Statistika roku 2018

Přinášíme pravidelnou každoroční statistiku našeho bádání. Statistika je užitečná pro každé zkoumání, může nám odhalit souvislosti, kterých bychom si jindy ani nevšimli, ukazuje charakteristiky některých jevů a zcela jistě není jen suchopárnou vědou.

 

Během minulého roku jsme obdrželi celkem 157 hlášení o pozorování UFO a dalších anomálních jevech. Upozorňujeme, že toto číslo je vždy větší, než počet případů, které se v minulém roce odehrály (120). Je to proto, že mnoho hlášení, které od pozorovatelů obdržíme, se týká jevů či zážitků starších. Někdy dokonce lidé popisují zážitky ze svého mládí – pokud si pamatují datum, je i takové hlášení pro nás užitečné, protože jej někdy můžeme přiřadit k těm, co již máme zaznamenané a doplnit tak informace.

Typ Ohlášeno Odehrálo se vyhodnocení
A B C
UFO 152 116 55 60 1
CC 4 4 4 0
CE-4 1 0 0 0
ZP 0 0 0 0
AJ 0 0 0 0
SHC 0 0 0 0
AN 0 0 0 0
celkem 157 120 59 60 1

Zkratky:

  • UFO – neidentifikované létající objekty
  • CC – crop circles, tedy obrazce v obilí, tzv agrosymboly
  • CE-4 – blízká setkání 4. druhu, zážitky únosu do UFO
  • ZP – zjevení postav (obecné pozorování bytostí mimo UFO)
  • AJ – anomální jevy (obecně)
  • SHC – spontánní uhoření osob
  • AN – anomální nálezy

Kategorie vyhodnocení:

  • A – identifikované jevy u nichž se podařilo najít vysvětlení
  • B – nedostatek informací k danému jevu neumožnil vyloučit možné vysvětlení
  • C – nevysvětlitelné, nepodařilo se najít vysvětlení