Statistika roku 2017

Přinášíme pravidelnou každoroční statistiku našeho bádání. Statistika je užitečná pro každé zkoumání, může nám odhalit souvislosti, kterých bychom si jindy ani nevšimli, ukazuje charakteristiky některých jevů a zcela jistě není jen suchopárnou vědou.

 

 

Během minulého roku jsme obdrželi celkem 160 hlášení o pozorování UFO a dalších anomálních jevech. Upozorňujeme, že toto číslo je vždy větší, než počet případů, které se v minulém roce odehrály (117). Je to proto, že mnoho hlášení, které od pozorovatelů obdržíme, se týká jevů či zážitků starších. Někdy dokonce lidé popisují zážitky ze svého mládí – pokud si pamatují datum, je i takové hlášení pro nás užitečné, protože jej někdy můžeme přiřadit k těm, co již máme zaznamenané a doplnit tak informace.

Zkratky:

  • UFO – neidentifikované létající objekty
  • CC – crop circles, tedy obrazce v obilí, tzv agrosymboly
  • CE-4 – blízká setkání 4. druhu, zážitky únosu do UFO
  • ZP – zjevení postav (obecné pozorování bytostí mimo UFO)
  • AJ – anomální jevy (obecně)
  • SHC – spontánní uhoření osob
  • AN – anomální nálezy

Zkratky:

  • Kat. A – identifikované jevy u nichž se podařilo najít vysvětlení (černý graf)
  • Kat. B – nedostatek informací k danému jevu neumožnil vyloučit možné vysvětlení (modrý graf)
  • Kat. C – nevysvětlitelné, nepodařilo se najít vysvětlení (zelený graf)

Jak vidíte, v loňském roce se podařilo více než polovinu ohlášených případů vysvětlit (53,4%). Kupodivu žádný případ neskončil v kategorii neidentifikováno.

Pokud se podíváme na statistiku případů registrovaných naším projektem od r. 1991, vypadá rozložení takto:

Zde si nelze nevšimnout velkého nárustu povětšinou vysvětlených případů v letech 2008-2010, která byla způsobena „boomem“ létajících lampionů, které byly nejčastěji označovány za UFO. Celkové hodnocení všech případů je zde:

Stav zkoumání jednotlivých druhů záhadných jevů:

UFO

Ve statistice se udržuje počet neobjasněných případů stabilně okolo 5%. Je to málo nebo hodně? Zatímco podle našich poznatků existuje celkem 64 možných druhů vysvětlení UFO, u těch neobjasněných se nesnažíme tvrdit, že se za nimi skrývají mimozemšťané. Existuje mnoho dalších hypotéz (pracovních domněnek), co by se za nevysvětlenými UFO mohlo skrývat: neznámé přírodní jevy, utajovaná vojenská technika, ale i ty „fantastické“ domněnky o návštěvách odněkud (z jiných hvězdných systémů, z jiného času, z jiných vesmírů apod.). Pravděpodobnost těchto vysvětlení ať si posoudí každý sám.

CC

Crop circles neboli agrosymboly se v České republice již několik let neobjevily. Přesto jich celkově registrujeme 367. Z drtivé většiny jde o padělky vyrobené lidmi. V některých případech si ale nejsme jisti a byly u nich registrovány neobvyklé anomálie. Šlo většinou o jednoduché kruhy nebo formace a proto pracujeme s domněnkou, zda by mohlo jít o neobvyklý přírodní jev.

CE-4 a ZP

Zážitky tohoto typu se zkoumají velmi špatně, pokud chceme být opravdu seriózní. Ochota svědků svěřit se je pochopitelně velmi malá a strach ze zesměšnění velký. Na rozdíl od některých zahraničních pramenů jsme zjistili, že tolik propagovaná metoda hypnotické regrese při odhalování skrytých vzpomínek je špatná, neúčinná a zavádějící. V mnoha případech je třeba (také velmi obtížně) odlišit tyto zážitky od některých spánkových poruch, které se vyskytují dosti často.

AJ

Z anomálních jevů, které se občas ve svědectvích objevují, jde nejčastěji o podivné zvuky, u nichž se nedařilo najít původce. Ve většině případů však jde o hluk těžkého průmyslu (parní ventily apod.).

SHC

Spontánní uhoření osob (Spontaneous Human Combustion). V Čechách máme dva případy, které lze spolehlivě zařadit do této kategorie. Nejde o samovznícení, jak je někdy mylně prezentováno. Záhadou především bylo, proč v některých případech dochází ke shoření lidského těla (které obsahuje 70% vody) včetně velkých kostí. V současné době jsme malý krůček od konečného vysvětlení této záhady, které chceme dokázat ještě jedním experimentem (v minulosti jsme jich několik provedli, jeden i společně s HZS ČR).

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*