, strmělky, žampiony, pýchavky a čirůvky. Nejzelenější a nejbujnější bývá tráva na vnějším obvodu mezikruží kruhu, kam houby svým podhoubím teprve postupují. V mezikruží bývá tráva zřetelně oslabena a zejména v suchém období zde zůstávají i lysá místa. Symbióza hub s trávou probíhá tak, že si houba napřed trávu jakoby pěstuje, neboť jí intenzívně svým podhoubím dodává dusík a postupně, když vzrostlá tráva je již schopna z hloubky půdy táhnout vodu, jí plně podhoubím napadá. Zde má průběh symbiózy ráz parazitický.  Příkladem je špička obecná. U jiných druhů hub, kupř. strmělky bělostné k tomu ještě přistupuje působení fermentů vylučovaných podhoubím, kdy houba trávu pomalu rozkládá a stravuje. Toto je patrno v pásu šířky mezikruží. Tyto kruhy žijí několik let, ale i několik desítek let, přičemž jejich průměr se neustále zvětšuje. mohou být někdy i přerušeny a po čase z nich zůstávají jen segmenty. Tento jev je v literatuře popisován již 300 let a v minulosti byly nazývány ‚čarodějnými kruhy‘.“

zdroj: KPUFO

zdroj: KPUFO

Je jasné, že toto je vysvětlení téměř pro všechny kruhy v trávě s kterými jsme se dosud setkali. Následný odběr půdy i plodnic hub to jasně ukázal. Proč však jen pro téměř všechny?

Můžeme se totiž setkat i s kruhy, které mají jinou příčinu vzniku. Ne, nebojte se, nebudou to zkazky o běhání ježků do kolečka při páření, ani vysvětlení s kozou či jiným zvířetem, uvázaným u kůlu. S obrazci jinak zbarvené trávy, ale i jiných plodin se totiž setkávají archeologové. Pozůstatky starých staveb totiž stále mají vliv na růst plodin na polích, nebo na trávu na loukách. Toho využívá letecká archeologie.

zdroj: www.smirice.eu