Královská koruna na Zvíkově?

Hrad Zvíkov je jedním z nejlépe opevněných hradů v Čechách. Vlastně nikdy nebyl dobyt. Pokoušel se o to Záviš z Falkenštejna (1285, 1287), husité (1429), i císařské vojsko (1621-1622). Marně. Systém opevnění a hlavně vynikající strategická poloha hradu nejednou umožnila nepočetným obráncům vzdorovat mnohem silnější přesile. Snad právě proto se traduje, že Zvíkov byl domovem českých korunovačních klenotů, a že v prvním patře Hlízové věže, v Korunní síni, byla uchovávána česká královská koruna.

Toto tvrzení se objevuje v oficiálních průvodcích, na Wikipedii i jinde (1). Jenže není vše tak jednoduché, jak se jeví na první pohled. O kterou korunu vlastně jde? Kdy byla uchovávána na Zvíkově?

p1070551

Hlízová věž a okno Korunní síně

Domněnky

„Byltě Zvíkov oblíbeným sídlem  krále Václava I.,  za něhož byl vystavěn v nádherném slohu gotickém, tam také vězněn byl odbojný jeho syn Otakar, a chována byla i koruna Česká, dokud Karel IV. nevystavěl pro ni hrad Karlův Týn“, dozvídáme se v Knize Letem českým světem z roku 1898 (2).

Asi první zmínkou o královské koruně na Zvíkově je zpráva rožmberského kronikáře Václava Břežana z roku 1616, který napsal, že v této místnosti byla uschována koruna českých králů spolu s dalšími královskými klenoty a listinami do doby, než byl zbudován Karlštejn.

Reálie

V době, kdy byl postaven hrad Zvíkov (cca polovina 13. století), byli poslední přemyslovští králové již korunováni českou královskou korunou. Prvním byl kníže Vratislav II., kterému propůjčil korunu Jindřich IV. v bazilice sv.Víta na Pražském hradě. Na stejném místě byl korunován i Václav I. svým otcem Přemyslem Otakarem I. To již šlo o dědičný titul. Mohla by na Zvíkově být přechovávána jeho koruna? Je to teoreticky možné, král Václav I. na Zvíkově velmi často pobýval a dohlížel na jeho dostavbu.

Koruny přemyslovských králů se však nedochovaly a nejsou o nich ani žádné písemné zprávy. Na jejich vzhled můžeme usuzovat jen podle vyobrazení na mincích, pečetích či v kronikách. Pravděpodobně šlo o neustále upravovanou původní korunu Vratislava II. Naposledy se o přemyslovské koruně dozvídáme v roce 1337, kde se již používá název corona regni Bohemiae (koruna Království českého), tedy jako symbol celého království.

premysl-otakar-i

Přemysl Otakar I. (tympanon kláštera sv. Jiří) (zdroj: Wikipedie)

Teprve nyní se dostáváme k otci vlasti, Karlu IV. Ten nechal v roce 1346 zhotovit novou českou královskou korunu, kterou zasvětil patronu českého národa sv.Václavu – tedy tu, jež je dodnes součástí českých korunovačních klenotů.  Je možné a dokonce dosti pravděpodobné, že původní přemyslovská koruna posloužila té nové nejen jako inspirace, ale že byla k jejímu zhotovení přímo použita (3).

A tady se dostáváme k velmi často citovanému omylu: svatováclavská koruna z rozhodnutí Karla IV. nesměla opustit Svatovítskou katedrálu! Žádný Karlštejn! Hrad Karlštejn k tomuto účelu vůbec nebyl zamýšlen. Kromě toho byl tento hrad dokončen už v roce 1348. K uložení na Zvíkově by tedy zbyly pouhé dva roky.  Jenže Karel IV. neměl žádný důvod umísťovat svatováclavskou korunu jinde, než sám v té době určil. Umístění svatováclavské koruny na Zvíkově je tedy velmi nepravděpodobné a to i přesto, že sám karel IV., měl Zvíkov velmi rád, nechal jej opravit a často tam pobýval.

crownbohemia3

Svatováclavská koruna (zdroj: Wikipedie)

Rozhodnutí Karla IV. porušil až jeho syn Václav IV., který korunovační klenoty přemístil na Karlštejn. Tam se však dlouho neohřály. V době husitských bouří v r. 1420 vyvezl král Zikmund korunu ze země na neznámé místo a vrátil jí na Karlštejn až v roce 1436. Mohl by být tím neznámým a bezpečným místem Zvíkov? Mohl! Dokonce víme, že Zvíkov byl v té době neúspěšně dobýván husity. Ale opět: nikde žádná stvrzující listina, žádná konkrétnější zmínka v kronikách.

Závěry

Jistotu tedy nemáme, zbývají nám jen tyto tři hypotézy:

  1. Zmínky o uložení královské koruny na Zvíkově se týkají koruny posledních Přemyslovců. Koruna by tedy mohla být uložena v korunní síni za současného pobytu českého krále na Zvíkově.
  2. Šlo o Svatováclavskou korunu, kterou nechal zhotovit Karel IV. Pravděpodobná doba uložení na Zvíkově by tedy byla v letech 1420 – 1436 a šlo by tedy o skrytí koruny před husity králem Zikmundem.
  3. Jde pouze o legendu. Jak však tato legenda mohla vzniknout? Koruna prý byla uchovávána na kruhu, zavěšeném na řetězu spuštěném ze stropu Korunní síně v Hlízové věži. Možná však jde v tomto případě o falešnou interpretaci – podobně totiž bývaly zavěšeny lustry se svíčkami, které se na hradech používaly k osvětlení. Těmto lustrům se totiž říkalo … „koruna“.

Pouze tři hypotézy? Existuje jiná možnost? Záhada tedy zůstává otevřená dalšímu možnému pátrání …

img_2114

Zde, ve středu korunní síně, měla být zavěšena královská koruna.

Literatura

  1. TŘÍSKA, Karel, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Jižní Čechy. Svazek V. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1986
  2. Letem českým světem, Josef R. Vilímek v Praze 1.11.1898
  3. Koruny přemyslovských králů, Cs.Wikipedie 

2 komentáře na “Královská koruna na Zvíkově?”

  1. Stanislava Jarolímková

    Velmi zajímavé povídání o české král. koruně ve vazbě ke Zvíkovu! A vůbec nevadí, že končí „pouze“ třemi hypotézami.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*